Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk
Prosjekt: Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk Altfor mange eldre i hjemmetjenesten får feil medisin. Vi i hjemmetjenesten, sektor Stamsund i Vestvågøy kommune har gjennom prosjekt innført gode rutiner for samstemming av legemiddellister og gjennomgang av legemidler til eldre brukere av tjenesten. Av Tonje Strømmen, Elisabeth Andersen og Hilde Sollund

2 Tverrfaglig team: Prosjektansvarlig > Tonje Strømmen Avdelingsleder > Elisabeth Andersen Fastlege> Oddgeir Skoglund Farmasøyt> Håvard Horn Fagutviklingssykepleier i Demens > Kjellaug Guldal Prosjektleder Demensfyrtårn> Berit Sjølie Prosjektleder UHT Nordland> Hilde Sollund

3 MÅL: 100% samstemming av legemiddellister i løpet av 1 mnd., på alle i målgruppa. 100% legemiddelgjennomgang på 20 brukere i løpet av utgangen av juni. 100% påført indikasjon for bruk av legemidler på ordinasjonskort.

4 MÅLGRUPPE 20 personer ble valgt ut til deltakelse i prosjektet
Alder 60+ Bruke 6 medikamenter eller mer Være samtykkekompetent Ha kontakt med hjemmetjenesten ukentlig (…)For listeinnbyggere som bruker 4 legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering (..) (§ 25, forskrift om fastlegeordning i kommunen).

5 TILTAK Alle ansatte deltok i innhenting av samtykke fra brukerne
Sykepleier og fastlege gjorde en samstemming av legemiddellister mellom bruker- hjemmetjenesten og fastlege Sykepleierne i sektoren gjennomførte samtale med bruker, basert på sjekklister + blodprøvetaking i forkant av legemiddelgjennomgang Legemiddelgjennomgang med fastlege, farmasøyt og sykepleier til stede. Oppfølging av bruker, på bakgrunn av legemiddelendringer og oppfølgingsplan.

6 RESULTAT Alle deltakerne takket ja.
Kun 6 av 20, hadde samstemte legemiddellister, ved oppstart av prosjektet I løpet av 1 mnd., hadde 100 % fått samstemt sine lister. Ved oppstart hadde i underkant av personer 20% påført indikasjon for bruk av medikament. Ved slutt, hadde 80% påført indikasjon på legemiddelliste Legemiddelgjennomgang på 20 brukere, ble gjennomført innen utgangen av mai2013

7 Resultat forts.

8 Resultat forts.

9 Resultat forts.

10 REFLEKSJON Det ble avdekket dobbelt-medisinering. Polyfarmasi, men lite interaksjoner. Brukerne følte at de ble ivaretatt og opplevde prosjektet som positivt. I samtale med bruker, kom det fram en del ting som ikke kommer fram i det daglige arbeidet Man lærte noe nytt om bruk av medikamenter til eldre. Farmasøyt ble en viktig støttespiller Hjemmetjenesten har lagt seg til gode nye rutiner for samstemming og legemiddelgjennomgang.

11 VEIEN VIDERE Implementering gjennom undervisning og veiledning til ansatte i kommunen. For at dette skal komme alle brukere i hjemmetjenesten til gode. Presentere prosjektet og erfaringer på konferanser /seminar. Deltakelse i læringsnettverk for samstemming og legemiddelbruk i hele Nordland fylke

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google