Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Produktvalg  Læringsmål:  Produktvalg ved ledig kapasitet og innskrenkninger  Flaksehalsberegninger ved én knapp faktor  Flaskehalsberegninger ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Produktvalg  Læringsmål:  Produktvalg ved ledig kapasitet og innskrenkninger  Flaksehalsberegninger ved én knapp faktor  Flaskehalsberegninger ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Produktvalg  Læringsmål:  Produktvalg ved ledig kapasitet og innskrenkninger  Flaksehalsberegninger ved én knapp faktor  Flaskehalsberegninger ved flere knappe faktorer  Skyggepriser

2 2 Produktvalg - ledig kapasitet  Hvis en bedrift har ledig kapasitet, vil en aktivitet (ordre) ikke fortrenge annen virksomhet  På kort sikt kan alle ordrer som gir positivt dekningsbidrag aksepteres  Forutsetter at variable produksjonskostnader er kjent  Det må ikke forekomme prissmitte mot andre ordrer, og det må være mulig å heve prisen igjen senere

3 3 Kortsiktig innskrenkninger  I perioder med lav ordretilgang kan midlertidig nedleggelse vurderes  Er prisfall midlertidig eller permanent?  Hvordan vil en nedleggelse påvirke salg av andre produkter ?  Hvilke kostnader vil falle bort ved evt. midlertidig innstilling av virksomheten ?

4 4 Bør produkt C nedlegges ? Resultatet for produkt C er negativt, men det er ikke sannsynlig at alle kostnadene (selvkost) vil falle bort ved eventuell nedleggelse

5 5 Hva er dekningsbidraget ? Bedriften må ha en kontoplan som gjør det mulig å identifisere faste og variable kostnader - på kort sikt vil faste kostnader ofte ikke påvirkes av beslutning om midlertidig nedleggelse

6 6 Flaskehalser  Produksjonskapasiteten i en bedrift vil til tider også være fullt utnyttet - det oppstår flaskehalser som begrenser produksjon og salg  Første spørsmål:  Har man en begrensende flaskehals ?  Har man flere begrensende flaskehalser som opptrer samtidig ?

7 7 Flaskehals - eksempler  Salgsinntekter er for de fleste bedrifter på ett eller annet tidspunkt en flaskehals  Flaskehalser kan også være knyttet til produksjonskapasitet:  Tilgang på ansatte (fagarbeidere)  Tilgang på maskinkapasitet  Tilgang på råmaterialer

8 8 Produktvalg ved én flaskehals  Hvis det eksisterer en flaskehals, skal man prioritere de produkter som gir høyest dekningsbidrag pr. flaskehalsenhet, for eksempel  Dekningsbidrag pr. maskintime  Dekningsbidrag pr. arbeidstime  Dekningsbidrag pr. kg (eller krone) råstoff  Dekningsbidrag pr. m 2 butikkareal

9 9 Eksempel - maskintid flaskehals Anta at en bedrift produserer tre produkter A, B og C, som alle konkurrerer om knapp maskintid Siden maskintid er eneste flaskehals, prioriterer vi etter dekningsbidrag pr. maskintime

10 10 Eksempel - råvare flaskehals Anta at en bedrift produserer tre malingtyper, som alle konkurrerer om en knapp råvare Siden råvaretilgang er eneste flaskehals, prioriterer vi etter dekningsbidrag pr. kg. råvare

11 11 Hva hvis salget er flaskehals ?  I prinsippet er to forskjellige typer flaskehalser knyttet til salg mulig:  Salgsinntekt i kroner  Salg i antall enheter (volum)  Hvis flaskehalsen er  Salgskroner - prioriter etter dekningsgrad  Salgsvolum - prioriter etter dekningsbidrag

12 12 Flaskehals - salgsvolum (enh) Anta at produkt A og B er gjensidig utelukkende - det er bare aktuelt å kjøpe ett av dem (f. eks. maling) Fortjenesteprosenten (dekningsbidraget) er høyest for B, men fortjeneste i kroner er høyest for A

13 13 Produktvalg ved flere flaskehalser  Det vil også kunne være slik at det oppstår flere flaskehalser samtidig  Den enkle regelen om prioritering ut fra dekningsbidrag pr. flaskehalsenhet kan ikke benyttes  Generell løsningsmetode: lineær programmering  Ved maks 2 produkter kan problemene løses grafisk, ved flere enn 2 produkter må mer avanserte metoder brukes (simplex-metoden)

14 14 Produktvalg - flere flaskehalser Produktene må bearbeides i begge maskinene, slik at begge er flaskehalser I tillegg får vi oppgitt at salget av Y er begrenset til 300 enheter, men det er ingen slik restriksjon for X

15 15 Hvordan løse slike problemer ?  1. Hva er bedriftens målfunksjon ? Produktvalg: ofte maksimering av DB  2. Hva er restriksjonene eller begrensningene ?  3. Tegn opp det produksjonstekniske mulighetsområdet  4. Finn optimal produktmiks

16 16 Vårt eksempel  Målfunksjonen kan vi uttrykke som en lineær funksjon  Max DB = 8X + 10Y  Vi ønsker høyest mulig dekningsbidrag, men vi har begrenset kapasitet pga.  maskintimer i maskin 1  maskintimer i maskin 2

17 17 Vårt eksempel, forts  Maskin 1  Tidsforbruket i maskin 1 for X og Y er henholdsvis 6 og 9 timer, og tilgjengelig kapasitet er 3 600 timer  Restriksjonen kan vi uttrykke som:  6X + 9Y <= 3 600

18 18 Vårt eksempel, forts  Maskin 2  Tidsforbruket i maskin 2 for X og Y er henholdsvis 6 og 3 timer, og tilgjengelig kapasitet er 2 400 timer  Restriksjonen kan vi uttrykke som  6X + 3Y <= 2 400

19 19 Vårt eksempel, forts  Salgsbegrensning for Y  Salget av Y er av markedshensyn begrenset til 300 enheter  Restriksjonen kan vi uttrykke som:  Y <= 300  Dermed blir problemet som skal løses  Max DB = 8X + 10Y, gitt at 6X + 9Y <= 3 600 6X + 3Y <= 2 400 Y <= 300

20 20 Mulighetsområde AB C D

21 21 Undersøke hjørneløsninger Hjørne C er best, siden dekningsbidraget er høyest

22 22 Isobidragslinje Optimum

23 23 Andre problemstillinger  Hva er verdien av økt kapasitet ?  Verdien av én enhet ekstra kapasitet for begrensningen kalles skyggeprisen  I praksis vil det si økning i dekningsbidrag bedriften får ved å øke begrensningens kapasitet med én enhet  Hvor følsom er løsningen for endringer i de variablene som inngår  sensitivitetsanalyse


Laste ned ppt "1 Produktvalg  Læringsmål:  Produktvalg ved ledig kapasitet og innskrenkninger  Flaksehalsberegninger ved én knapp faktor  Flaskehalsberegninger ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google