Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler Grunnleggende prinsipper for ABC-kalkyler Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1993).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler Grunnleggende prinsipper for ABC-kalkyler Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1993)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler Grunnleggende prinsipper for ABC-kalkyler Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1993). ABC – hva er D? Grunnleggende prinsipper i aktivitetsbasert kalkulasjon. Praktisk økonomi & ledelse, 9(2): 15–24.

2 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 2 Oversikt oHva er sentrale begreper? oHva er metoden i aktivitetsbaserte kalkyler? oHvordan behandles kapasitetskostnader? oHvilke analysenivå brukes ABC på? oHva er kritikken av ABC? oEksempler på ABC i offentlig tjenesteyting

3 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 3 Sentrale begreper oAktiviteter: Det man gjør; en gruppe ensartede arbeidsoperasjoner, f.eks. •Innkjøp •Kvalitetskontroll •Omstillinger av maskiner •Ordrebehandling oKostnadsdrivere: Faktor innenfor en aktivitet eller kostnadsgruppe som forårsaker kostnadene, f.eks. •Antall ganger en aktivitet gjennomføres (transaksjoner) •Varigheten av en transaksjon •Ressurser som medgår i en aktivitet

4 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 4 Metode oKostnadene spores tilbake til produkter eller andre kostnadsobjekter i fem faser 1.Definering av aktivitetene som utføres 2.Fordeling av kostnader til aktivitetene 3.Valg av kostnadsdrivere for aktivitetene. 4.Gruppering av kostnader etter felles kostnadsdrivere 5.Fordeling av kostnader til produkter eller andre kostnadsobjekter basert på forbruk av kostnadsdriverenheter Dette forbruket må kartlegges, for eksempel gjennom intervjuer og observasjoner, der statistikk ikke finnes

5 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 5 Kapasitetskostnader oTilgjengelig kapasitet = Benyttet kapasitet + ubenyttet kapasitet oUtnyttelse av kapasiteten kan gi opphav til under- og overdekning av faste kostnader i tradisjonelle kalkyler oI ABC skiller man ikke mellom faste og variable kostnader på lang sikt oVidere legger man vekt på å utnytte den praktisk tilgjengelige kapasiteten for fordeling av de indirekte kostnadene. oKostnader for ubenyttet kapasitet synliggjøres og behandles som en periodekapasitet. •Dette påvirker ikke bildet av kostnadene for produktet •Dette synliggjør kostnader for ubenyttet kapasitet som dermed kan gjøres noe med

6 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 6 Aktivitetshierarkier oI utgangspunktet var ABC tilnærmelsesvis en selvkostkalkyle med vekt på kostnader per enhet oSenere har en lagt vekt på at kostnader kan variere med aktiviteter på ulike nivåer •Bedriftsnivå •Produktnivå •Serienivå •Enhetsnivå oUlike kostnader er relatert til ulike nivåer og kan analyseres på ulikt nivå

7 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 7 Kritikk av ABC oErfaringene med ABC har vist noen (vedvarende) problemer •Hvilke kostnader er relevante? Jf. reversible og ikke-reversible kostnader •Hva er sammenhengene mellom aktivitetene og kostnadsdriverne (årsak- virkningsforhold)? •Er det mulig å skille kostnader og inntekter for ulike produkter (synergi)?

8 Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler 8 ABC og offentlig tjenesteproduksjon oEksempler •«ABC i skolen» (kapittel 8 i Jacobsen, Johnsen og Robertsen, Resultatvurdering i offentlig sektor, Kommuneforlaget 1995) om kostnader for ubenyttet kapasitet i kommunal grunnskole •«Tilfellet BI» (Sti, Praktisk Økonomi og Ledelse 1993/2) om ABC og tradisjonelle kalkylemetoder i privat høyere utdanning •«Tilfellet NHH» (Bjørnenak, Beta Tidsskrift for bedriftsøkonomi 1997) om ABC og inkrementell budsjettstyring i offentlig høyere utdanning


Laste ned ppt "Grunn- leggende prinsipper for ABC-kalkyler Grunnleggende prinsipper for ABC-kalkyler Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1993)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google