Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder Hjemmetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder Hjemmetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder Hjemmetjenesten

3 PROSJEKT 2012-2015 UHT Nordland –Utviklingssenter for hjemmetjenester Initiert og finansiert av Helsedirektoratet 1 av 3 i Norge –UHT Buskerud: Demensfyrtårn Buskerud - Drammen kommune –UHT Telemark: Demensfyrtårn Telemark - Porsgrunn kommune –UHT Nordland: Demensfyrtårn Lofoten

4 Demensfyrtårn Lofoten Hjemmetjenesten i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan Sammen skal kommunene utvikle kvaliteten på tjenesten til brukere med demens eller brukere som har en kognetiv svikt –Prosjektgruppe Rette fokus mot de mest sårbare av våre brukere

5 Prosjektgruppe Styringsgruppe Arbeidsgruppe Vågan Arbeidsgruppe Vestvågøy Arbeidsgruppe Flakstad Arbeidsgruppe Moskenes Andre nøkkelpersoner Prosjekt- ansvarlig Prosjektleder

6 I første omgang ha fokus på forbedring av….. 1.Pasientsikkerheten –Økt sikkerhet rundt legemiddelbehandlingen for å unngå legemiddelrelaterte problemer Samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang 2.Personalets kompetanse om brukergruppen 3.Forutsigbarhet og kontinuitet –for brukerne og deres pårørende

7 Hvorfor er vi så opptatt av legemiddellistene? Vi vil unngå legemiddelrelaterte problem (LRP) hos disse brukerne En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling og som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt Ruths S, Viktil KK, Blix HS. (2007) Altså noe som i tillegg til feilmedisinering kan utgjøre en fare for brukeren.

8 Hvorfor? Studier viser: – feil i legemiddelbruk hos eldre i 10 - 25 % av forskrivningene. –10 % av alle innleggelser av eldre i medisinsk avdeling er forårsaket av LRP –Medisinlisten hos fastlegen og hos hjemmetjenestene er ikke samstemt

9 Hvorfor fokus bare hos denne brukergruppen? Nei, ikke bare, men særlig pga at dette er den mest sårbarengruppen brukere Kognitiv svikt og demens er økende med økende alder –Fordobling innen 2040? 27 - 36 % av tjenestemottakerne har en kognetiv svikt –Bare 30% av disse har demensdiagnose. Demenssykdom utvikles over cirka 10 år

10 Kartlegging har dessuten avdekket Omsorgstjenesten opplever liten eller manglende kontakt med fastlegene om felles pasienter som et problem. Det er for liten koordinering rundt pasientene som mottar pleie og omsorgstjenester. Kommuneleger har relativt lite kunnskap om omsorgstjenestene i egen kommune Vi kjenner oss igjen

11 Hva håper vi på? Samstemming og legemiddelgjennomgang skal forebygge LRP –At brukerne våre får den beste medisinske behandling Bedre samhandling om denne sårbare brukergruppen Tverrfaglig tilnærming til medisinske problemer

12

13 Gjennomføring av legemiddelgjennomgang 1.Utvalgte brukere som er sårbare i forhold til LRP. –informasjon og invitasjon til å delta. 2.Registreing av brukerens helsetilstand –”OBS demens” –søvnrytme og smerteplager –Pasientsikkerhetskampanjens sjekkliste relevant klinisk informasjon 3.Samstemming av legemiddellistene –Håndkjøpsmedisin, naturpreparater, kosttilskudd –Lister hos Hjemmetjenesten - Fastlegen

14 Gjennomføring forts….. 4. Legemiddelgjennomgang på legens kontor –Sjekkliste, OBS demens, osv.. –Bruker ikke til stede –Erfarings- og kunnskapsutveksling 5. Brukeren møter (evt) til legekontroll –sammen med en sykepleier, evt pårørende –medisinsk undersøkelse –eventuelle endringer på medisinene gjøres

15 Gjennomføring….. 6. 2-4 uker etter legebesøket gjøres de samme registreringer av OBS Demens, søvn og smerte. 7. Kan det være aktuelt å utforme nye hjelpemetoder? –med tanke på ikke-medikamentelle tiltak –Medisinsk behandling?

16 Gjennomføring….. 8. Dersom det er gjøres endringer i medisiner må det påregnes en ny kontroll hos fastlegen etter en viss tid for ny medisinsk undersøkelse.

17 KOMPETANSEHEVING Vi ønsker å øke personalets kompetanse om Denne brukergruppens behov Tjenestekvaliteten – hvordan få en hevet kvalitet på tjenesten? Legemiddelbruk og alternative hjelpemetoder i særlig fokus nå 1. og 2. oktober 2013 - kurs for ALLE ansatte i alle kommunene

18

19 SÅ…. vil vi se på…. Hvordan er det med… opplevelsen av forutsigbarhet og kontinuitet for denne brukergruppen og deres pårørende Hva gjør vi med det?

20 Vi ønsker å se inn i oss selv og utover… Lokalsamfunnet. Hva finnes der? –Samarbeide om omsorgsressursene som allerede finnes? Kan ”arbeidslag” være en vei å gå? –Erfaringsutveksling med Demensfyrtårn Telemark –Lære av hverandres erfaring Tenke utradisjonelt og kreativt –Dagsenter uten senter?

21 21 Se framover sammen…! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder Hjemmetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google