Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN NETTVERSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.DESEMBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN NETTVERSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.DESEMBER."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN NETTVERSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.DESEMBER

2 Status regional spredning av Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»2013: •Gjennomført tre læringsnettverk i innsatsområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem 2013 (14 av 15 kommuner i Vest-Agder deltok, 105 deltagere) •USHT Songdalen deltok på tre samlinger i Nasjonalt læringsnettverk i nytt innsatsområde samstemming og legemiddelgjennomgang(LMG) i hjemmetjenesten •Startet planlegging av spredning til hjemmetjenesten på Agder i samarbeid mellom USHT Grimstad, Songdalen og Kristiansand, første møte 12.12.13

3 Spredning 2014: •USHT Agder innkaller til møte mellom Fylkesmannen i Vest og Aust-Agder 22.01.14 •Etablere/oppstart arbeidsgruppe på tvers av fylkene •Planlegge, organisere og gjennomføre læringsnettverk

4 Utfordringer knyttet til: Leger •Nå ut med informasjon til fastlegene om hva tiltakspakken innebærer for dem •Motivere og mobilisere fastlegene til å delta i legemiddelgjennomgang •Mobilisere fastlegene til deltagelse på læringsnettverkene Ledere •Involverer seg i alle faser av implementeringen av tiltakene •Legger til rette for at undervisning kan foregå •Etterspør fremdrift og resultater Kommunen selv må ha en plan på implementering av LMG i egen kommunen parallelt med deltagelse i læringsnettverkene Sykepleiere •Mobilisere sykepleiere som er interessert

5 Hva kan dere gjøre  •Kunnskap om kampanjen pasientsikkhetskampanjen.no •Motiver interesserte fastleger fra din kommune til å delta i LMG og læringsnettverkene •Motivere interesserte sykepleier i å delta i LMG og læringsnettverkene •Soneleder: vurdere brukere som har flere enn 5 medikamenter og vedtak om administrering av legemidler


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN NETTVERSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.DESEMBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google