Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.Mars 2013 Anne Gjengedal Sunde. Plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning. Sikre at faglige observasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.Mars 2013 Anne Gjengedal Sunde. Plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning. Sikre at faglige observasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.Mars 2013 Anne Gjengedal Sunde

2 Plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning. Sikre at faglige observasjoner blir en del av pasientens pleieplan. Sikre at vurderinger nedtegnes. Bidra til evaluering.

3 videre Sikre at alt personale har tilgang til nødvendig informasjon i forhold til pasientens medikamentbruk. Ivareta faglig forsvarlighet i tjenesten. Bidra til god kommunikasjon mellom hjemmebaserte tjenester og lege. = etablering av struktur i EPJ som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging.

4 Mål ift dokumentasjon: 1. Egen registreringstype for LMG gir bedre oversikt og bedre kvalitet på dokumentasjonen.

5 Sykepleiejournal, fanekort 4: Velg reg.type legemiddelgjennomgang HBT

6

7 Mål 2. Alle pasienter med behov for oppfølging av legemidler, har en legemiddelrelatert oppfølgingsplan.

8 Dokumentasjon av behovet: Eget punkt (PRB) i pleieplan ift samstemming og legemiddelgjennomgang. Legges under området «Medisinsk egenomsorg» (funksjonsområde 11) Opprett problemområde med beskrivelse av behov for oppfølging med faglige observasjoner. Definere mål. Tiltak, vurderinger og evaluering relatert til legemiddeloppfølgingen.

9 Eksempel: PRB: Medisinsk egenomsorg: Bruker har behov for samstemming og gjennomgang av legemiddelliste, pga hjelp til legemiddelhåndtering. Mål: Samstemt legemiddelliste innen... Tiltak: Samstemming dato… LMG dato… Observasjoner av virkning. Observasjoner av bivirkning. Daglig rapport i tilknytning til problemområdet.

10 Dokumentasjon etter LMG: Utføre eventuelle endringer i legemiddellisten i elektronisk pasientjournal (LJ). Sette inn indikasjon/ bruksområde for hvert legemiddel. Diagnosekodene føres inn i LJ.

11 videre Innen 48 timer: Opprette problemområde i pleieplan LMG er registrert i fanekort 4. Alle dokumenter fra legen scannes inn i pasientjournal. Dokumenter hvem som har ansvar for videre oppfølging.

12 Lykke til! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "19.Mars 2013 Anne Gjengedal Sunde. Plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning. Sikre at faglige observasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google