Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for arktiske operasjoner

2 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Overordnede føringer • Forsyningssikkerhet • Ressursutnyttelse • NORSOK N-003 • Operasjonelle utfordringer • Økonomiske utfordringer • Sikkerhet og risiko • Konseptuelle perspektiver • Behov for operative rammebetingelser? Presentasjonen

3 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Forsyningssikkerhet for Europa • Gass erstatter kull • Norsk gass erstatter russisk gass • Olje som økonomisk driver • Norges beste geopolitiske kort • Kompetanse og teknologi • Infrastruktur og kapasitet • Bærekraftig utvikling • Suverenitetsutøvelse • Gjennom faglige krav og strenge rammer • Ikke ved fredning Barentshavet - geopolitisk betydning

4 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Politiske drivkrefter Kommersielle drivkrefter Oil Terminal Veidnes ? Hoop Activity in the Norwegian Barents Sea Johan Castberg

5 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no

6

7

8 Barentshavet Arktiske forhold Vinterklima Ift. fast sikkerhetsnivå Grensen bestemmes av sannsynlige hendelser

9 Perseevsky Rosneft/Statoil

10

11 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Erkjenne forskjellen mellom • Kystnært Barentshav som krever «Vinterisering» • Arktisk Barentshav som krever «Arktisk tilrettelegging» • Hva er spesielt i Arktis • Arktiske stormer og polare lavtrykk • Ising i lange perioder • Snødrev (tråg) i lange perioder • Isfjell, «growlers» og «blåis» • Totalt mørke i flere måneder • Svært lange avstander • Dårlig kommunikasjon (ikke sann tid) • Tett tåke i sommerhalvåret Arktiske klimautfordringer

12 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Skille mellom leting og produksjon • Boreoperasjoner kun i sommermånedene • Produksjonsfasiliteter tilpasset tøffe arktiske forhold • «Ice Management» • Kontinuerlig overvåkning av isfjell og iskant • Isbryting og borttauing av isfjell • Maritim sikkerhet • Teknologi, operasjoner og miljørisiko • Polar Code and EER • Økonomi • Regularitet og risiko for produksjonsstopp Operasjonelle utfordringer i Arktis

13 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Høy Capex og høy Opex krever • Stor ressursbase • Samordnet områdeutvikling (OD) • Avbrutt leteboring • Ising/isblokker under plattform • Oljelasting til havs • Regulariteten vil være svært lav pga. værforhold • Kapteinen på fartøyet bestemmer regulariteten • Tapt produksjon og kostnader for ekstra lagringskapasitet og eskortefartøy kan overstige økte kostnader ved ilandføring Økonomiske utfordringer i Arktis

14 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Mannskapsskifte • Uforutsigbar regularitet • Nye konsepter bør vurderes • EER • Nytt livbåtkonseptet • Ny standard for redningsfartøy • Operasjoner og teknologi • Oljelasting i perioder med ising • Manøvrering «uten sikt»/kollisjonsrisiko • Uhell og risiko for oljeutslipp Maritim sikkerhet i Arktis

15 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Store feltsentre • Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen • Tilpasset senere feltutbygginger • Senter for energiforsyning og beredskap • All olje til land • Trygghet og markedstilpasning • Barentshavet-Nord bør inkluderes • Egnet for GBS • Kan gi sikrere utbygginger enn lenger sør • Legge premisser uavhengig av forvaltningsplanens grenser Konsept for Arktisk Barentshav

16 ExxonMobil Hebron platform Produksjonsstart 2017

17 • Framtidsvisjon

18 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no • Operasjonelle rammer for arktiske forhold bør etableres • Av hvem? • Leteboring • Tidsvindu sør for……… o N (helårig ?) • Tidsvindu nord for ……… o N (Q2 og Q3 ?) • Avstand til iskant ……... km • Oljelasting til havs • Sør for ……… o N (helårig/ikke ising) • Nord for ……… o N (ingen lasting pga. ising/tråg) Operasjonell veiledning


Laste ned ppt "Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google