Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge - med verdiskapning og gode klimaløsninger Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsyningssikkerhet i Nord-Norge - med verdiskapning og gode klimaløsninger Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsyningssikkerhet i Nord-Norge - med verdiskapning og gode klimaløsninger Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF

2 Vårt oppdrag - forsyningssikkerhet med vekt på verdiskaping, klima og miljø • balanse mellom forbruk og produksjon av elektrisk kraft • samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft • legge til rette for et velfungerende kraftmarked • følge forretningsmessige prinsipper • Statnett har kun én agenda: forsyningssikkerhet 21.06.20142

3 Statnetts strategi Energisystem i 2050 – norske klimagassutslipp < 2 tonn Nåsituasjon - utfordringer og muligheter ”LEGGE TIL RETTE FOR OMSTILLING AV DET NORSKE ENERGISYSTEMET SAMTIDIG SOM DET LEGGES ET FUNDAMENT FOR NY VERDISKAPNING” Statnetts ambisjon 2015 Visjon 2030 for Statnett

4 Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett 4 Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning Bedre klimaløsninger

5 Investeringer i sentralnettet 1960 til 2010 21. juni 2014 5 (*): Kun nyinvesteringer, ekskl.. reinvesteringer IT/Tele, og byggelånsrente. Prognose pr. sommer 2009. Relatert til reservekraft og NorNed - Økt kapasitetsutnyttelse ikke lengre nok, etter år med lave investeringer Liberaliseringen av Kraftmarkedet

6 Forbruk – det øker 21.06.20146

7 Forsyningssikkerhet – det haster Periodevis 50 % sannsynlighet for mørklegging av store deler av Bergensområdet sist vinter

8 •Et integrert nordisk sentralnett •Et nasjonalt 420 kV-nett •Flere kabler ut av Norden Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett 2010 2015 2030 •Tilrettelegger for ny fornybart og økt handel med utlandet •Dagens nett med regionale utfordringer

9 Neste generasjon sentralnett i Nord-Norge Nord-Norge i 2016 • Samlet investeringer • Ca. 6 mrd NOK • Varangerbotn – Skogfoss • Økt forsyningssikkerhet i Varanger • Sikre industrivekst • Ofoten – Balsfjord – Hammerfest • Tilrettelegger for elektrifisering av Snøhvit tog 1, tog 2 og Goliat • Kan redusere CO2-utslipp med ca. 900 000 tonn årlig Nord-Norge i 2025 • Samlede investeringer  Ca. 5,5 mrd NOK • Skaidi - Varangerbotn  Økt forsyningssikkerhet  Tilrettelegger for vinkraft • Varangerbotn - Pirttikoski  The Arctic Circle  Tosidig forsyning av nordområdet er viktig for forsyningssikkerheten  Mer vind • Ofoten - Ritsem  Sikrer balanse og kapasitet  Viktig for å drenere et fremtidig overskudd i nord

10 Nord-Norge – Store prosjekter, mange utfordringer Ofoten – Balsfjord ● 160 km ny 420 kV linje ● Utvidelse av tre transformatorstasjoner - Ofoten - Bardufoss - Balsfjord ● Ferdigstilles 2014 – 2015 21.06.201410 Balsfjord – Hammerfest ● 360 km ny 420 kV linje ● Utvidelse av tre transformatorstasjoner - Ofoten - Bardufoss - Balsfjord ● Ferdigstilles 2016 - 2018 Arctic Circle ● Økt forsyningssikkerhet ● Økt utnyttelse gjennom elektrifisering ● Utløsning av vindkraftpotensial Skaidi - Varangerbotn ● 215 km ny 420 kV linje ● Tre nye stasjoner - Lakselv - Lebesby - Varanger ● Ferdigstilles 2019

11 Statnett binder sammen viktige utviklingstrekk i nord 1.Delelinjen 2.Kjernekraft i Finland 3.Vindkraft i Nord-Sverige 4.Nye planer for gruvedrift – Nussir 5.Vindkraft i Berlevåg – Raccocerrô (200 MW) 6.Snøhvit trinn 2 / Goliat 1.Konsesjonssøknad Ofoten – Balsfjord •mai 2010 2.Konsesjonssøknad Balsfjord – Hammerfest •Juni 2009 3.Melding Skaidi – Varangerbotn •Juni 2010 4.Bygging Varangerbotn – Skogfoss •Startet 2010 – ferdigstilles 2013 11

12 Hvordan bidrar et robust sentralnett til verdiskapning i Nord-Norge? • Økt forsyningssikkerhet – en forutsetning • Elektrifisering av Snøhvit – kan fremskynde fase 2 • Gruvedrift i Repparfjord (Nussir) • CO 2 reduksjon • 300 000 tonn CO 2 for Snøhvit tog I • 400 000 tonn CO 2 for Snøhvit tog II • 170 000 tonn CO 2 for Goliat 21.06.201412

13 Hva skal til for å lykkes? Samarbeid på tvers • Lokale / regionale kraftselskap • Petroleumssektor / kraftsektor • Departementene (OED,MD,UD) • Svenska Kraftnät / Fingrid / Statnett • Kommuner / fylke • Reinsdyrnæring / vindkraftinteresser 13

14 En mulig vei videre • Europa trenger mer gass • Det norske gassgrunnlaget er svekket / gassinfrastrukturen vil bestå • Gassprosessering og transport krever strøm • Strømforbruk skaper rom for ny kraftproduksjon (vind) • Vi kan ta del i utviklingen på russisk side Statnett binder Norge sammen 14 Et robust sentralnett er en nøkkel for videre utvikling av gassreservene i Barentshavet og styrker norske interesser i Nordområdene Dette er gode økonomiske, klimamessige og politiske grunner til å jobbe sammen: - vi bør bygge nett og lete etter gass (ikke olje)


Laste ned ppt "Forsyningssikkerhet i Nord-Norge - med verdiskapning og gode klimaløsninger Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google