Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM? Om saksgangen Om saksgangen Om fordeling av sykehjemsplasser Om fordeling av sykehjemsplasser Ventelisteproblematikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM? Om saksgangen Om saksgangen Om fordeling av sykehjemsplasser Om fordeling av sykehjemsplasser Ventelisteproblematikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM? Om saksgangen Om saksgangen Om fordeling av sykehjemsplasser Om fordeling av sykehjemsplasser Ventelisteproblematikk Ventelisteproblematikk ”Obs”- liste ”Obs”- liste Hvordan sikre likebehandling? Hvordan sikre likebehandling?

2 Saksgangen alle mottatte søknader registreres i Profil alle mottatte søknader registreres i Profil fordeles til saksbehandler fordeles til saksbehandler sikrer underskrift av søker, evt fullmaktserklæring sikrer underskrift av søker, evt fullmaktserklæring fokus på brukermedvirkning i forhold til utforming av tjenestene fokus på brukermedvirkning i forhold til utforming av tjenestene

3 Tverrfaglig vurdering: hjemmetjenesten hjemmetjenesten fastlege fastlege alders- og sykehjem alders- og sykehjem ergo/fysioterapitjenesten ergo/fysioterapitjenesten sykehus sykehus andre relevante instanser andre relevante instanser Etter samtykke fra bruker kan det innhentes opplysninger fra:

4 IPLOS Nasjonalt kartleggingsverktøy som beskriver bistands og assistansebehov for den enkelte bruker. ADL-ferdigheter ADL-ferdigheter Syn/hørsel Syn/hørsel Hukommelse Hukommelse Kommunikasjon Kommunikasjon

5 Hovedregel: Utrednings/vurderingsopphold i Utrednings/vurderingsopphold i korttidsavdeling for å kartlegge brukers omsorgs- og bistandsbehov der hvor det blir vurdert som nødvendig. Langtidsopphold skal ikke tildeles uten at alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut eller ikke funnet hensiktsmessige. Langtidsopphold skal ikke tildeles uten at alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut eller ikke funnet hensiktsmessige.

6 Målsetning Bruker skal så lenge som mulig, få leve et selvstendig liv med individuelt tilpassede tjenester i eget hjem. Bruker skal så lenge som mulig, få leve et selvstendig liv med individuelt tilpassede tjenester i eget hjem. Tjenesten må være faglig forsvarlig og i samsvar med brukers ønske. Tjenesten må være faglig forsvarlig og i samsvar med brukers ønske.

7 Alternative tjenester kan være: praktisk bistand hushold hjemmesykepleie trygghetsalarm dagplass servicebolig aldershjem rulleringsopphold i sykehjem avlastning i hjemmet omsorgslønn til omsorgsyter

8 Saksutredning: - bygger på variabler i IPLOS kartlegging. For å fylle kriterier for tideling av langtids- opphold i sykehjem må saksutredningen konkludere med følgende: ”Brukeren er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål pga mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem.”

9 VEDTAKSUTFORMING Fyller kriterier for tildeling av langtids- opphold: Tildelt opphold skal opplyses med dato for innleggelse og sted. Tildelt opphold skal opplyses med dato for innleggelse og sted. Dersom en opplyser at oppholdet blir tilgjenglig innen en bestemt dato, må det også senere utformes et tildelingsvedtak med den faktiske innflyttingsdato og sted for oppholdet når dette er klart. Dersom en opplyser at oppholdet blir tilgjenglig innen en bestemt dato, må det også senere utformes et tildelingsvedtak med den faktiske innflyttingsdato og sted for oppholdet når dette er klart.

10 Avslag på langtidsopphold Søker fyller ikke kriteriene. Søker fyller ikke kriteriene. Søker kan sikres faglig forsvarlig og nødvendig helsehjelp ved tildeling av alternative tjenester. Søker kan sikres faglig forsvarlig og nødvendig helsehjelp ved tildeling av alternative tjenester. Langtidsopphold i sykehjem vil være det beste tilbudet, men opphold er ikke tilgjengelig. ”OBS- liste” Langtidsopphold i sykehjem vil være det beste tilbudet, men opphold er ikke tilgjengelig. ”OBS- liste” Oversikt over brukere som fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem. Oversikt over brukere som fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem.

11 Hvordan sikre likebehandling? Felles rutiner og kriterier for saksbehandling. Felles rutiner og kriterier for saksbehandling. Felles kartleggingsverktøy. Felles kartleggingsverktøy. Nettverksmøter/forvaltningsforum. Nettverksmøter/forvaltningsforum. Søknader om langtidsopphold behandles i eget møtefora internt i forvaltningsenheten. Søknader om langtidsopphold behandles i eget møtefora internt i forvaltningsenheten. Kompetanseheving av saksbehandlerne. Kompetanseheving av saksbehandlerne. Samarbeid med tjenesteyter for å sikre lik informasjon til bruker/pårørende. Samarbeid med tjenesteyter for å sikre lik informasjon til bruker/pårørende. Lik tilgang på alternative tjenester innen for geografisk område. Lik tilgang på alternative tjenester innen for geografisk område.

12 Fordeling av sykehjemsplasser, kriteriemodell og vekting: antall innbyggere 80+60 % antall innbyggere 80+60 % antall innbyggere 90+20 % antall innbyggere 90+20 % antall innbyggere 67+ antall innbyggere 67+ vektet med levekårsindeks 20 %


Laste ned ppt "HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM? Om saksgangen Om saksgangen Om fordeling av sykehjemsplasser Om fordeling av sykehjemsplasser Ventelisteproblematikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google