Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 BØ350 - Driftsregnskap Standardkostregnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 BØ350 - Driftsregnskap Standardkostregnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 BØ350 - Driftsregnskap Standardkostregnskap

2 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 2 Forskjellen mellom normalkost og standardkost Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader Det er med andre ord kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnadene. Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor

3 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 3 Hva er en standard ? Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot. En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter: Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet

4 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 4 Formålet med bruk av standarder  Enklere budsjettering og forkalkulasjon  Enklere og bedre kostnadskontroll  Avviksanalyse –fokus kun på større avvik  Beholdningsvurdering –standard vurdering av varelager  Forenkling av driftsregnskapet

5 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 5 Fastsettelse av standarder  En standard er den budsjetterte eller forkalkulerte kostnad for hver produktenhet  Perfeksjonsstandard – Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser  Oppnåelig standard – Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet

6 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 6 De ulike typer kostnadsstandarder  Standard lønnssats  Standard tid  Standard pris  Standard mengde  Standard for indirekte kostnader

7 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 7 Standard lønnssats Timelønnkr. 130,00 + 3% økningkr. 3,90 kr. 133,90 + 4,5% bevegelige helligdagerkr. 6,05 kr. 139,95 + 12% feriepengerkr. 16,80 kr. 156,75 + 14,1% arbeidsgiveravgiftkr. 22,10 Brutto lønnskostnadkr. 178,85 + 11,5% andre sos. kostnaderkr. 20,55 Ny standard lønnssats pr. timekr. 199,40 ≈ 200

8 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 8 Standard tid: Basistid pr. enhet0,8timer Kaffepauser, personlig tid0,1timer Regngjøring av maskin/arbeidsplass0,3timer Stopptid maskin0,2timer Stilletid0,1timer 1,5timer Standard lønnskost for en produktenhet = Standard tid * Standard lønnssats Eksempel: Standard lønnskost for en produktenhet = 1,5 timer * kr. 200 = kr. 300,00

9 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 9 Standard lønnskost Standard lønnskost for en produktenhet = Standard tid * Standard lønnssats For vårt eksempel: Standard lønnskost for en produktenhet = 1,5 timer * kr. 200 pr time= kr. 300,00 pr. time.

10 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 10 Standard pris Avtalt varepris pr. kg. FOB leverandørkr. 53,50 Frakt, toll og spedisjonskostnaderkr. 2,20 Materialhåndtering ved mottakkr. 0,50 - Rabatterkr. -1.20 Varens inntaktskost pr. kg/standard priskr. 55,00 Standard mengde Kvantum pr. enhet iht. tegninger/spesifikasjoner2,6kg Forventet svinn0,2kg. Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet i kg.0,1kg. Andel forventet kassasjon 0,1kg. Standard mengde pr. enhet/standard mengde3,0kg.

11 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 11 Standard materialkost Standard materialkost = Standard mengde * standard pris For vårt eksempel: Standard materialkost = 3,0 kg. * kr. 55,00= kr. 165,00 pr. enhet

12 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 12 Indirekte variable kostnader  Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser  Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser

13 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 13 Indirekte variable kostnader Standardkost for indirekte variable kostnader = Standard tid * Standardsatsen for de indirekte variable kostnaden pr. time. For vårt eksempel (antar at standardsats er kr. 30,00) 1, 5 timer * kr. 30,00 = kr. 45,00 pr. enhet.

14 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 14 Forkalkulerte standardkostnader og driftsbudsjettering Standard mengde eller tid StandardsatsStandard- kalkyle Direkte materialer3,0 kgKr. 55,00Kr. 165,00 Direkte lønn1,5 timeKr. 200,00Kr. 300,00 Indirekte variable kostnader1,5 timeKr. 30,00Kr. 45,00 Standard variabel lost pr. enhetKr. 510,00 For vårt eksempel får vi: Driftsregnskapet i rapportform: Standard kostnader Virkelige kostnader Avvik i kroner Direkte materialer (300*3*55)Kr. 49.500Kr. 45.000Kr. 4.500 (F) Direkte lønn (300*1,5*200)Kr. 90.000Kr. 92.000Kr. -2.000 (U) Indirekte variable kostnader (300 * 1,5 * 30) (Avvik fra bok!!!) Kr. 13.500Kr. 13.300Kr. 200 (F) Etc…

15 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 15 Standardkostregnskapet Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skulle ha vært når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats

16 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 16 Modell for avviksanalyse - 4 avvik kan oppstå i de direkte kostnadene (1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skulle ha kostet når kostnadene er beregnet på basis av standard pris/sats og standard mengde/tid Standard pris/sats * standard mengde/tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt mengde/tid til standard pris/sats Standard pris/sats * virkelig mengde/tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning Virkelig pris/sats * virkelig mengde/tid (1-3) Totalavvik (Materialavviket og lønnsavviket) (1-2) Mengdeavvik/tidsavvik (2-3) Prisavvik/lønnssatsavvik

17 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 17 Modell for avviksanalyse - 4 avvik kan oppstå i de direkte kostnadene For direkte materialer: Materialavviket består av et prisavvik og et mengdeavvik: Prisavvik = (2) – (3) = (standard pris * virkelig mengde) – (virkelig pris * virkelig mengde) = (Standard pris – Virkelig pris) * virkelig mengde Mengdeavvik = (1) – (2) = (Standard mengde – Virkelig mengde) * standard pris For direkte lønn: Lønnsavviket består av et lønnssatsavvik og et tidsavvik: Lønnssatsavvik = (2) – (3) = (Standard Lønnssats – Virkelig sats) * virkelig tid Tidsavvik = (1) – (2) = (Standard tid – Virkelig tid) * standard lønnssats

18 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 18 Mengdeavvik Årsaker til mengdeavvik:  Maskinproblemer  Dårlig kvalitet på råmateriale  Ansatte under opplæring  Utilstrekkelig operativ ledelse (1)(2)(3)(4)(5) RåmaterialeStandardStandardVirkeligForskjellTotalt mengde-Kommentarer typeprismengdemengdei mengdeavvik i kr Råvare Xkr 55,00600 kg650 kg- 50 kgkr – 2.750 (U)Innkjørings- problemer

19 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 19 Prisavvik : Årsaker til prisavvik  Størrelse på innkjøpskvantum  Transportmetode  Rabatter (kvantum, betaling, o.l)  Hasteordre  Råvarens kvalitet  Prisendringer (1)(2)(3)(4)(5)(6) Råmateriale KvantumStandardVirkeligForskjell Totalt prisKommentarer Typeinnkjøptprisprisi prisavvik i kr Alfa 02.01500 kgkr. 55,00kr. 52,00kr. 3,00kr. 1.500 (F)Bedre tilbud Alfa 02.01 1.000 kgkr. 55,00kr. 55,00---iht. avtale Alfa 02.01 500 kgkr. 55,00kr. 54,00kr. 1,00kr. 500 (F)Bedret fraktavtale

20 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 20 Lønnssatsavvik Årsaker til lønnssatsavvik:  Uventede økninger i tariffert lønn  Overtid  Bruk av høyere betalte ansatte  Mer eller mindre sykefravær  (Vanligvis små lønnssatsavvik) (1)(2)(3)(4)(5)(6) Lønns- VirkeligStandardVirkeligForskjell Totalt lønns-Kommentarer kategoritidlønnssatslønnssatsi lønnssatssatsavvik i kr Fagarbeider 12.500 tkr. 200,00kr. 197,50kr. 2,50kr. 6.250 (F)Lokale forhandlinger resulterte i lavere time- lønn enn budsjettert

21 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 21 Tidsavvik Årsaker til tidsavvik:  Mange nye ansatte under opplæring  Dårlige råmaterialer  Maskinhavarier  Nedslitt utstyr som stopper ofte  Korte serier/mye omstilling  Høyt sykefravær (1)(2)(3)(4)(5)(6) Lønns- StandardStandardVirkeligForskjell Totalt tids-Kommentarer kategorilønnssatstidtidi tidavvik i kr Fagarbeider 1,kr. 200,00300 t320 t20 tkr. -4.000 (U)Liten serie, Produkt Alfamye omstillingstid

22 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 22 Avvik i indirekte kostnader Ytelsesavvik (både faste og variable) Årsak : samme som tidsavvik Forbruksavvik (både faste og variable) Årsak : jfr. normalkalkulasjon Beskjeftigelsesavvik (bare faste) Årsak : jfr. normalkalkulasjon

23 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 23 Inntektsavvik Salgsvolumavvik (skyldes at virkelig volum avviker fra forventet) (virkelig salgsvolum - budsjettert salgsvolum)* budsjettert fortjeneste pr. stk Salgsprisavvik (skyldes at virkelig pris avviker fra forventet) (virkelig salgspris - budsjettert salgspris) * virkelig salgsvolum


Laste ned ppt "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 BØ350 - Driftsregnskap Standardkostregnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google