Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges olje- og gassvirksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges olje- og gassvirksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges olje- og gassvirksomhet
Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)

2 Oversikt Sammensatt interessesituasjon Oljeeksport og -produksjon
Gasseksport og -produksjon Statens petroleumsfond Petroleum i norsk økonomi Internasjonalisering

3 Sammensatt interessesituasjon
Norge deltar i det energipolitiske samarbeidet i Det internasjonale energibyrået sammen med våre viktigste politiske og økonomiske samarbeidspartnere Disse er i all hovedsak importører av olje og gass Samtidig har Norge viktige fellesinteresser med andre oljeeksporterende land i og utenfor OPEC

4 Olje Norge er verdens 3. største oljeeksportør etter Saudi-Arabia og Russland Netto eksport av norsk råolje var 2,9 millioner millioner fat/dag (mfd) i 2004 Ca 60% av den norske oljen eksportes til Vest-Europa Ca 15% eksporteres til Nord-Amerika (USA og Canada)

5 Oljeeksport

6 Oljeproduksjon Med en oljeproduksjon på 3,2 mfd var Norge verdens 7. største oljeprodusent i 2004

7 Gass Norge er verdens 3. største gasseksportør etter Russland og Canada Norge spiller en særlig viktig rolle for europeisk gassforsyningssikkerhet Gass fra Snøhvit, verdens nordligste og Europas første LNG-anlegg, leveres etter planen til USA i 2006

8 Europeisk gassimport 19 % av Europas gassforbruk dekkes av norsk gass

9 Avtakerland for norsk gass i mrd m3

10 Tysk gassimport Norge dekker 29% av gasskonsumet i Tyskland, Europas desidert største gassimportør

11 Fransk gassimport Norge dekker 32% av gasskonsumet i Frankrike, Europas 3. største gassimportør

12 Gassproduksjon 2003 Med en gassproduksjon på 78,5 mrd Sm3 er Norge verdens 7. største gassprodusent

13 Statens Petroleumsfond
Petroleumsfondet ble opprettet av Stortinget i 1990 De første reelle overføringene ble gjort i 1996 Består av statens netto avkastning fra petroleumsvirksomheten, samt avkastningen fra Fondet Ved utgangen av 2004 var verdien av Fondet NOK milliarder, opp 171 milliarder sammenlignet med 2003

14 Petroleumsfondets utvikling

15 Petroleum i norsk økonomi
Eksportverdien av salg av råolje og gass i 2004 anslås til NOK 346 mrd Dette tilsvarer 47% av samlet norsk eksport Petroleumsvirksomhetens andel av BNP var i 2004 på 21%% Mer enn personer er sysselsatte i den norske petroleumsnæringen

16 Produksjonsprofil norsk sokkel
Olje: Konstant frem til 2007, så gradvis ned Gass: Øker frem til 2010, flater så ut

17 Internasjonalisering
“Den norske petroleumsklyngen har i dag teknologi, kunnskap og kompetanse i verdensklasse. Synergien mellom en dynamisk norsk sokkel og det voksende globale energimarkedet [...] gir den enkelte bedrift et godt utgangspunkt for internasjonalisering. “ Olje- og energiminister Thorhild Widvey

18 Internasjonalisering
Norske foretaks petroleumsrelaterte utenlandssalg steg med gjennomsnittlig 10% pr år mellom 1995 og 2003


Laste ned ppt "Norges olje- og gassvirksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google