Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 En suksesshistorie fra Vestfold….. 2 Riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 En suksesshistorie fra Vestfold….. 2 Riktig legemiddelbruk i sykehjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 En suksesshistorie fra Vestfold….

2 2 Riktig legemiddelbruk i sykehjem

3 •Endringer i legemiddelbehandlingen ble gjort hos 76 % av pasientene •Indikasjon bak forskrivning økte fra 59 % til 89 % •57 % av diagnoselister ble endret •Antall legemidler ble redusert fra 6,4 per pasient til 6,1 1 - www.pasientsikkerhetskampanjen.noSide 3 Noen resultater fra piloten

4 Fra en til tre sykehjem i egen kommune 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no4

5 Fra en kommune til 12 kommuner i ett fylke 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.noSide 5

6 Tiltakspakken sykehjem 1.Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs- og årskontroller, og etter sykehusopphold samt der det er behov for ekstra oppfølging 2.Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal 3.Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning 4.Tverrfaglige undervisnings- og case-møter i avdelingene Registrere antall LMG, antall legemidler med ATC-nr, indikasjon oppført bak forskriving og oppfølgingsplaner (Extranet)

7 Identifisere pasient og avtale LMG Fylle ut sjekklisten Observasjoner Blodprøver Tverrfaglige møte Bruk av veileder/verktøy Identifisere LRP og justere behandlingen Dokumentere og evaluere Side 7 LMG – hjulet – en viktig del av tiltakspakken

8 Hvordan kan det gjøres i et fylke? •Læringsnettverk for alle sykehjem, tre samlinger i perioden 2011-2012. •Implementeringsteam som bistår med prosesstøtte til team og undervisning i sykehjemmene •Samarbeid med høgskolen – studenter fokuserer på pasientsikkerhet •Tilbud til nye deltakersykehjem og påfølgende to nettverkssamlinger •Evaluering av prosjektet Side 8

9 Ønsker ditt sykehjem veiledning i legemiddelgjennomganger av prosjektgruppen fra Utviklingssenteret? Foto: Vibeke Bostrøm

10 • Kampanjedag • Lokale kampanjetavler • Informasjon/undervisning til medarbeidere /pasient og pårørende • Undervisning i høgskolen og studentprosjekter 10 Eksempel på lokalt kampanjearbeid

11 www.utviklingssenter.no Side 11 Fra ett til 20 Utviklingssentere

12 Foreløpige resultater fra læringsnettverk for sykehjem i 2012 Side 12

13

14

15 Side 15

16 Hva skal til for å lykkes videre? − forankring i ledelse − involvering og opplæring av alle medarbeidere − utvikling prioritert og satt i system − fortsette å måle og drøfte resultater av målinger lokalt − tilstrekkelig og stabile personellressurser − jevnlige møter mellom team medlemmene i sykehjemmene − samarbeid med farmasøyt satt i system

17 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.noSide 17

18 Side 18 Kom i gang med kampanjen!

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "1 En suksesshistorie fra Vestfold….. 2 Riktig legemiddelbruk i sykehjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google