Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29. juni 2014 1 Diskusjonsforum www.abc-forum.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29. juni 2014 1 Diskusjonsforum www.abc-forum.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 29. juni 2014 1 Diskusjonsforum www.abc-forum.no

2 29. juni 2014 2 Formål • En arena for å utveksle faglige problemstillinger og erfaringer vedrørende kalkyleutfordringer, kostnadsdrivere og anvendelse av ABC-modeller • Bidra til å øke medlemmenes kompetanse på anvendelse av ABC-metoden (aktivitetsbasert kostnadsallokering) • Bidra til at ABC-metoden blir en ledende metode i lønnsomhetsstyring og forbedring av arbeidsprosesser i både privat og offentlig sektor

3 29. juni 2014 3 For hvem er forumet? • Forumet tar sikte på å være bredt sammensatt med medlemmer fra følgende miljøer: – Brukere i private og offentlige virksomheter – Konsulenter – Akademikere – Leverandører • Alle bør være opptatt av å tilegne seg og å formidle kunnskap/erfaring

4 29. juni 2014 4 Organisering • Representanter fra DnB NOR, Telenor og Posten utgjør nåværende styret • Styret har for tiden ingen leder, oppgavene løses løpende av styremedlemmene • Affecto har sekretariatsfunksjonen • Det er et mål å holde organiseringen av forumet på et lavt nivå • Aktivitetene og antall medlemmer i forumet vil være førende for organiseringen

5 29. juni 2014 5 Finansiering • Vi er en ikke-kommersiell nettverksorganisasjon, vi skal gå i null. Vi har ingen administrative honorarer. • Det er et mål å unngå medlemsavgift evt. at medlemsavgiften er av symbolsk karakter. • Videre er det et mål at aktivitetene har fokus på det faglige innholdet og blir gjennomført under enkle rammer for å unngå unødvendige kostnader. • Prinsippet er at aktivitetene skal være selvfinansierende.

6 29. juni 2014 6 Aktiviteter • Aktuelle aktiviteter i forumets regi vil være: – Seminarer – Foredrag – Medlemsmøter – Månedens tema – Diskusjonsforum – Cases og White Papers – Annet?

7 29. juni 2014 7 Annen nøkkelinformasjon • Hjemmeside: www.abc-forum.no • Sekretariat Postadresse: ABC kompetanseforum co/ Affecto Grev Wedels Plass 5 P.O. Box 324, Sentrum 0103 Oslo • Mailadresse: tore.levinsen@affecto.com • Telefon: 2240 2000 eller 9511 5365 (Tore Levinsen)

8 29. juni 2014 8 Diskusjonsforum • Forumets hensikt : – Ta opp og utveksle faglige problemstillinger og erfaringer med hverandre • Dette er er forsøk på nettopp dette • Vi har erfaring med denne typen erfaringsutveksling fra forrige samling: – Vi fikk noen gode tilbakemeldinger, og – vi har gjort noen endringer • Gjennomføring: – Vi har valgt noen tema – Introduksjon til temaene ved Nils Kristian – Felles diskusjon/erfaringer/innspill fra salen • Ordstyrer Jarle Borgen  Denne delen krever aktiv deltakelse

9 29. juni 2014 9 Diskusjonsforum - temaer • Hva er styrende for å gjennomføre ABC/M-prosjekter? • ”Best Praksis” ved gjennomføring av ABC-prosjekter • Hva gjør vi når aktiviteter drives av flere kostnadsdrivere? • Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler

10 29. juni 2014 10 Hva er styrende for å gjennomføre ABC/M-prosjekter • ABC arbeid trigges av behov for mer presis informasjon i relasjon til en gitt beslutningssituasjon • ”Risikoen” ved å ikke ha ABC-data, vil da være styrende for hvorvidt et ABC-prosjekt skal initieres eller ikke Denne risikoen er en funksjon av flere faktorer vi helst bør mene noe om: – Vurdere sannsynligheten for feil beslutning uten ABC – skala: stor-middel-liten – Kalkulere kostnaden ved å ta feil beslutning – grove estimater – over/under XX NOK – Kalkulere kostnadene ved å gjennomføre et ABC-prosjekt – kalkulere ressursbruk/kostnad • Hvordan kan slike risikovurderinger/kost nytte beregninger i praksis gjennomføres? • Hvilke erfaringer har salen med slike vurderinger/beregninger? • Hva var styrende for å gjennomføre ABC i din bedrift?

11 29. juni 2014 11 ”Best Praksis” ved gjennomføring av ABC-prosjekter •Hva er de tre viktigst faktorene for å oppnå suksess? •Hvorfor er disse faktorene så viktig? •Hva er kritisk i de ulike fasene? •Hvorfor er det kritisk? Utvikle løsningsforslag Implementering Detaljert implementeringsplan Fase 2 Fase 3 Fase 1 Quick hitsPrototype Evaluere Mobilisere Designe Bygge System for forbedringer Implementere 1. leveranse3. leveranse4. leveranse2. leveranse Løsningsforslag

12 29. juni 2014 12 Hva gjør vi når aktiviteter drives av flere kostnadsdrivere? • Det er kun unntaksvis at det kun er 1 årsak til ressursbruken på en aktivitet • Ikke sjelden er det flere vesentlige drivere som forårsaker/ bestemmer ressursbruken • Typisk utfordring i produkt- og kundekalkyler er forholdet mellom ”Produksjonsrelaterte” og ”Servicerelaterte” drivere – Produksjonsrelatert – eks. volum/antall, format/kubikk, vekt/kg, tid/minutter, areal/kvm, strekning/km – Servicerelaterte – eks. generelle kunde-/markedskrav – tilgjengelighet/åpningstider/landsdekkende/beredskap, fremsendingshastighet/tidsfrister/garantiordninger • Det som er sikkert er at det blir feil å bare hensynta en driver, men hvordan løser vi utfordringen i praksis? • Hvilke erfaringer har dere?

13 29. juni 2014 13 I ABC-teorien kan vi lese at: •”Ubenyttet kapasitet” = ”Praktisk kapasitet” – ”Benyttet kapasitet” •”Praktisk kapasitet” er ikke lik ”Teoretisk kapasitet” •”Praktisk kapasitet” defineres også som ”Tilgjengelig kapasitet” •Ubenyttet kapasitet må identifiseres •Ubenyttet kapasitet fordeles ikke til kalkyleobjektet Sentrale tanker er: •Ledig kapasitet kan benyttes til alternativ produksjon eller •produksjon av større volumer av eksisterende produkter/tjenester eller •bygges ned Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler

14 29. juni 2014 14 Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler Men vi har fortsatt 4 utfordringer: •Hvordan definerer vi ”Praktisk kapasitet”? •Hvordan måler vi ”Benyttet kapasitet”? •Hvordan håndterer vi ledig kapasitet i kalkylen? •Hvordan kan vi være sikker på at ”Ubenyttet kapasitet” faktisk er ”Ledig kapasitet” og ikke noe annet? Har vi stilt spørsmålet: Hvorfor har vi den tilsynelatende ”ledige” kapasiteten? •Årsakssammenhengene må klarlegges/synliggjøres!

15 29. juni 2014 15 www.abc-forum.no


Laste ned ppt "29. juni 2014 1 Diskusjonsforum www.abc-forum.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google