Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP)
EN TILTAKSPLAN FOR OMSORG TIL DØENDE OG DERES PÅRØRENDE LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

2 Hva er LCP? En handlingsplan for døende pasienter og deres pårørende
Gir veiledning i forhold til de ulike aspektene ved terminalomsorg Skal sikre en helhetlig omsorg for pasienten og de pårørende Skal kun brukes til døende pasienter i deres siste dager og timer Skaper mulighet for god kommunikasjon i teamet rundt pasienten og med pasientens pårørende Fordrer at vi stopper opp for refleksjon, vurdering og eventuelt endring Hindrer ikke individualitet Verken fremskynder eller utsetter døden Skal ikke brukes uten undervisning og opplæring LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

3 Inndeling av handlingsplanen
Inndelt i 3 deler: Første vurdering- gjennomgang med lege for seponering av uhensiktsmessige medikamenter/ igangsetting av eventueltmedikamenter/er vi enige om at bruker er døende? Andre del- fortløpende vurderinger av brukers tilstand, absolutt minimum hver fjerde time Tredje del- ved dødsfallet/delmål etter dødsfallet NÅR LCP STARTES ERSTATTER DEN ALL ANNEN DOKUMENTASJON OG SCANNES INN/LEGGES I PAPIRJOURNAL ETTER DØDSFALL (Eget område i dokumentasjonssystemene som oppstart av LCP skal registreres på) LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

4 Hovedmål for prosjektet
DEN DØENDE BRUKER OG DENS PÅRØRENDE SKAL FÅ LIK OG KVALITETSSIKRET BEHANDLING UAVHENGIG AV DIAGNOSE, ALDER,KOMMUNE OG HELSEPERSONELL LCP skal gi: Bedre symptomlindring Bedret tverrfaglighet Tryggere pleiepersonale Mer tilfredse pårørende Forbedret dokumentasjon LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

5 Mandat Basert på Helsedirektoratets oppdrag til Utviklingssentrene om å innvie prosesser med hensikt å forbedre tjenestetilbudet, samt være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Utviklingssenteret i Songdalen har tiltak innen lindrende behandling og omsorg som et av sine interkommunale hovedsatsningsområder LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

6 Fase 1- forberedelse Inngåelse av avtaler med kommunene i Vest-Agder om implementering av tiltaksplanen (informasjonsbrev og underskrift for ledelsesforankring) Etablering av kontaktpersoner/ressurspersoner i alle deltakerkommunene (arbeidsgruppe) Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse med mandat Etablering av referansegruppe Utlysning for prosjektmedarbeider i Kristiansand Oppstart LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

7 Fase 2- gjennomføring Ressurspersonene i deltakerkommunene utfører Base Review på sin arbeidsplass, hvor de inkluderer de fem siste dødsfall før LCP Prosjektleder Songdalen og prosjektmedarbeider Kristiansand holder oppstartsundervisning for de ulike brukerstedene Ressurspersonene viderefører og følger opp med internundervisninger i egen kommune Prosjektleder og prosjektmedarbeider tilbyr veiledning underveis i prosjektet LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

8 Fase 3- oppfølging Interkommunalt fagnettverk i lindrende omsorg som drives av USHT i Vest-Agder, Songdalen kommune gis en sentral rolle i oppfølgingsfasen gjennom erfaringsutveksling og faglig inspirasjon til nettverkssamlingene Prosjektleder og prosjektmedarbeider innhenter opplysninger om hyppigheten av bruk av LCP i deltakerkommunene i prosjektperioden, og holder kontakten med ressurspersonene for sikring av videre bruk av LCP etter prosjektperioden Ressurspersonene gjennomfører audit etter LCP-oppstart i alle deltakerkommuner Prosjektrapport LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg

9 Brukersteder per november 2013
Aust-Agder (1 sykehjem) Akershus (6 sykehjem, to kommuner i hj.spl.) Buskerud (1 lindrende enhet, 2 sykehjem, 1 kommune i hj.spl.) Hedmark (1 sykehjem, 2 kommuner i hj.spl.) Hordaland (3 sykehus, 6 kommuner i hj.spl., 48 sykehjem, 1 interkommunal lindrende enhet) Møre og Romsdal (1 klinikk på sykehus, 1 kreftavdeling, 8 sykehjem, 3 kommuner i hj.spl.) Nordland (1 avdeling på lokalsykehus, 1 sykehjem) Oslo (4 sykehusavdelinger, 1 hospiceavdeling, 2 sykehjem) Rogaland (15 sykehjem, 2 kommuner i hj.spl.) Sogn og Fjordane (1 avdeling på lokalsykehus, 2 avdelinger på sentralsykehus) Sør- Trøndelag (1 sykehjem) Telemark (2 enheter i sykehus, 8 sykehjem) Vest-Agder (Oppstart høst 2013 prosjekt, 11 av 15 kommuner med i prosjektet) Vestfold (24 sykehjem, 3 bofellesskap for demente, 10 kommuner i hj.spl., 1 sykehusavdeling) Østfold (14 sykehjem, 1 kommune i hjemmesykepleien) LCP-presentasjon , Kamilla Steinsvåg


Laste ned ppt "LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google