Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardkostregnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardkostregnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardkostregnskap
BØ Driftsregnskap Standardkostregnskap

2 Forskjellen mellom normalkost og standardkost
Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader Det er med andre ord kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnadene. Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor

3 Hva er en standard ? Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot. En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter: Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet

4 Formålet med bruk av standarder
Enklere budsjettering og forkalkulasjon Enklere og bedre kostnadskontroll Avviksanalyse fokus kun på større avvik Beholdningsvurdering standard vurdering av varelager Forenkling av driftsregnskapet

5 Fastsettelse av standarder
En standard er den budsjetterte eller forkalkulerte kostnad for hver produktenhet Perfeksjonsstandard Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser Oppnåelig standard Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet

6 De ulike typer kostnadsstandarder
Standard lønnssats Standard tid Standard pris Standard mengde Standard for indirekte kostnader

7 Standard lønnssats Timelønn kr. 130,00 + 3% økning kr. 3,90 kr. 133,90
+ 4,5% bevegelige helligdager kr , kr. 139,95 + 12% feriepenger kr , kr. 156,75 + 14,1% arbeidsgiveravgift kr , Brutto lønnskostnad kr. 178,85 + 11,5% andre sos. kostnader kr , Ny standard lønnssats pr. time kr. 199,40 ≈ 200

8 Standard tid: Basistid pr. enhet 0,8 timer Kaffepauser, personlig tid 0,1 timer Regngjøring av maskin/arbeidsplass 0,3 timer Stopptid maskin 0,2 timer Stilletid 0,1 timer ,5 timer Standard lønnskost for en produktenhet = Standard tid * Standard lønnssats Eksempel: Standard lønnskost for en produktenhet = ,5 timer * kr = kr. 300,00

9 Standard lønnskost Standard lønnskost for en produktenhet = Standard tid * Standard lønnssats For vårt eksempel: Standard lønnskost for en produktenhet = 1,5 timer * kr. 200 pr time = kr. 300,00 pr. time.

10 Standard pris Standard mengde
Avtalt varepris pr. kg. FOB leverandør kr. 53,50 Frakt, toll og spedisjonskostnader kr. 2,20 Materialhåndtering ved mottak kr. 0, Rabatter kr Varens inntaktskost pr. kg/standard pris kr. 55,00 Standard mengde Kvantum pr. enhet iht. tegninger/spesifikasjoner 2,6 kg Forventet svinn 0,2 kg. Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet i kg. 0,1 kg. Andel forventet kassasjon ,1 kg. Standard mengde pr. enhet/standard mengde 3,0 kg.

11 Standard materialkost
Standard mengde * standard pris For vårt eksempel: Standard materialkost = 3,0 kg. * kr. 55,00 = kr. 165,00 pr. enhet

12 Indirekte variable kostnader
Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser

13 Indirekte variable kostnader
Standardkost for indirekte variable kostnader = Standard tid * Standardsatsen for de indirekte variable kostnaden pr. time. For vårt eksempel (antar at standardsats er kr. 30,00) 1, 5 timer * kr. 30,00 = kr. 45,00 pr. enhet.

14 Forkalkulerte standardkostnader og driftsbudsjettering
For vårt eksempel får vi: Standard mengde eller tid Standardsats Standard-kalkyle Direkte materialer 3,0 kg Kr ,00 Kr. 165,00 Direkte lønn 1,5 time Kr. 200,00 Kr. 300,00 Indirekte variable kostnader Kr ,00 Kr. 45,00 Standard variabel lost pr. enhet Kr. 510,00 Driftsregnskapet i rapportform: Standard kostnader Virkelige kostnader Avvik i kroner Direkte materialer (300*3*55) Kr Kr Kr (F) Direkte lønn (300*1,5*200) Kr Kr Kr (U) Indirekte variable kostnader (300 * 1,5 * 30) (Avvik fra bok!!!) Kr Kr Kr (F) Etc…

15 Standardkostregnskapet
Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skulle ha vært når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats

16 Modell for avviksanalyse - 4 avvik kan oppstå i de direkte kostnadene
(1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skulle ha kostet når kostnadene er beregnet på basis av standard pris/sats og standard mengde/tid Standard pris/sats * standard mengde/tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt mengde/tid til standard pris/sats Standard pris/sats * virkelig mengde/tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning Virkelig pris/sats * virkelig mengde/tid (1-3) Totalavvik (Materialavviket og lønnsavviket) (1-2) Mengdeavvik/tidsavvik (2-3) Prisavvik/lønnssatsavvik

17 Modell for avviksanalyse - 4 avvik kan oppstå i de direkte kostnadene
For direkte materialer: Materialavviket består av et prisavvik og et mengdeavvik: Prisavvik = (2) – (3) = (standard pris * virkelig mengde) – (virkelig pris * virkelig mengde) = (Standard pris – Virkelig pris) * virkelig mengde Mengdeavvik = (1) – (2) = (Standard mengde – Virkelig mengde) * standard pris For direkte lønn: Lønnsavviket består av et lønnssatsavvik og et tidsavvik: Lønnssatsavvik = (2) – (3) = (Standard Lønnssats – Virkelig sats) * virkelig tid Tidsavvik = (1) – (2) = (Standard tid – Virkelig tid) * standard lønnssats

18 Mengdeavvik Årsaker til mengdeavvik: Maskinproblemer
(1) (2) (3) (4) (5) Råmateriale Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt mengde- Kommentarer type pris mengde mengde i mengde avvik i kr Råvare X kr 55, kg 650 kg - 50 kg kr – (U) Innkjørings- problemer Årsaker til mengdeavvik: Maskinproblemer Dårlig kvalitet på råmateriale Ansatte under opplæring Utilstrekkelig operativ ledelse

19 Prisavvik: Årsaker til prisavvik Størrelse på innkjøpskvantum
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Råmateriale Kvantum Standard Virkelig Forskjell Totalt pris Kommentarer Type innkjøpt pris pris i pris avvik i kr Alfa kg kr. 55,00 kr. 52,00 kr. 3,00 kr (F) Bedre tilbud Alfa kg kr. 55,00 kr. 55, iht. avtale Alfa kg kr. 55,00 kr. 54,00 kr. 1,00 kr. 500 (F) Bedret fraktavtale Årsaker til prisavvik Størrelse på innkjøpskvantum Transportmetode Rabatter (kvantum, betaling, o.l) Hasteordre Råvarens kvalitet Prisendringer

20 Lønnssatsavvik Årsaker til lønnssatsavvik:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Lønns- Virkelig Standard Virkelig Forskjell Totalt lønns- Kommentarer kategori tid lønnssats lønnssats i lønnssats satsavvik i kr Fagarbeider t kr. 200,00 kr. 197,50 kr. 2,50 kr (F) Lokale forhandlinger resulterte i lavere time lønn enn budsjettert Årsaker til lønnssatsavvik: Uventede økninger i tariffert lønn Overtid Bruk av høyere betalte ansatte Mer eller mindre sykefravær (Vanligvis små lønnssatsavvik)

21 Tidsavvik Årsaker til tidsavvik: Mange nye ansatte under opplæring
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Lønns- Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt tids- Kommentarer kategori lønnssats tid tid i tid avvik i kr Fagarbeider 1, kr. 200, t 320 t 20 t kr (U) Liten serie, Produkt Alfa mye omstillingstid Årsaker til tidsavvik: Mange nye ansatte under opplæring Dårlige råmaterialer Maskinhavarier Nedslitt utstyr som stopper ofte Korte serier/mye omstilling Høyt sykefravær

22 Avvik i indirekte kostnader
Ytelsesavvik (både faste og variable) Årsak : samme som tidsavvik Forbruksavvik (både faste og variable) Årsak : jfr. normalkalkulasjon Beskjeftigelsesavvik (bare faste) Årsak : jfr. normalkalkulasjon

23 Inntektsavvik Salgsprisavvik (skyldes at virkelig pris avviker fra forventet) (virkelig salgspris - budsjettert salgspris) * virkelig salgsvolum Salgsvolumavvik (skyldes at virkelig volum avviker fra forventet) (virkelig salgsvolum - budsjettert salgsvolum)* budsjettert fortjeneste pr. stk


Laste ned ppt "Standardkostregnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google