Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap

2 Side 2 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV Kort om NAV  1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned  Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV)  NAV omfatter over 17 000 ansatte  Forvalter 270 milliarder kroner og har halvparten av befolkningen som brukere  NAV-kontoret vil i tillegg til standard statlig tjenestemeny ha en kommunal tjenestemeny. Denne skal minimum bestå av kommunale oppgaver etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven, samt Råd og veiledning og individuell plan fra kapittel 4 i loven.  Etableres innen 2010

3 Side 3 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV NAV sin visjon – Vi gir mennesker muligheter  Visjonen reflekterer tre fundamentale samfunnsmessige funksjoner NAV kontoret skal sikre – Mulighet for arbeid for flest mulig – Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov. – Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen

4 Side 4 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV To hovedkilder til livsopphold NAV Arbeids- marked

5 Side 5 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV Utfordringer tre etater Vi ønsker å få tilDet nye Flere i arbeid og aktivitet Ett kontor Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front Målretta løp fra passivitet til aktivitet Tid til mer og bedre oppfølging Individuell tilpasset oppfølging Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser håndteres enkelt Høy brukertilfredshet Reell brukermedvirkning For mange på stønad Tre kontor ”Kasteballer og innelåsning” Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers Flere datasystemer For lav brukertilfredshet For lite brukermedvirkning Samordning av tjenestetilbud Felles ledelse Endring i arbeidsoppgaver og roller Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Felles kompetanse og kulturutvikling Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler

6 Side 6 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV Praksis i framtiden – hovedgrep Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

7 Side 7 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV Nav Levanger skal gjøre mindre av:  ”Papirarbeid” – krevende omlegging  Aktiviteter brukeren gjør like godt/bedre selv  Oppfølging av ”ordinære” ledige – mindre antall  ”å styre” med folk – Slippe taket når nok er nok – Redusere bruk av utredninger/erklæringer/nye vurdering når vi vet at uføre blir utfallet uansett  Flerhodet opptreden - utnytte at vi er èn tjenesteytende enhet – Færre møter – Ikke gå i hælene på hverandre Aktivt styre frigjorte ressurser mot Gjøre mer av

8 Side 8 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV Nav Levanger skal gjøre mer av:  Tidlig oppfølging – snakke med folk – alle målgrupper – Tidlig og tydelig kartlegging – Tidlig og tydelig plan og avtale – Arbeid er tema fra første samtale  ”Hanke tak i” personer på passive ytelser – Bruke tverrfaglig kompetanse – Parallelle løp  Dialog med arbeidsgivere, offentlige og private – Sikre kvalitet i oppfølging – Påvirke beslutninger – Tidlig og tydelig kartlegging  Dialog med legene/behandlere – Funksjonsvurderinger – Understøtte målet om flere i arbeid og færre på stønad

9 Side 9 Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 – Jan Arve Strand, NAV NAV Levanger- veien videre  Små, men bestemte steg. Produksjon og utvikling hånd i hånd.  Ett kontor – enhetlig, felles opptreden  Videreutvikle Organisering  Arbeidsprosesser – grensesnitt  Utvikle ”riktig” Kompetanse  Ta ut ”potensialet” i IKT systemene  Eksterne samarbeidspartnere - samarbeidsavtaler  Kulturbygging  Medbestemmelse


Laste ned ppt "Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google