Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene
Egil Dragsund Maritime Solutions DNV

2 Avgrensinger - definisjoner
Vurderingen: Inkluderer ikke ”operasjonelle” utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.) Inkluderer bare utslipp av olje fra uhellshendelser Olje: Last = råolje (kondensat/LPG og gass ikke inkludert) Bunkersolje: Destillater som diesel (liten miljøskade, fordamper hurtig) Residues: IFO 30 grade bunker fuel oil ~ Light Fuel Oil IFO 120 – 180 grade bunker fuel oil ~ Medium Fuel Oil IFO grade bunker fuel oil ~ Heavy Fuel Oil IFO IFO 650 ~ Extra Heavy Fuel Oil (LAPIO oils)

3 RISIKOEN KNYTTET TIL OLJESØL TILSVARER DEN VI FINNER FOR INTERNASJONAL SJØFART
Estimert utslippsrisiko: 1 utslipp med bunkers hvert år med i middel 10 tonn olje utsluppet 5 utslipp med bunkers hvert år med i middel 0,2 tonn olje utsluppet 1 tilfelle med tankskipuhell per 50 år med i middel tonn olje Kilde: DNV analyse

4 ANTALL ULYKKER FORDELER SEG TILSVARENDE TRAFIKKEN MÅLT I NM
Totalt Kollisjon Grunnstøting 1,6 1,3 1,7 1,1 1,1 1,1 Faktoren angir relativt antall ulykker dividert på relativ trafikk målt i nm i hver region 0,9 0,3 1,0 INGEN KLAR KORRELASJON MED VIND, STORMHYPPIGHET, BØLGER ELLER STRØM, MEN TALLENE FOR NORDLAND KAN INDIKERE EN SVAK OG USIKKER SAMMENHENG. 0,9 1,1 0,9 1,0 1,6 0,9 Kilde: DNV analyse

5 Dagens situasjon i nordområdene
Seilt distanse innenfor ca. 20 nm (ikke fiskefartøyer) Gjennomsnittlig har 16,6 ulykker skjedd langs den nordlige norskekysten og I Barensthavet Over 70% av ulykkene har vært grunnstøting, fulgt av kollisjon med omtrent 13%. I snitt har det vært 2,6 oljesøl årlig fra skip Gjennomsnittlig volum olje pr. søl har vært mindre enn 50 tonn

6 Russisk eksport Russiske petroleumsreserver blant de største i verden. Det meste lokalisert i Vest Sibir Russisk oljedepartement anslår veksten i produksjonen fra ca. 8,2 million bbl/d i 2003, and 8,8 million bbl/d i 2004. Eksporten er i dag vel 5 mill. bbl/d Videre anslått økning i produksjon er 11,6 mill bbl/d i 2012

7 Russisk oljeeksport idag
Druzba pipeline mbd Baltic Sea 1.9 mbd Black Sea 2.4 mbd Svartehavet 2-2,4 mill bbl/d. Østersjøen ca. 1,9 mill bbl/d Rørledninger ca. 1- 1,2 mill bbl/d Murmansk: 0,2-0,4 mill bbl/d Samlet: mill bbl/d Sannsynligvis ingen økning i Svartehavet: I dag går det skip gjennom Bosporusstredet pr. år. (140 skip/dag) hvorav 1/6 inneholder risikolast (olje, kjemikalier)

8 Mulige utbygginger eksporthavner
Murmansk planer ca. 1,6 – 2,4 mill bbl/d Østersjøen ca. 1 mill bbl/d Kroatia planer ca. 0,3 - 0,4 mill bbl/d Asia? Sum 3-4 mill bbl/d

9 Barentshavet mulige norske aktiviteter
Middels scenario fra OED Snøhvit ca. 60 LNG tankere og 30 LPG/kondensat tankere hvert år Goliat knapt 20 skytteltankere avhengig av størrelse Bare LNG og kondensatskip langs norskekysten Oljetankerne vil gå relativt langt ut bortsett fra Goliat Edit in Veiw > Header and footer Edit in Veiw > Header and footer

10 Mulig bilde ca. 2015 Total distanse seilt øker med vel 10%
Russisk eksport med olje ca 650 oljetankere med gjennomsnitt > dwt LNG eksport i tillegg Norsk petroleums-utvinning vel 400 tankere inkludert LNG og LPG tankere Suezmax – 140 – 160’dwt Aframax – 80 – 120’dwt Panamax – ca. 70’dwt

11 Endret risikobilde langs kysten - tankskip

12 Frekvens oljesøl i ulike kategorier
Tankere > dwt i nordområdet

13 Hendelsestyper – beregnet risiko
Ulykker ved land dominerer

14 Eksempel – risikoreduserende tiltak
Påbudte seilingsleder - trafikkseparering Rød linje = Grunnlinja Svart linje = 4 nm Blå linje = 12 nm Rød linje = 12 nm Svart linje = Grunnlinja

15 Oljeutvinning i forhold til skipstrafikken

16 Effekt av NOFO oljevern

17 Oppsummering Mulig trafikk forbi Lofoten vel 5 tankskip pr. dag. (Bosporus ca ) Størrelsen av tankskipene vil fortsatt øke Russisk trafikk fører til betydelig høyere risiko enn den norske eksporten pga lengre transportrute relativt nær norskekysten Risiko for oljesøl knyttet til norsk oljeutvinning ca. 10% av tilsvarende for den assosierte tanktrafikken

18 Oppsummering Miljørisikoen knyttet til skipstrafikk betydelig høyere fordi: Utslipp skjer nær (ved) kysten Større sannsynlighet for utslipp av tyngre oljekvaliteter Lavere effektivitet av oljevern Økt bruk av Skip-til-Skip omlasting av olje Mer utfordrende klimatiske betingelser for skipstrafikken (ising, is, mørke …)


Laste ned ppt "Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google