Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsvurderingsskjema i PLO-meldingene Et verktøy for entydig kommunikasjon mellom sykehus og kommune Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsvurderingsskjema i PLO-meldingene Et verktøy for entydig kommunikasjon mellom sykehus og kommune Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsvurderingsskjema i PLO-meldingene Et verktøy for entydig kommunikasjon mellom sykehus og kommune Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo.

2 Bakgrunn I kommunen opplever man tidvis å befinne seg i en annen virkelighet enn hva sykehuset gjør. De opplysningene den kommunale tjenesten trenger for å kunne vurdere pasienten slik at riktig hjelpetiltak og omsorgsnivå iverksettes, er ikke nødvendigvis de samme opplysningene som sykehuset har kartlagt. Det hender at det ved sykehuset er vurdert at pasienten trenger sykehjemsplass, selv om pasienten, ut fra hjemmetjenestens opplysninger og vurderinger ikke er blitt mer hjelpetrengende enn før innleggelse. Det vil da si at sykehuset også mangler viktige opplysninger fra før innleggelsen, - noe som kunne ha vært betydningsfullt for deres vurdering.

3 Status Kort liggetid i sykehus Behov for tidlig planlegging av utskriving Behov for kartlegging av funksjonsnivå Behov for samarbeid

4 Utfordringer ved utskriving Forskjellig oppfatning av pasientens tilstand Forskjellige ord for å beskrive funksjonsnivå Forskjellig tradisjon i kommune og sykehus Plunder og heft ?

5 Kommunene Er pålagt fra sentrale myndigheter å benytte IPLOS ved dokumentasjon av pasientens tilstand

6 Kommunens oppgaver Informere sykehuset om brukers tidligere funksjonsnivå På bakgrunn av opplysninger om funksjonsnivå i sykehus, gjøre vedtak på tjenester tilpasset pasientens funksjonsnivå

7 Sykehusets oppgaver Beskrive pasientens funksjonsnivå i aktuell situasjon Innhente opplysninger om funksjonsnivå før innleggelse i samarbeid med kommunen og/eller pårørende Vurdere omfanget av utredning og realistisk prognose basert på tidligere funksjonsnivå

8 Avtale mellom Stolav og kommunene i sykehusets opptaksområde (25 kommuner) Administrativt Samarbeidsutvalg ASU Klinisk samarbeidsutvalg Retningslinje Klinisk samarbeidsutvalg for barn og ungdom Retningslinje Klinisk samarbeidsutvalg for Ø-hjelp og utskrivingsklare pasienter Retningslinje St. Olavs Prosedyre Funksjonsvurderingsskjema Klinisk Samarbeidsutvalg for Kompetanseutvikling Retningslinje

9 Avtale / retningslinje / prosedyre Felles forståelse Individuell registrering

10 Funksjonsvurderingsskjemaet er et felles fundament en plattform i kommunikasjon rundt pasienten En bevisstgjøring om hvor den ene tjenesten slutter, og den andre begynner

11 Skjemaet benyttes av alle somatiske avdelinger ved St. Olavs Hospital benyttes for alle pasienter som har/ får - behov for kommunale tjenester

12 Innhold i skjemaet en kombinasjon av IPLOS Barthel Index RAI-AC

13

14 Dette bidrar til at pasienten får et faglig godt og helhetlig tilbud på rett sted til rett tid med effektiv ressursutnyttelse

15 Dagens praksis Skjemaet fylles ut på papir Sendes med pasienten utreisedagen Skannes inn i pasientjournalen

16 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i Helse og omsorgssektoren 2008-2013 Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre, arbeidsprosessene skal bli mer effektive, og visjonen om helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid skal ligge til grunn Samspill 2.0

17 E-melding i DocuLive Plassert i pasientjournalen –Enkel å finne, enkel å bruke –Samarbeid mellom profesjoner –Lekker design Lite opplæring nødvendig –Brukerveiledning

18 E-meldinger Innleggelsesrapport IPLOS fra Kommunen Utskrivingsrapport Funksjons- vurderingsskjema Helseopplysning ved søknad Funksjons- vurderingsskjema

19

20

21

22

23

24

25 Hva vi får……………………… Felles språk Felles bilde av pasienten Felles forståelse Felles aksjon for pasienten

26 Hva vi får ……………………………….…………(forts…) Relevant og nødvendig informasjon Dokumentasjon av samhandlingen Godt klima mellom samarbeidende instanser Lett tilgjengelig i Doculive

27 Takk for meg Jane Wik Prosjektleder elin-k / St. Olavs Fagavdelingen, EPJ St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim 93 45 61 68 www.stolav.no


Laste ned ppt "Funksjonsvurderingsskjema i PLO-meldingene Et verktøy for entydig kommunikasjon mellom sykehus og kommune Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google