Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transaksjonskostnader Harald Romstad Forelesning 23.mars 06 personaløkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transaksjonskostnader Harald Romstad Forelesning 23.mars 06 personaløkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transaksjonskostnader Harald Romstad Forelesning 23.mars 06 personaløkonomi

2 Transaksjonskostnader •Transaksjonskostnader –Kostnader forbundet med gjennomføringen av en avtale, en tilskuddsordning, en reiseregning, etc –Dvs kostnader som oppstår som følge av et annet formål. •Reiseregning – refusjon •Tid til å skrive en reiseregning 10 min •Tid til å behandle en reiseregning 20 min •Tid knyttet til lønnskjøring, kontroll 10 min •Revisjonstid •Selvangivelse –Til sammen går det med kanskje en time på å behandle en reiseregning –dvs at transaksjonskostnaden er ca. kr 500.

3 Samarbeid •Transaksjonskostnadene er de kostnadene som er forbundet med å forhandle, inngå avtalen og de kostnadene det er å forvalte systemet/ internfaktureringen. •Transaksjonskostnadene vil stort sett være knyttet til den tiden partene bruker. –20% krav til fortjeneste, sikkerhetsmarging og risiko –Normal timepris ved kalkyler kan settes til 500 kroner –Dvs at vilkåret for samarbeid er at verdien av samarbeidet (x) verdsettes til

4 En faktura, sende motta •Skrive en enkel faktura tar ett minutt –Skrive en faktura med dokumentasjon av med gåtte timer, spesifikasjon av arbeidsoppgaver tar fort 20 minutter –Registrere og sende en faktura 5 minutter –Kontroll av at penger er mottatt 5 minutter –Sende purring i 5% av alle tilfeller 20minutter*5% = 4 min –Registreringer i regnskapet 2 minutter –Revisjon –Til sammen ca. 30 – 40 minutter, dvs en transaksjonskostnad på ca. 250 til 320 kroner •KPMG har gjort analyser som viser at en faktura sende, saksbehandle, registrere motta tar ca. 70 minutter. •Transaksjonskostnaden på en faktura er ca. 500-700 kroner

5 Søknader - stipend Hvis det deles ut 100.000 kroner til sammen i stipender er dette bortkastede ressurser regneark

6 Transaksjonskostnader - konklusjoner •Basale forutsetninger for at internfakturering skal fungere: •Meget enkelt –Et prissystem som er lett å forstå –Må ikke gi prisvridninger –Må være konsistent med de overordna mål og strategier •Må oppfattes som rettferdig •Minimale transaksjonskostnader •Frivillighet og en skal ikke ”tape” på å samarbeide

7 •Forutsetning for samarbeid •Kontrakter på internfakturering må oppfylle to hovedprinsipper samtidig: –Internfakturaen bør være større enn NOK 5.000 –Effektivitetspotensialet bør være ca. 2 ganger større enn transaksjonskostnadene for prinsipalen. (Transaksjonskostnader omfatter her også overvåkning av agentens vare og/eller tjenesteleveranse) Transaksjonskostnader - konklusjoner  P a = reservasjonspris for agenten  P p = reservasjonsprisen for prinsipalen  P = omforent pris for samarbeidet

8 Transaksjonskostnader Dvs hvis effektivitetspotensialet er marginalt ved å flytte en produksjon/tjeneste fra en avdeling til en annen vil normalt transaksjonskostnadene bli for store til at det er lønt å gjøre det

9 Privatperson – kjøp av tjeneste •Lønn per time for en privatperson for at han skal kjøpe en tjeneste

10 Omstilling - kontraksjon

11

12 Omstilling kontraksjon 1 •Når en iverksetter en større kontraksjon i en organisasjon vil: –Produktiviteten gå ned de første år –Kostnadene per enhet vil øke raskt for så å reduseres til basisnivået når kontraksjonen er avsluttet –Modellen tar ikke hensyn til psykosomatiske forhold –Resultatet skyldes treghet i systemene

13 Omstilling vekst

14

15 •Når en institusjonen vokser vil tregheten i systemet samtidig medføre at den blir mer effektiv •Det er derfor alltid lettere å jobbe i en organisasjon som vokser selv om det er: –Voksesmerter •Men veksten vil gi rom for mer fleksible budsjetter og pengene allokeres der det vokser


Laste ned ppt "Transaksjonskostnader Harald Romstad Forelesning 23.mars 06 personaløkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google