Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner. Sykehusapotekenes rolle i prosessen. 22.05.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner. Sykehusapotekenes rolle i prosessen. 22.05.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner. Sykehusapotekenes rolle i prosessen. 22.05.2013

2 Innhold Presentasjon 22.mai 2013 • USHT mål og oppgaver • 2 Utviklingssenter i Møre og Romsdal • Pådriverrollen • Pasientsikkerhetskampanjen • Behov for kompetanse ang medikamenter i kommunene • Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom sykehusapoteket i Ålesund, Helseforetaket, Ålesund kommune og UHT. Midler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal

3 Utviklingssentrenes mål og oppgaver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. 1) Pådriver for fag - og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

4 2 Utviklingssenter i Møre og Romsdal • Kristiansund kommune, sykehjem • Ålesund kommune, hjemmetjeneste • Men: begge forsøker å jobbe som pådrivere for hele tjenesteforløpet.

5 Pådriverrollen Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene i sitt fylke. En pådriver går foran og jobber for å få noe til å skje, motiverer andre og får med seg andre. For å nå målene i strategien oppfordres utviklingssentrene til å etablere interkommunale samarbeid og fagnettverk med øvrige kommuner i eget fylke Som pådriver oppfordres utviklingssentrene til å arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og å få frem de gode erfaringene fra de andre kommunene USHT har sammen med fylkesmannen etablert nettverk. Deltakere: De 2 USHT, fylkesmannen, 3 høgskoler 36 kommuner, Senter for omsorgsforskning, fra 2012 også Helseforetaket

6 Felles satsing helseforetak, USHT • Helseforetak: Samstemming av legemiddellister • Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester: • Samstemming • Indikasjon • Legemiddelgjennomgang • Oppfølgingsplan

7 Behov for kompetanse i kommunene Læringsnettverk i Møre og Romsdal, samstemming, legemiddelgjennomgang • Sykehusapotek være støttespiller? Hvilken kompetanse i tillegg? • Ikke bare interaksjoner • Den eldre pasient og medikament • Psykisk utviklingshemmede og medikament • Ernæringsstatus og medikament • Observasjonskompetanse Sykehusapoteket være støttespiller, hva sier føringene?

8 Erfaringer fra multidoseprosjektet Kriterier/utvelgelse pasienter • Ålesund kommune • Pasienter som overføres fra sykehus til hjemmet. • Endring medikament • Har multidose • Har tjenester fra hjemmetjenesten

9 Erfaringer fra multidoseprosjektet fortsetter Bakgrunn: • Problemer med å skape kontinuitet i legemiddelprosessen ved utskriving • Multidose forsterker dette • Boots apotek må ha beskjed før kl 10.00 for å kunne levere neste dag. Før helg, frist fredag kl. 10 for å få leveranser mandag. • Evt må innhold i multidosepakning justeres, minstepakke ekspederes.

10 Erfaringer multidoseprosjektet fortsetter • Sykehusapoteket en sentral rolle • Prosedyrer endres ved helseforetak og kommune • Prosjektmidler fra fylkesmannen til dekning av utgifter dosett med innhold. • 50 dosetter ble fylt • 2 timer på hver dosett • Ca 1000 kr pr dosett ink. Medikament, personalutgifter og engangsdosett

11 Erfaringer multidoseprosjektet fortsetter • Gode erfaringer fra hjemmetjenesten, noe startproblemer. • Gode erfaringer fra helseforetak, noe startproblemer, men bør innføres i alle kommuner • Hvem skal betale for dossetten? Ingen refusjonsordningen gjelder. • Sykehusapotek kan ikke levere. For tidkrevende og uforutsigbart i forhold til ressursbehov.


Laste ned ppt "Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner. Sykehusapotekenes rolle i prosessen. 22.05.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google