Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesielle utfordringer i Barentshavet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesielle utfordringer i Barentshavet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesielle utfordringer i Barentshavet
Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for arktiske operasjoner Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA

2 Presentasjonen Overordnede føringer Operasjonelle utfordringer
Forsyningssikkerhet Ressursutnyttelse NORSOK N-003 Operasjonelle utfordringer Økonomiske utfordringer Sikkerhet og risiko Konseptuelle perspektiver Behov for operative rammebetingelser?

3 Barentshavet - geopolitisk betydning
Forsyningssikkerhet for Europa Gass erstatter kull Norsk gass erstatter russisk gass Olje som økonomisk driver Norges beste geopolitiske kort Kompetanse og teknologi Infrastruktur og kapasitet Bærekraftig utvikling Suverenitetsutøvelse Gjennom faglige krav og strenge rammer Ikke ved fredning

4 Activity in the Norwegian Barents Sea
Kommersielledrivkrefter ? Hoop Politiske drivkrefter Johan Castberg Oil Terminal Veidnes

5

6

7

8 Barentshavet Arktiske forhold Vinterklima
Grensen bestemmes av sannsynlige hendelser Ift. fast sikkerhetsnivå Vinterklima

9 Perseevsky Rosneft/Statoil

10

11 Arktiske klimautfordringer
Erkjenne forskjellen mellom Kystnært Barentshav som krever «Vinterisering» Arktisk Barentshav som krever «Arktisk tilrettelegging» Hva er spesielt i Arktis Arktiske stormer og polare lavtrykk Ising i lange perioder Snødrev (tråg) i lange perioder Isfjell, «growlers» og «blåis» Totalt mørke i flere måneder Svært lange avstander Dårlig kommunikasjon (ikke sann tid) Tett tåke i sommerhalvåret

12 Operasjonelle utfordringer i Arktis
Skille mellom leting og produksjon Boreoperasjoner kun i sommermånedene Produksjonsfasiliteter tilpasset tøffe arktiske forhold «Ice Management» Kontinuerlig overvåkning av isfjell og iskant Isbryting og borttauing av isfjell Maritim sikkerhet Teknologi, operasjoner og miljørisiko Polar Code and EER Økonomi Regularitet og risiko for produksjonsstopp

13 Økonomiske utfordringer i Arktis
Høy Capex og høy Opex krever Stor ressursbase Samordnet områdeutvikling (OD) Avbrutt leteboring Ising/isblokker under plattform Oljelasting til havs Regulariteten vil være svært lav pga. værforhold Kapteinen på fartøyet bestemmer regulariteten Tapt produksjon og kostnader for ekstra lagringskapasitet og eskortefartøy kan overstige økte kostnader ved ilandføring

14 Maritim sikkerhet i Arktis
Mannskapsskifte Uforutsigbar regularitet Nye konsepter bør vurderes EER Nytt livbåtkonseptet Ny standard for redningsfartøy Operasjoner og teknologi Oljelasting i perioder med ising Manøvrering «uten sikt»/kollisjonsrisiko Uhell og risiko for oljeutslipp

15 Konsept for Arktisk Barentshav
Store feltsentre Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen Tilpasset senere feltutbygginger Senter for energiforsyning og beredskap All olje til land Trygghet og markedstilpasning Barentshavet-Nord bør inkluderes Egnet for GBS Kan gi sikrere utbygginger enn lenger sør Legge premisser uavhengig av forvaltningsplanens grenser

16 ExxonMobil Hebron platform
Produksjonsstart 2017

17 Framtidsvisjon

18 Operasjonell veiledning
Operasjonelle rammer for arktiske forhold bør etableres Av hvem? Leteboring Tidsvindu sør for ……… o N (helårig ?) Tidsvindu nord for ……… o N (Q2 og Q3 ?) Avstand til iskant ……... km Oljelasting til havs Sør for ……… o N (helårig/ikke ising) Nord for ……… o N (ingen lasting pga. ising/tråg)


Laste ned ppt "Spesielle utfordringer i Barentshavet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google