Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Helén Eliassen KomUt – Sør-Trøndelag Overvåking/oppfølging av meldinger Mars 2013 v/ Trondheim kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Helén Eliassen KomUt – Sør-Trøndelag Overvåking/oppfølging av meldinger Mars 2013 v/ Trondheim kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Helén Eliassen KomUt – Sør-Trøndelag Overvåking/oppfølging av meldinger Mars 2013 v/ Trondheim kommune

2 Samhandling med St. Olavs Hospital  Meldingsoversikten sjekkes minst 4 ganger pr. døgn av meldingsansvarlig (gjelder spesielt hjemmetjenesten)  Morgen – Lunsj – Ettermiddag (vaktskifte) – Kveld  For boliger, helsehus og helse- og velferdssenter følges dette opp på samme måte som mot fastlege og ved kjente innleggelse på sykehus

3 Meldinger fra St. Olavs hospital som utfører skal følge opp er:  Melding om innlagt pasient  Sende – Innleggelsesrapporten  Sende/besvare på forespørselsmelding fra sykehuset

4 Videre…meldinger fra St. Olavs hospital som saksbehandler skal følge opp er:  Helseopplysning (24 timers varsel)  Sende/besvare på forespørselsmelding fra sykehuset  Melding om utskrivninsklar  Utskrevet pasient

5 Når  Melding om innlagt pasient følges opp straks (samme dag/kveld/helg)  Sykehuset ønsker innleggelsesrapporten så raskt som mulig, så den sendes umiddelbart etter melding om innlagt pasient er mottatt  Forespørsel videresende etter faglig vurdering og svar følges opp etter spørsmål fra sykehuset

6 Saksbehandler (bestillerkontor) Oppfølging av meldinger pr i dag:  Helseopplysning (24 timers varsel) alle hverdager mellom kl. 08.00 – 15.30  Forespørsel-/svar på forespørsel  Melding om utskrivningsklar ved nye behov for tjenester varsles i hovedsak mellom kl. 08.00 – 15.00

7  Hvordan tror du din kommune vil organisere oppfølging og overvåking av meldinger

8 Meldingsansvarlig  Hvem er det?  Hva innebærer den rollen?  Har vi rutiner for overvåking av feil?  Har vi support ? (internt og eksternt)

9

10 SJEKKLISTE

11 Oppfølging av status

12 BRUKERSTØTTE  Gerica support tlf. 917 60 038 er betjent: mandag - fredag mellom kl 08.15 - 09.15 og kl 13.30 - 15.00 E-post besvares fortløpende. Gerica-support.postmottak@trondheim.kommune.noGerica-support.postmottak@trondheim.kommune.no   Kveld/helg og høytidsdager:  Fastlege:  Meldinger som feiler til fastlege skal kun meldes til Gerica- support.postmottak@trondheim.kommune.no første virkedag hvis feilen vedvarer.Gerica- support.postmottak@trondheim.kommune.no   St. Olavs Hospital:  Meldinger sendt til St. Olavs Hospital som feiler, gjelder kun innleggelsesrapporten og-/eller forespørsel-/svar på forespørsel, skal sjekkliste under vært kontrollert. Hvis viktige opplysninger vedr. bruker må formidles til avdeling, må enheten ta direkte kontakt med avdelingen på telefon.  Feil og problemer meldes Gerica-support.postmottak@trondheim.kommune.no som følger opp avvik i elektronsisk meldingsutvekslingen mot St. Olavs Hospital.Gerica-support.postmottak@trondheim.kommune.no

13 Overvåke på kommunenivå  Hvem overvåker på kommunenivå (feil)  Hvem har kompetanse for feilsøke  Hvem er support ut av kommunen  Rutiner for å følge opp feil både mot fastlege og sykehus

14 Gode råd på vegen videre - Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet… - Ting tar tid, ting tar tid, ting tar tid… - Legg stor vekt på internt fagmiljø i kommunen, i motsatt fall finn gode venner i andre kommuner - Ha utpreget godt humør - Avreager på dertil egnede steder! 14 / 32

15 Takk for meg! Kontaktinformasjon Trine Hansen trine.hansen@trondheim.kommune.no 15 / 12


Laste ned ppt "Foto: Helén Eliassen KomUt – Sør-Trøndelag Overvåking/oppfølging av meldinger Mars 2013 v/ Trondheim kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google