Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) n Kalkyler/Driftsregnskapets formål –grunnlag for varelager-vurderinger –grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) n Kalkyler/Driftsregnskapets formål –grunnlag for varelager-vurderinger –grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) n Kalkyler/Driftsregnskapets formål –grunnlag for varelager-vurderinger –grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger –grunnlag for prissetting og lønnsomhetskalkyler –grunnlag for spesialkalkyler

2 2 Endret kostnadsstruktur Direkte kostnader Tidligere Indirekte kostnader Direkte kostnader Nå Indirekte kostnader 10 sveisere 1 økonom 1 ingeniør 4 sveisere 4 økonomer 4 ingeniører

3 3 Utviklingstrekk n Store investeringer i automatisering: store faste kostnader n Økte timekostnader n Økt konkurranse fra lavprisland n Store produktutviklingskostnader n Forbedret informasjonsteknologi n Store og komplekse bedrifter n Stort produktutvalg n Kortere serier, større ønske om spesialtilpasninger n Produktkalkylene er viktigere n Mer komplekse produkter n De indirekte kostnadene er økende i forhold til direkte

4 4 Tradisjonell- kontra ABC-kalkyle n Tradisjonelt –kostnadssteder (få kostnadssteder, og derved få satser) –volumbaserte tilleggssatser (de indirekte kostnader øker ved økt volum) –direkte lønn viktig som fordelingsgrunnlag –kan gi misvisende produktkalkyler –produktkalkyler brukt mest på lagervurderinger –kompliserte produkter fikk for liten andel av de indirekte kostnadene n ABC (introdusert i slutten av 1980 av engelskmannen Robin Cooper og amerikaneren Robert Kaplan) (NB! ABC forekommer i ulike versjoner) –aktiviteter (gjentatte serier av arbeidsoppgaver) –mange aktiviteter (som gir mange satser) –kostnadsdrivere (målet på aktiviteten) –kan gi gode produktkalkyler basert på riktig ressursbruk –opptatt av årsakene til at kostnader oppstår, som igjen kan gi mer effektiv kostnadskontroll

5 5 Grunnleggende begreper n Kostnadsobjekter, f.eks produkt, prosjekt, tjeneste –Det vi ønsker å måle kostnaden for n Ressurser, f.eks mennesker, maskiner, råvarer –Skaper nytte og forårsaker kostnader n Aktiviteter, f.eks innkjøp, ordremottak, salgsbesøk –Avgrensede gjentatte serier av arbeidsoppgaver n Aktivitetskostnad, f.eks total kostnad for ordremottak –Aktivitetens samlede kostnad n Aktivitetsfrekvens, f.eks antall ordremottak per mnd –Antall ganger aktiviteten utføres i en periode

6 6 Eksempler på aktiviteter i tre virksomheter:

7 7 n Kostnadsdriver, f.eks antall innkjøpsordrer –Det kvantifiserte mål for aktiviteten n Aktivitetssats –Kostnaden per aktivitetsfrekvens Aktivitetssats= Mer om grunnleggende begreper Aktivitetskostnad Aktivitetsfrekvens

8 8 Kalkulasjonsprinsippet i ABC Kostnad per bestilling (aktivitetssats): kr 2 000 Bestillingskostnad for produkt A: kr 100 000 Bestillingskostnad per enhet A: kr 10,- Innkjøpsavdelingens kostnad: kr 4 000 000 Analyse: Frekvens av bestillinger: Frekvens av bestillinger for produkt A: Antall enheter tilvirket av A: 10 000 50 2 000

9 9 Lite, enkelt eksempel

10 10 Aktivitetsnivåene i ABC n Enhetsbaserte aktiviteter/kostnader –utføres hver gang en enhet tilvirkes f.eks maskinarbeid, monteringsarbeid –kostnadsdrivere: maskintimer, antall produktenheter tilvirket typiske kostnader knyttet til aktiviteten: energikostnader, direkte lønn, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, driftsmateriell, avskrivninger av maskiner og utstyr

11 11 Aktivitetsnivåene i ABC n Seriebaserte aktiviteter/kostnader –utføres hver gang en serieproduksjon planlegges eller igangsettes f.eks maskinomstilling, materialuttak, materialbestillinger, produksjonsplaner –kostnadsdrivere: antall materialbestillinger, antall materialuttak, antall maskinomstillinger typiske kostnader knyttet til aktiviteten: lønnskostnader, omstillingskostnader, avskrivning for utstyr brukt i planlegging

12 12 Aktivitetsnivåene i ABC n Produktbaserte aktiviteter/kostnader –utføres i tilknytning til tilvirkningen av hver produkttype f.eks kvalitetskontroll, markedsføringskampanjer, produktspesifikasjoner –kostnadsdrivere: antall kvalitetskontroller, antall timer kvalitetskontroll, antall produktvarianter typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kvalitetskontrollkostnader, laboratoriekostnader, konstruksjonskostnader

13 13 Aktivitetsnivåene i ABC n Kundenivåbaserte aktiviteter/kostnader –påløper for å betjene den enkelte kunde grunnet kundens særegne krav, ulikt personale, spesiell kvalitetskontroll typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kundebesøk, spesiell oppfølging, spesiell reklamasjonsbehandling, bruk av spesiell dyr transport –nødvendig for å beregne kundelønnsomhet

14 14 Aktivitetsnivåene i ABC n Anleggsbaserte aktiviteter (bedriftsbaserte) –forbundet med å opprettholde og vedlikeholde produksjonsanlegget f.eks eiendomsforvaltning, vakt- og sikkerhetstjeneste, eget brannvern –kostnadsdrivere: antall ansatte, direkte lønn, maskintimer typiske kostnader knyttet til aktiviteten: vaktmesterlønn, eiendomsskatt, avskrivning av fabrikksbygninger –unnlater vanligvis å henføre disse til produktene – bidragsorientert utforming – bidraget går til å dekke de anleggsbaserte kostnadene og fortjeneste

15 15 Eksempel på kostnadsdrivere:

16 16 Kostnadsfordelingen KostnadsarterAktiviteterKostnadsbærere (Kalkyleobjekt) Direkte kostnader Direkte lønn Direkte materialer Indirekte kostnader Indirekte lønn Sosiale kostnader Indirekte materialer Energikostnader …… ….. Maskin- oppstilling Tilvirkning Material - administrasjon Kr/oppstilling Kr/arbeidstime Kr/komponent Innkalkulerte indirekte kostnader

17 17 Typer av kostnadsdrivere n Transaksjonsrelaterte –Måler antall forekomster Antall innkjøp, kundebesøk, ordrer, kunder, fakturaer, restaurantgjester, konsulentoppdrag –Forutsetning: Alle kalkyleobjektene er like ressurskrevende, f. eks hver faktura bruker de samme ressursene n Tidsrelaterte –Måler den tid det tar å utføre aktiviteten Maskinbearbeidingstimer, faktureringstimer, reparasjonstimer n Intensitetsrelaterte –For kalkyleobjekter som krever spesielle aktivitetssatser Noen krever høy kompetanse på arbeidskraft, noen lav. Noen krever dyre maskiner, andre billigere

18 18 Trinnene i en ABC-kalkyle Definere og kartlegge aktiviteter, kostnads- drivere og aktivitets- frekvens Gruppere og spesifisere kostnadene på aktivitetene Henføre kostnads- tall til aktiviteter/ aktivitets- grupper Henføre aktivitets- kostnadene til kostnads- objekter Trinn 1Trinn 4Trinn 3Trinn 2

19 19 Eksempel Aktiviteter Material- håndtering kr 500 000 Kvalitets- kontroll kr 390 000 Maskin- omstilling kr 900 000 Kostnadsdrivere Material- kvantum 20 000 kg Antall inspeksjoner 1 300 Antall maskin- omstillinger 150 Tilleggssats per aktivitetsenhet Material- håndtering kr 25,- Kvalitets- kontroll kr 300 Maskin- omstilling kr 6 000 Kalkyle for et produkt i en serie på 1 000 stk med 10 kvalitets- kontroller. Direkte materialer utgjør 2 kg a kr 30,-. Direkte lønn kr 50 per enhet (20 minutter): Direkte materialerkr 60,- Direkte lønnkr 50,- Materialhånteringkr 50,- Kvalitetskontroll (kr 300*10/1 000)kr 3,- Maskinomstilling (kr 6 000/1 000)kr 6,- Tilvirkningskostkr 169,-

20 20 Uutnyttet kapasitet n Tilgjengelig aktivitetskapasitet= Utnyttet kapasitet + uutnyttet kapasitet n Total aktivitetskostnad= Kostnad for utnyttet kapasitet + kostnad for uutnyttet kapasitet


Laste ned ppt "1 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) n Kalkyler/Driftsregnskapets formål –grunnlag for varelager-vurderinger –grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google