Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC kalkulering i TINE 16. april 2008. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Agenda  Kort presentasjon av TINE  Årsaken til at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC kalkulering i TINE 16. april 2008. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Agenda  Kort presentasjon av TINE  Årsaken til at."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC kalkulering i TINE 16. april 2008

2 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Agenda  Kort presentasjon av TINE  Årsaken til at TINE valgte å bruke ABC metoden • Hvilke behov ABC har dekket • Hvordan formidle de analyserte tallene videre i organisasjonen • Hvordan fungerer ABC modellene - frekvens, utstrekning i organisasjonen, rapportering • Kostnadsbesparelser og driftsforbedringer som følge av ABC modellene  Planer videre for ABC i TINE  Spørsmål / kommentarer

3 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 •Omsetning NOK 15,8 milliarder •Soliditet/ EK% 49,7% •5.540 ansatte •5 meieriselskaper •45 produksjonsanlegg •Andre datterselskap TINE Gruppa Meieriprodukter Ferdigmat Iskrem Fisk / fiskeprodukter USA England Canada Sverige Danmark Gjeldsgrad 0,98 Totalrent. 1,16 Nettogjeld/EBITDA 0,76 Nettogjeld/egenkap. 0,21

4 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014  Målsetninger for økonomisk styring i TINE Gruppa:  Etablere økonomisk styring som:  bidrar til å effektivisere TINE Gruppa i alle deler av organisasjonen.  har fokus på lønnsomhet / inntjening på både produkt og kunde  har tidsriktig rapportering  kundene (interne og eksterne) opplever som tilstrekkelig

5 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Utgangpunkt: Bakgrunnen for å starte ABC-arbeid.  Skaffe relevant styringsinformasjon til riktig tid og som sikrer at bedriftens mål nås.  Herunder:  prioritere bedriftens ressurser i.h.t inntjening  maksimere utbetalingen til melkeprodusentene for å ivareta et levedyktig landbruk og en desentralisert bosetting. ( samvirke = både normal bedriftsøkonomi men også politikk)  Offentlige pålegg om rapportering av prisuttak i forhold til kostnader.  De enkelte ledere må kunne identifisere seg med denne styringsinformasjonen og må oppfatte denne som dekning av eget behov for optimal styring.

6 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Hva skulle ABC brukes til? •Riktigere produktkostnader •Riktigere kostnadsvurderinger •Effektivitet •Produktivitet •Utnyttelse •Forbedringsmuligheter •Kundelønnsomhet •Lønnsomhet pr. markedssegment •Produktlønnsomhet •Prissetting •Trimme prosesser •Kvalitetsstyring •Redusere gjennomløpstider •Minske sløsing og kostnader ACTIVITY BASED COSTING ACTIVITY BASED COSTING Produktkalkyler Aktivitetsstyring Prestasjonsmåling Lønnsomhetsstyring

7 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Hvilke hovedkrav satt vi til prosjektet?  Finne ”riktige” drivere til våre kostnader både i produksjon- og overheadfunksjoner?  Organisasjonen måtte ta ansvar / eierskap  Hvordan sørge for ”benchmarking” mellom anlegg og produksjonsretninger?  Organisasjonen måtte følge opp / ”best practice”  Kalkylene måtte integreres med økonomi- /regnskapssystemene

8 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 ABC – Activity Based Costing

9 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Ressurser Grunnleggende ABC  Tankegangen rundt ABC er at den skal klarlegge de aktiviteter som utføres for å fremstille produkter  I motsetning til tradisjonelle kalkyler, erstattes kostnadssteder med aktivitetssteder  Ulike drivere er årsak til aktivitetenes ressursbruk  Ingen modeller er riktige, men noen er nyttige AktiviteterProdukter Drivere

10 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Hvorfor har kalkyler blitt viktigere hos oss?  Riktigere informasjon vil kunne endre beslutninger  Inntjeningsoversikten har gitt enkelte overraskelser  Oppfattes som et konkurransefortrinn  De-regulering av markeder – samfunnspålagte oppgaver skilles fra de konkurranseutsatte  Krav til innsyn hos LMD og Konkurransetilsynet  Konkurransen er blitt mer fokusert  Større import og innenlands konkurranse  Kostnadseffektivitet – krav til rapportering av enhetskostnader

11 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Problemstillinger  Hvordan henføre kostnadene riktig, både til produkt og kunde?  Gjennomført diskusjoner/analyser med anlegg / funksjonsområder.  NB. Økonomi/controlling er ikke eier til fordelingene.  Hvilke produkter er lønnsomme og hvilke er ikke?  Hvilke kunder er lønnsomme og hvilke er ikke?

12 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Aktivitetsbasert kostnadsstruktur - Eks – Ett produkt kostnadsoppbygging hos TINE Produktkost = 62 % Totalt 15,6 kr 0.1 kr Produksjon = 12 % Logistikk = 26 % 7,5 kr0,2 kr 0,7 kr 0,8 kr 0,2 kr0,1 kr 3,0 kr0,5 kr 0,6 kr 0,7 kr 0,5 kr DM = 48 %

13 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Oppbygging av kalkylene Hovedlinjer  Direkte materialer  Fordelt på bl.a.  Melk  Tilsetningsstoffer  Emballasje  Produksjonskostnader  Produksjonslønn  Strøm, vann etc.  Vedlikehold  Etc.  Overhead  Lager / ekspedisjon  Ordreopptak  Ut-transport  Administrative funksjoner  Etc.  Faktiske salgsinntekter  Herunder rabatter Lagerverdi Total-kalkyle Lønnsomhet

14 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Rapportering  Offisielle regnskapsrapporter fra finansregnskapet  Driftsregnskaper  Internregnskaper  Hvordan ser det faktiske kostnadene ut i forhold til kalkylen  Benchmarking mellom anleggene både totalt og pr. produkt  Løpende vurdering av lønnsomheten på produktene  Prioritering av ressurser på spesielt markedsføring / rabattering sett i forhold til lønnsomheten

15 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Kalkyler / internregnskap ABC-kalkulering Produksjon / støttefunksjoner Lokale kalkyler Etter - kalkyler Intern - regnskap Alle kostnader i TINE fordeles på produkt Forkalkyler basert på budsjetter for kommende år. Tilbakerapportering av faktisk forbruk på hovedelementene. Integrert mot regnskapet

16 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Utfordringer  Definisjon av faste og variable kostnader  Fremdeles store utfordringer på dette.  Ledig kapasitet  Skal dette produseres?  Når skal evt. kostnadene medtas:  Produktlønnsomhet  Kundelønnsomhet  Benchmarking  Skape forståelse for arbeidet  Fra negativt til positivt

17 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Presentasjon av materialet  Datavarehus er etablert med data fra bl.a.:  Forkalkyler (lokale kalkyler)  Etter – kalkyler  Hva skal tilbakerapporteres må vurderes basert på kost/nytte.  Regnskap  basert på internregnskapet ( regnskapsanalyse )  offisielt regnskap  Alt skal sys sammen gjennom KPI presentasjoner (prosess på dette pågår )  Rullerende prognoser vurderes etableres med basis i kalkylene

18 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Eksempler forkalkyler 1 liter H-melk Sammenligning mellom anlegg -Analyseres -Best practice -Tiltak

19 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Henger kalkylene sammen med de faktiske kostnadene i regnskap?  Kalkylene er integrert med regnskapet.  Alle aktiviteter i verdiprosessen genererer transaksjoner til regnskap.  Disse transaksjonene generer inntekter på de avdelingene som har kostnadene til denne delen av verdiprosessen.  Henger de opparbeidede inntektene sammen med de faktiske kostnadene innenfor de enkelte avdelingene?  Er det behov for kalkylejusteringer?

20 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Bruk av etterkalkylen  Avviker fra forkalkylen kun dersom man velger å rapportere faktisk forbruk av materialer, timer etc. under verdiprosessen.  Bruk fornuft når det gjelder å rapportere faktisk forbruk!  Vurdér nytteverdien av dette.

21 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Eks. Produktlønnsomhet  Følgende hovedtall rapporteres løpende pr. artikkel / kundetype:  Solgt volum  Bruttosalg  Rabatter  Solgte varers kost Salgsavgifter  Ordre / ekspedisjon på anleggene  Administrasjon og salg i datterselskapene  Kostnader i morselskapet  Diverse avgifter, frakter etc.  = Fortjeneste / tap før offentlige avgifter  Offentlige avgifter / tilskudd (PU – ordningen)  = Fortjeneste / tap etter off. avgifter og tilskudd  Fokus på fortjeneste / tap pr liter kg og totalt

22 TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Produkt lønnsomhet Kaken viser hva vi tjener på ulike artikkelgrupper. Navn er fjernet i oppsettet.

23 Evt. spørsmål / kommentarer


Laste ned ppt "ABC kalkulering i TINE 16. april 2008. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesenlørdag, 21. juni 2014 Agenda  Kort presentasjon av TINE  Årsaken til at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google