Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV

2 Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: •Inkluderer ikke ”operasjonelle” utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.) •Inkluderer bare utslipp av olje fra uhellshendelser •Olje: –Last = råolje (kondensat/LPG og gass ikke inkludert) –Bunkersolje: •Destillater som diesel (liten miljøskade, fordamper hurtig) •Residues: –IFO 30 grade bunker fuel oil ~ Light Fuel Oil –IFO 120 – 180 grade bunker fuel oil ~ Medium Fuel Oil –IFO 240 - 380 grade bunker fuel oil ~ Heavy Fuel Oil –IFO 460 - IFO 650 ~ Extra Heavy Fuel Oil (LAPIO oils)

3 RISIKOEN KNYTTET TIL OLJESØL TILSVARER DEN VI FINNER FOR INTERNASJONAL SJØFART Estimert utslippsrisiko: • 1 utslipp med bunkers hvert år med i middel 10 tonn olje utsluppet • 5 utslipp med bunkers hvert år med i middel 0,2 tonn olje utsluppet • 1 tilfelle med tankskipuhell per 50 år med i middel 13 000 tonn olje Kilde: DNV analyse

4 ANTALL ULYKKER FORDELER SEG TILSVARENDE TRAFIKKEN MÅLT I NM Totalt Kollisjon Grunnstøting Faktoren angir relativt antall ulykker dividert på relativ trafikk målt i nm i hver region 1,1 1,1 1,1 1,6 1,3 1,7 0,9 0,3 1,0 0,9 1,1 0,9 1,0 1,6 0,9 Kilde: DNV analyse INGEN KLAR KORRELASJON MED VIND, STORMHYPPIGHET, BØLGER ELLER STRØM, MEN TALLENE FOR NORDLAND KAN INDIKERE EN SVAK OG USIKKER SAMMENHENG.

5 Dagens situasjon i nordområdene •Seilt distanse innenfor ca. 20 nm (ikke fiskefartøyer) •Gjennomsnittlig har 16,6 ulykker skjedd langs den nordlige norskekysten og I Barensthavet •Over 70% av ulykkene har vært grunnstøting, fulgt av kollisjon med omtrent 13%. •I snitt har det vært 2,6 oljesøl årlig fra skip •Gjennomsnittlig volum olje pr. søl har vært mindre enn 50 tonn

6 Russisk eksport •Russiske petroleumsreserver blant de største i verden. Det meste lokalisert i Vest Sibir •Russisk oljedepartement anslår veksten i produksjonen fra ca. 8,2 million bbl/d i 2003, and 8,8 million bbl/d i 2004. •Eksporten er i dag vel 5 mill. bbl/d •Videre anslått økning i produksjon er 11,6 mill bbl/d i 2012

7 Russisk oljeeksport idag Druzba pipeline 1.0-1.2 mbd Baltic Sea 1.9 mbd Black Sea 2.4 mbd •Svartehavet 2-2,4 mill bbl/d. •Østersjøen ca. 1,9 mill bbl/d •Rørledninger ca. 1- 1,2 mill bbl/d •Murmansk: 0,2-0,4 mill bbl/d •Samlet: 5 - 6 mill bbl/d Sannsynligvis ingen økning i Svartehavet: I dag går det 50.000 skip gjennom Bosporusstredet pr. år. (140 skip/dag) hvorav 1/6 inneholder risikolast (olje, kjemikalier)

8 Mulige utbygginger eksporthavner •Murmansk planer ca. 1,6 – 2,4 mill bbl/d •Østersjøen ca. 1 mill bbl/d •Kroatia planer ca. 0,3 - 0,4 mill bbl/d •Asia? •Sum 3-4 mill bbl/d

9 Edit in Veiw > Header and footer Slide 9 Barentshavet mulige norske aktiviteter •Middels scenario fra OED •Snøhvit ca. 60 LNG tankere og 30 LPG/kondensat tankere hvert år •Goliat knapt 20 skytteltankere avhengig av størrelse •Bare LNG og kondensatskip langs norskekysten •Oljetankerne vil gå relativt langt ut bortsett fra Goliat

10 Mulig bilde ca. 2015 •Total distanse seilt øker med vel 10% •Russisk eksport med olje ca 650 oljetankere med gjennomsnitt > 100.000 dwt •LNG eksport i tillegg •Norsk petroleums-utvinning vel 400 tankere inkludert LNG og LPG tankere Suezmax – 140 – 160’dwt Aframax – 80 – 120’dwt Panamax – ca. 70’dwt

11 Endret risikobilde langs kysten - tankskip

12 Frekvens oljesøl i ulike kategorier Tankere > 20.000 dwt i nordområdet

13 Hendelsestyper – beregnet risiko Ulykker ved land dominerer

14 Eksempel – risikoreduserende tiltak Påbudte seilingsleder - trafikkseparering Rød linje = Grunnlinja Svart linje = 4 nm Blå linje = 12 nm Rød linje = 12 nm Svart linje = Grunnlinja

15 Oljeutvinning i forhold til skipstrafikken

16 Effekt av NOFO oljevern

17 Oppsummering •Mulig trafikk forbi Lofoten vel 5 tankskip pr. dag. (Bosporus ca. 10 - 20) •Størrelsen av tankskipene vil fortsatt øke •Russisk trafikk fører til betydelig høyere risiko enn den norske eksporten pga lengre transportrute relativt nær norskekysten •Risiko for oljesøl knyttet til norsk oljeutvinning ca. 10% av tilsvarende for den assosierte tanktrafikken

18 Oppsummering •Miljørisikoen knyttet til skipstrafikk betydelig høyere fordi: –Utslipp skjer nær (ved) kysten –Større sannsynlighet for utslipp av tyngre oljekvaliteter –Lavere effektivitet av oljevern •Økt bruk av Skip-til-Skip omlasting av olje •Mer utfordrende klimatiske betingelser for skipstrafikken (ising, is, mørke …)


Laste ned ppt "Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google