Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC kalkulering i TINE 16. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC kalkulering i TINE 16. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC kalkulering i TINE 16. april 2008

2 Agenda Kort presentasjon av TINE Spørsmål / kommentarer
Årsaken til at TINE valgte å bruke ABC metoden Hvilke behov ABC har dekket Hvordan formidle de analyserte tallene videre i organisasjonen Hvordan fungerer ABC modellene - frekvens, utstrekning i organisasjonen, rapportering Kostnadsbesparelser og driftsforbedringer som følge av ABC modellene Planer videre for ABC i TINE Spørsmål / kommentarer TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

3 TINE Gruppa Omsetning NOK 15,8 milliarder Soliditet/ EK% 49,7%
5.540 ansatte 5 meieriselskaper 45 produksjonsanlegg Andre datterselskap USA England Canada Sverige Danmark Gjeldsgrad ,98 Totalrent ,16 Nettogjeld/EBITDA 0,76 Nettogjeld/egenkap. 0,21 Meieriprodukter Ferdigmat Iskrem Fisk / fiskeprodukter TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

4 Målsetninger for økonomisk styring i TINE Gruppa:
Etablere økonomisk styring som: bidrar til å effektivisere TINE Gruppa i alle deler av organisasjonen. har fokus på lønnsomhet / inntjening på både produkt og kunde har tidsriktig rapportering kundene (interne og eksterne) opplever som tilstrekkelig TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

5 Utgangpunkt: Bakgrunnen for å starte ABC-arbeid.
Skaffe relevant styringsinformasjon til riktig tid og som sikrer at bedriftens mål nås. Herunder: prioritere bedriftens ressurser i.h.t inntjening maksimere utbetalingen til melkeprodusentene for å ivareta et levedyktig landbruk og en desentralisert bosetting. ( samvirke = både normal bedriftsøkonomi men også politikk) Offentlige pålegg om rapportering av prisuttak i forhold til kostnader. De enkelte ledere må kunne identifisere seg med denne styringsinformasjonen og må oppfatte denne som dekning av eget behov for optimal styring. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

6 Hva skulle ABC brukes til?
Produktkalkyler Riktigere produktkostnader Riktigere kostnadsvurderinger Lønnsomhetsstyring ACTIVITY BASED COSTING Aktivitetsstyring Kundelønnsomhet Lønnsomhet pr. markedssegment Produktlønnsomhet Prissetting Trimme prosesser Kvalitetsstyring Redusere gjennomløpstider Minske sløsing og kostnader Prestasjonsmåling Effektivitet Produktivitet Utnyttelse Forbedringsmuligheter TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

7 Hvilke hovedkrav satt vi til prosjektet?
Finne ”riktige” drivere til våre kostnader både i produksjon- og overheadfunksjoner? Organisasjonen måtte ta ansvar / eierskap Hvordan sørge for ”benchmarking” mellom anlegg og produksjonsretninger? Organisasjonen måtte følge opp / ”best practice” Kalkylene måtte integreres med økonomi-/regnskapssystemene TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

8 ABC – Activity Based Costing
TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

9 Grunnleggende ABC Ressurser Aktiviteter Produkter
Drivere Drivere Drivere Drivere Tankegangen rundt ABC er at den skal klarlegge de aktiviteter som utføres for å fremstille produkter I motsetning til tradisjonelle kalkyler, erstattes kostnadssteder med aktivitetssteder Ulike drivere er årsak til aktivitetenes ressursbruk Ingen modeller er riktige, men noen er nyttige TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

10 Hvorfor har kalkyler blitt viktigere hos oss?
Riktigere informasjon vil kunne endre beslutninger Inntjeningsoversikten har gitt enkelte overraskelser Oppfattes som et konkurransefortrinn De-regulering av markeder – samfunnspålagte oppgaver skilles fra de konkurranseutsatte Krav til innsyn hos LMD og Konkurransetilsynet Konkurransen er blitt mer fokusert Større import og innenlands konkurranse Kostnadseffektivitet – krav til rapportering av enhetskostnader TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

11 Problemstillinger Hvordan henføre kostnadene riktig, både til produkt og kunde? Gjennomført diskusjoner/analyser med anlegg / funksjonsområder. NB. Økonomi/controlling er ikke eier til fordelingene. Hvilke produkter er lønnsomme og hvilke er ikke? Hvilke kunder er lønnsomme og hvilke er ikke? TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

12 Aktivitetsbasert kostnadsstruktur - Eks – Ett produkt kostnadsoppbygging hos TINE
Totalt 15,6 kr Logistikk = 26 % 0,5 kr 0.1 kr 0,7 kr 0,6 kr 0,5 kr Produksjon = 12 % 3,0 kr 0,5 kr DM = 48 % Produktkost = 62 % 0,8 kr 0,7 kr 0,2 kr 0,1 kr 7,5 kr 0,2 kr TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

13 Oppbygging av kalkylene Hovedlinjer
Direkte materialer Fordelt på bl.a. Melk Tilsetningsstoffer Emballasje Produksjonskostnader Produksjonslønn Strøm, vann etc. Vedlikehold Etc. Overhead Lager / ekspedisjon Ordreopptak Ut-transport Administrative funksjoner Faktiske salgsinntekter Herunder rabatter Oppbygging av kalkylene Hovedlinjer Lagerverdi Total-kalkyle Lønnsomhet TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

14 Rapportering Offisielle regnskapsrapporter fra finansregnskapet
Driftsregnskaper Internregnskaper Hvordan ser det faktiske kostnadene ut i forhold til kalkylen Benchmarking mellom anleggene både totalt og pr. produkt Løpende vurdering av lønnsomheten på produktene Prioritering av ressurser på spesielt markedsføring / rabattering sett i forhold til lønnsomheten TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

15 Kalkyler / internregnskap
ABC-kalkulering Produksjon / støttefunksjoner Alle kostnader i TINE fordeles på produkt Lokale kalkyler Forkalkyler basert på budsjetter for kommende år. Etter - kalkyler Tilbakerapportering av faktisk forbruk på hovedelementene. Intern - regnskap Integrert mot regnskapet TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

16 Utfordringer Definisjon av faste og variable kostnader Ledig kapasitet
Fremdeles store utfordringer på dette. Ledig kapasitet Skal dette produseres? Når skal evt. kostnadene medtas: Produktlønnsomhet Kundelønnsomhet Benchmarking Skape forståelse for arbeidet Fra negativt til positivt TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

17 Presentasjon av materialet
Datavarehus er etablert med data fra bl.a.: Forkalkyler (lokale kalkyler) Etter – kalkyler Hva skal tilbakerapporteres må vurderes basert på kost/nytte. Regnskap basert på internregnskapet ( regnskapsanalyse ) offisielt regnskap Alt skal sys sammen gjennom KPI presentasjoner (prosess på dette pågår ) Rullerende prognoser vurderes etableres med basis i kalkylene TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

18 Eksempler forkalkyler
Sammenligning mellom anlegg 1 liter H-melk Analyseres Best practice Tiltak TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

19 Henger kalkylene sammen med de faktiske kostnadene i regnskap?
Kalkylene er integrert med regnskapet. Alle aktiviteter i verdiprosessen genererer transaksjoner til regnskap. Disse transaksjonene generer inntekter på de avdelingene som har kostnadene til denne delen av verdiprosessen. Henger de opparbeidede inntektene sammen med de faktiske kostnadene innenfor de enkelte avdelingene? Er det behov for kalkylejusteringer? TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

20 Bruk av etterkalkylen Avviker fra forkalkylen kun dersom man velger å rapportere faktisk forbruk av materialer, timer etc. under verdiprosessen. Bruk fornuft når det gjelder å rapportere faktisk forbruk! Vurdér nytteverdien av dette. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

21 Eks. Produktlønnsomhet
Følgende hovedtall rapporteres løpende pr. artikkel / kundetype: Solgt volum Bruttosalg Rabatter Solgte varers kost Salgsavgifter Ordre / ekspedisjon på anleggene Administrasjon og salg i datterselskapene Kostnader i morselskapet Diverse avgifter, frakter etc. = Fortjeneste / tap før offentlige avgifter Offentlige avgifter / tilskudd (PU – ordningen) = Fortjeneste / tap etter off. avgifter og tilskudd Fokus på fortjeneste / tap pr liter kg og totalt TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

22 Produkt lønnsomhet Kaken viser hva vi tjener på ulike artikkelgrupper.
Navn er fjernet i oppsettet. TINE v / Økonomidirektør Harald Arnesen søndag, 2. april 2017

23 Evt. spørsmål / kommentarer


Laste ned ppt "ABC kalkulering i TINE 16. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google