Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP) EN TILTAKSPLAN FOR OMSORG TIL DØENDE OG DERES PÅRØRENDE LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP) EN TILTAKSPLAN FOR OMSORG TIL DØENDE OG DERES PÅRØRENDE LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP) EN TILTAKSPLAN FOR OMSORG TIL DØENDE OG DERES PÅRØRENDE LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg

2  En handlingsplan for døende pasienter og deres pårørende  Gir veiledning i forhold til de ulike aspektene ved terminalomsorg  Skal sikre en helhetlig omsorg for pasienten og de pårørende  Skal kun brukes til døende pasienter i deres siste dager og timer  Skaper mulighet for god kommunikasjon i teamet rundt pasienten og med pasientens pårørende  Fordrer at vi stopper opp for refleksjon, vurdering og eventuelt endring  Hindrer ikke individualitet  Verken fremskynder eller utsetter døden  Skal ikke brukes uten undervisning og opplæring LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg Hva er LCP?

3  Inndelt i 3 deler:  Første vurdering- gjennomgang med lege for seponering av uhensiktsmessige medikamenter/ igangsetting av eventueltmedikamenter/er vi enige om at bruker er døende?  Andre del- fortløpende vurderinger av brukers tilstand, absolutt minimum hver fjerde time  Tredje del- ved dødsfallet/delmål etter dødsfallet  NÅR LCP STARTES ERSTATTER DEN ALL ANNEN DOKUMENTASJON OG SCANNES INN/LEGGES I PAPIRJOURNAL ETTER DØDSFALL (Eget område i dokumentasjonssystemene som oppstart av LCP skal registreres på) LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg Inndeling av handlingsplanen

4  DEN DØENDE BRUKER OG DENS PÅRØRENDE SKAL FÅ LIK OG KVALITETSSIKRET BEHANDLING UAVHENGIG AV DIAGNOSE, ALDER,KOMMUNE OG HELSEPERSONELL  LCP skal gi:  Bedre symptomlindring  Bedret tverrfaglighet  Tryggere pleiepersonale  Mer tilfredse pårørende  Forbedret dokumentasjon LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg Hovedmål for prosjektet

5  Basert på Helsedirektoratets oppdrag til Utviklingssentrene om å innvie prosesser med hensikt å forbedre tjenestetilbudet, samt være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte  Utviklingssenteret i Songdalen har tiltak innen lindrende behandling og omsorg som et av sine interkommunale hovedsatsningsområder Mandat LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg

6  Inngåelse av avtaler med kommunene i Vest-Agder om implementering av tiltaksplanen (informasjonsbrev og underskrift for ledelsesforankring)  Etablering av kontaktpersoner/ressurspersoner i alle deltakerkommunene (arbeidsgruppe)  Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse med mandat  Etablering av referansegruppe  Utlysning for prosjektmedarbeider i Kristiansand  Oppstart 01.10.13 LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg Fase 1- forberedelse

7  Ressurspersonene i deltakerkommunene utfører Base Review på sin arbeidsplass, hvor de inkluderer de fem siste dødsfall før LCP  Prosjektleder Songdalen og prosjektmedarbeider Kristiansand holder oppstartsundervisning for de ulike brukerstedene  Ressurspersonene viderefører og følger opp med internundervisninger i egen kommune  Prosjektleder og prosjektmedarbeider tilbyr veiledning underveis i prosjektet Fase 2- gjennomføring LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg

8  Interkommunalt fagnettverk i lindrende omsorg som drives av USHT i Vest-Agder, Songdalen kommune gis en sentral rolle i oppfølgingsfasen gjennom erfaringsutveksling og faglig inspirasjon til nettverkssamlingene  Prosjektleder og prosjektmedarbeider innhenter opplysninger om hyppigheten av bruk av LCP i deltakerkommunene i prosjektperioden, og holder kontakten med ressurspersonene for sikring av videre bruk av LCP etter prosjektperioden  Ressurspersonene gjennomfører audit etter LCP-oppstart i alle deltakerkommuner  Prosjektrapport Fase 3- oppfølging LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg

9  Aust-Agder (1 sykehjem)  Akershus (6 sykehjem, to kommuner i hj.spl.)  Buskerud (1 lindrende enhet, 2 sykehjem, 1 kommune i hj.spl.)  Hedmark (1 sykehjem, 2 kommuner i hj.spl.)  Hordaland (3 sykehus, 6 kommuner i hj.spl., 48 sykehjem, 1 interkommunal lindrende enhet)  Møre og Romsdal (1 klinikk på sykehus, 1 kreftavdeling, 8 sykehjem, 3 kommuner i hj.spl.)  Nordland (1 avdeling på lokalsykehus, 1 sykehjem)  Oslo (4 sykehusavdelinger, 1 hospiceavdeling, 2 sykehjem)  Rogaland (15 sykehjem, 2 kommuner i hj.spl.)  Sogn og Fjordane (1 avdeling på lokalsykehus, 2 avdelinger på sentralsykehus)  Sør- Trøndelag (1 sykehjem)  Telemark (2 enheter i sykehus, 8 sykehjem)  Vest-Agder (Oppstart høst 2013 prosjekt, 11 av 15 kommuner med i prosjektet)  Vestfold (24 sykehjem, 3 bofellesskap for demente, 10 kommuner i hj.spl., 1 sykehusavdeling)  Østfold (14 sykehjem, 1 kommune i hjemmesykepleien) LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg Brukersteder per november 2013


Laste ned ppt "LIVERPOOL CARE PATHWAY (LCP) EN TILTAKSPLAN FOR OMSORG TIL DØENDE OG DERES PÅRØRENDE LCP-presentasjon 19.12.13, Kamilla Steinsvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google