Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt: Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk Altfor mange eldre i hjemmetjenesten får feil medisin. Vi i hjemmetjenesten, sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt: Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk Altfor mange eldre i hjemmetjenesten får feil medisin. Vi i hjemmetjenesten, sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt: Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk Altfor mange eldre i hjemmetjenesten får feil medisin. Vi i hjemmetjenesten, sektor Stamsund i Vestvågøy kommune har gjennom prosjekt innført gode rutiner for samstemming av legemiddellister og gjennomgang av legemidler til eldre brukere av tjenesten. Av Tonje Strømmen, Elisabeth Andersen og Hilde Sollund

2 Prosjektansvarlig > Tonje Strømmen Avdelingsleder > Elisabeth Andersen Fastlege> Oddgeir Skoglund Farmasøyt> Håvard Horn Fagutviklingssykepleier i Demens > Kjellaug Guldal Prosjektleder Demensfyrtårn> Berit Sjølie Prosjektleder UHT Nordland> Hilde Sollund Tverrfaglig team:

3  100% samstemming av legemiddellister i løpet av 1 mnd., på alle i målgruppa.  100% legemiddelgjennomgang på 20 brukere i løpet av utgangen av juni.  100% påført indikasjon for bruk av legemidler på ordinasjonskort. MÅL:

4  20 personer ble valgt ut til deltakelse i prosjektet  Alder 60+  Bruke 6 medikamenter eller mer  Være samtykkekompetent  Ha kontakt med hjemmetjenesten ukentlig (…)For listeinnbyggere som bruker 4 legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering (..) (§ 25, forskrift om fastlegeordning i kommunen). MÅLGRUPPE

5  Alle ansatte deltok i innhenting av samtykke fra brukerne  Sykepleier og fastlege gjorde en samstemming av legemiddellister mellom bruker- hjemmetjenesten og fastlege  Sykepleierne i sektoren gjennomførte samtale med bruker, basert på sjekklister + blodprøvetaking i forkant av legemiddelgjennomgang  Legemiddelgjennomgang med fastlege, farmasøyt og sykepleier til stede.  Oppfølging av bruker, på bakgrunn av legemiddelendringer og oppfølgingsplan. TILTAK

6  Alle deltakerne takket ja.  Kun 6 av 20, hadde samstemte legemiddellister, ved oppstart av prosjektet  I løpet av 1 mnd., hadde 100 % fått samstemt sine lister.  Ved oppstart hadde i underkant av personer 20% påført indikasjon for bruk av medikament. Ved slutt, hadde 80% påført indikasjon på legemiddelliste  Legemiddelgjennomgang på 20 brukere, ble gjennomført innen utgangen av mai2013 RESULTAT

7 Resultat forts.

8

9

10  Det ble avdekket dobbelt-medisinering. Polyfarmasi, men lite interaksjoner.  Brukerne følte at de ble ivaretatt og opplevde prosjektet som positivt.  I samtale med bruker, kom det fram en del ting som ikke kommer fram i det daglige arbeidet  Man lærte noe nytt om bruk av medikamenter til eldre.  Farmasøyt ble en viktig støttespiller  Hjemmetjenesten har lagt seg til gode nye rutiner for samstemming og legemiddelgjennomgang. REFLEKSJON

11  Implementering gjennom undervisning og veiledning til ansatte i kommunen. For at dette skal komme alle brukere i hjemmetjenesten til gode.  Presentere prosjektet og erfaringer på konferanser /seminar.  Deltakelse i læringsnettverk for samstemming og legemiddelbruk i hele Nordland fylke VEIEN VIDERE

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Prosjekt: Samstemming av medikamentlister og riktig legemiddelbruk Altfor mange eldre i hjemmetjenesten får feil medisin. Vi i hjemmetjenesten, sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google