Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsutbredelse Midt-Norge Møte 13.09.13. Utskrivingsrapport Hvordan får vi til en god melding for begge parter? • Hjemmetjenesten trenger info om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsutbredelse Midt-Norge Møte 13.09.13. Utskrivingsrapport Hvordan får vi til en god melding for begge parter? • Hjemmetjenesten trenger info om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsutbredelse Midt-Norge Møte 13.09.13

2 Utskrivingsrapport Hvordan får vi til en god melding for begge parter? • Hjemmetjenesten trenger info om siste status på sykehuset. • Lege må signere sin info, pr i dag krever det dobbelregistrering av informasjon • I dag benyttes sykepleiersammenfatning, mulig å få den raskere til kommunene? • Viktigste info for kommunene: legemidler og behov for hjelp/kort plan for veien videre • Mulig å «lime inn» info (fra A5) i Brev av notat? Hva med forespørselsmeldingen? • HMN må teste ut hvilke muligheter som er enklest for oss • Kommunene tenker det er mest korrekt å bruke PLO-meldingene, dvs benytte forespørselsmeldingen • Poeng at det da gis bedre mulighet for å spørre (via dialogmelding) • Foreslår at helseopplysning også bør vurderes. • Utfordring for kommunen, ulike mottakere av helseopplysning og forespørsel (hjemmetjeneste vs saksbehandler). • I hht nasjonale retningslinjer skal Helseopplysning sendes til saksbehandler, utskrivingsrapport til sykepleietjenesten • HMN må undersøke hvilke av disse alternativene som er enklest/best

3 Utskrivingsrapport- videre plan • Behov for et arbeidsmøte der St.Olav/Trondheim kommune forteller om sine erfaringer rundt innhold i meldingene. • Arbeidsgruppe for å planlegge dagen: Anne(ansvar), Jane/Marit, Trine • Viktig å få satt dato raskt! • Må ha en hel dag • Målsetning: hvordan meldingene skal brukes gitt at utskrivingsrapporten ikke er ferdig utviklet

4 PLO-meldinger, status Doculive v6.6

5 Testing PLO-meldinger • Behov for HMN • Verifisere at det fungerer med både v1.5 og v1.6 meldinger • Utgangspunktet er at v1.5 kun skal benyttes til Trondheim kommune • Verifisere at det fungerer med ebXML/PKI • Sees i sammenheng med OSEAN? • Brukes til opplæring i HNT og HMR og St.Olav • Obs: St.Olav må læres opp til å bruke flere adresser

6 Testing av PLO-meldinger Behov for kommunene • Verifisere meldingsflyt på PLO-meldingene • Går på PKI • Verifisere at meldingene kommer fram • Verifisere at innholdet i meldingene er OK • Trenger noe til opplæring, bl.a ta skjermbilder

7 Testing og pilotering PLO-meld • Teste meldingsflyt med Kristiansund (prodmiljø) • v1.5 eller v1.6 • Teste v1.5 med PKI-kryptering med Trondheim kommune(testmiljø) • Teste meldingsflyt med Værnesregionen (Tydal?) • Ønskelig å få til en samling for å teste meldingene slik at alle ser hvordan de ser ut i de ulike systemene • Pilot- må lages en plan for dette. • Kristiansund, Værnes, Trondheim

8 Bredding PLO • Må planlegge en pilotfase • Hvor mange kommuner må være klar før sykehusene er «villig» til å ta i bruk meldingene? • Hvor lang tid kan en «mellomfase» være? • Forslag om å ta kommuner puljevis/kommunesamarbeid • Må koordineres/avtales innenfor hvert fylke • Forslag om dette også løftes til Samarbeidsorganene • HMN må internt bli enig om overgangsordninger • Behov for et eget arbeidsmøte om bredding gjennomføres som en risikovurdering. (ikke uke 39 og 40)

9 Varsling • Eksempel med nedetid på Doculive og også kommunesystem i forbindelse med oppgradering. Påvirker PLO-meldingene • Ønskelig med en felles varslingsportal • NHN bør utfordres på dette • Alle IT-leverandører bør kunne legge ut varsel • Må kunne abonnere på hvilke varsel en ønsker

10 Labmeldinger Oppdaget problem med «+»-tegn i svarene • Oppdaget i forrige uke • I flg KITH skal det være et tallfelt • Vet ikke om det feiler i Visma • Foreslår at Marianne Lehtnonen sender en testmelding til Visma- kommune. Trine koordinerer

11 Legevakt HMN har målsetning om å kutte papir med minst en legevakt pr HF i 2013 Erfarer at det mangler ressurser for overvåking Er legevakt inkludert i KomUt-prosjektene? ja, inkludert, men det tar litt tid..


Laste ned ppt "Meldingsutbredelse Midt-Norge Møte 13.09.13. Utskrivingsrapport Hvordan får vi til en god melding for begge parter? • Hjemmetjenesten trenger info om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google