Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges olje- og gassvirksomhet Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges olje- og gassvirksomhet Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges olje- og gassvirksomhet Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)

2 Oversikt •Sammensatt interessesituasjon •Oljeeksport og -produksjon •Gasseksport og -produksjon •Statens petroleumsfond •Petroleum i norsk økonomi •Internasjonalisering

3 Sammensatt interessesituasjon •Norge deltar i det energipolitiske samarbeidet i Det internasjonale energibyrået sammen med våre viktigste politiske og økonomiske samarbeidspartnere •Disse er i all hovedsak importører av olje og gass •Samtidig har Norge viktige fellesinteresser med andre oljeeksporterende land i og utenfor OPEC

4 Olje •Norge er verdens 3. største oljeeksportør etter Saudi-Arabia og Russland •Netto eksport av norsk råolje var 2,9 millioner millioner fat/dag (mfd) i 2004 •Ca 60% av den norske oljen eksportes til Vest- Europa •Ca 15% eksporteres til Nord-Amerika (USA og Canada)

5 Oljeeksport

6 Oljeproduksjon •Med en oljeproduksjon på 3,2 mfd var Norge verdens 7. største oljeprodusent i 2004

7 Gass •Norge er verdens 3. største gasseksportør etter Russland og Canada •Norge spiller en særlig viktig rolle for europeisk gassforsyningssikkerhet •Gass fra Snøhvit, verdens nordligste og Europas første LNG-anlegg, leveres etter planen til USA i 2006

8 Europeisk gassimport •19 % av Europas gassforbruk dekkes av norsk gass

9 Avtakerland for norsk gass i mrd m3

10 Tysk gassimport •Norge dekker 29% av gasskonsumet i Tyskland, Europas desidert største gassimportør

11 Fransk gassimport •Norge dekker 32% av gasskonsumet i Frankrike, Europas 3. største gassimportør

12 Gassproduksjon 2003 •Med en gassproduksjon på 78,5 mrd Sm3 er Norge verdens 7. største gassprodusent

13 Statens Petroleumsfond •Petroleumsfondet ble opprettet av Stortinget i 1990 •De første reelle overføringene ble gjort i 1996 •Består av statens netto avkastning fra petroleumsvirksomheten, samt avkastningen fra Fondet •Ved utgangen av 2004 var verdien av Fondet NOK 1 016 milliarder, opp 171 milliarder sammenlignet med 2003

14 Petroleumsfondets utvikling

15 Petroleum i norsk økonomi •Eksportverdien av salg av råolje og gass i 2004 anslås til NOK 346 mrd •Dette tilsvarer 47% av samlet norsk eksport •Petroleumsvirksomhetens andel av BNP var i 2004 på 21% •Mer enn 75 000 personer er sysselsatte i den norske petroleumsnæringen

16 Produksjonsprofil norsk sokkel •Olje: Konstant frem til 2007, så gradvis ned •Gass: Øker frem til 2010, flater så ut

17 Internasjonalisering •“Den norske petroleumsklyngen har i dag teknologi, kunnskap og kompetanse i verdensklasse. Synergien mellom en dynamisk norsk sokkel og det voksende globale energimarkedet [...] gir den enkelte bedrift et godt utgangspunkt for internasjonalisering. “ •Olje- og energiminister Thorhild Widvey

18 Internasjonalisering •Norske foretaks petroleumsrelaterte utenlandssalg steg med gjennomsnittlig 10% pr år mellom 1995 og 2003


Laste ned ppt "Norges olje- og gassvirksomhet Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google