Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F ARMASØYTENS ROLLE – OG NYTTIGE VERKTØY I ARBEIDET MED Å SIKRE ” RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE ” Solrun Elvik, Læringsnettverk Akershus;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F ARMASØYTENS ROLLE – OG NYTTIGE VERKTØY I ARBEIDET MED Å SIKRE ” RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE ” Solrun Elvik, Læringsnettverk Akershus;"— Utskrift av presentasjonen:

1 F ARMASØYTENS ROLLE – OG NYTTIGE VERKTØY I ARBEIDET MED Å SIKRE ” RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE ” Solrun Elvik, Læringsnettverk Akershus; Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten, 5.sept. 2013

2 F ARMASØYTISK KOMPETANSE I KOMMUNEHELSETJENESTEN Stor variasjon i hvordan farmasøyten brukes i kommunehelsetjenesten Tradisjonelt: tilsyn/revisjon og undervisning Kommunefarmasøyter i Trondheim og Stavanger

3 T VERRFAGLIG TEAM Lege Sykepleier Farmasøyt?

4 S AMSTEMMING AV LEGEMIDDELLISTE Viktig tiltak Farmasøyten rolle?

5 LMG- HJULET Opplæring/ undervisning ?

6 K JERNEOMRÅDER FOR FARMASØYTEN I LMG Interaksjoner – her er farmasøyter spesialister Legemiddellister; START/STOPP, NorGep Identifisere og bidra til å løse legemiddelrelaterte problemer (evt. klassifisering) Opptrapping/nedtrapping, doseringsrådgivning Bivirkningskartlegging Nyrefunksjon – legemidler Behandlingsretningslinjer Kan være viktig støttespiller i forhold til arbeidsmetode

7

8 B RUK AV VERKTØY I LMG Interaksjonsdatabaser:

9

10

11 BRUK AV SCREENINGVERKTØY S TART / STOPP OG N ORGEP - KRITERIENE Lister hvor man har samlet risiko-legemidler for eldre Inneholder enkeltmedikamenter eller legemiddelkombinasjoner Kriteriene er ikke absolutte, men fungerer som støtteverktøy ved forskrivning og gjennomgang av pasienters legemiddelbruk Kriteriene erstatter IKKE klinisk vurdering og må sees i sammenheng med den enkelte pasients behandlingsmål

12

13 Tilgjengelige på www.pasientsikkerhetskampanjen.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no

14 S PØRSMÅL TIL HJELP I LMG: Legemiddelvalg Dosering Bivirkninger Interaksjon Avvikende legemiddelbruk Manglende monitorering Andre problemstillinger Er det behov for å søke råd hos spesialist? Kilde: Nasjonal veileder, IS-1998

15 E KSEMPLER PÅ LEGEMIDDELRELATERTE PROBLEMER Langtidsvirkende benzodiazepiner NSAIDs Legemidler med antikolinerge effekter ved demens - lite oppmerksomme på dette problemet TCA ved depresjon

16 E KSEMPLER PÅ LEGEMIDDELRELATERTE PROBLEMER DOSERING: Oftest behov for å justere ned dosen, eks: PPI i full terapeutisk dose Zopiclone 7,5 mg Paracetamol fast 1 g x 4 GENERELT STORT BEHOV FOR INDIVIDUELLE TILPASNINGER

17 E KSEMPLER PÅ LEGEMIDDELRELATERTE PROBLEMER BIVIRKNINGER: Eldre er sårbare for bivirkninger Antikolinerge bivirkninger er ofte plagsomme for pasientene (munntørrhet, forstoppelse, dårlig hukommelse) Sedasjon Fall VED HØY GRAD AV POLYFARMASI- HVA ER HVA?

18 NOEN GODE RÅD: Planlegg endringer nøye Vær obs på behov for opptrapping/nedtrapping av dose Hvilken endring er viktigst? Hva er målet med å gjennomføre endringen? Gode dokumentasjonsrutiner er svært viktig

19 N OEN E RFARINGER : Farmasøyten kan være en verdifull samarbeidspartner ved LMG i kommunehelsetjenesten Samarbeidende helsepersonell ser nytte av å ha med farmasøyt, men praktiske utfordringer (særlig i hjemmetjenesten) Utfordringer i forhold til finansiering av farmasøytens tjenester

20 H VA KAN DU BIDRA MED FOR Å SIKRE RIKTIG LEGEMIDDELBRUK DER DU ER?

21 T AKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "F ARMASØYTENS ROLLE – OG NYTTIGE VERKTØY I ARBEIDET MED Å SIKRE ” RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE ” Solrun Elvik, Læringsnettverk Akershus;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google