Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Kloakk som ressurs Fra kloakk til drivstoff Fjernvarme fra renset avløpsvann Ole Jakob Johansen Ph.D VAV 10.06.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Kloakk som ressurs Fra kloakk til drivstoff Fjernvarme fra renset avløpsvann Ole Jakob Johansen Ph.D VAV 10.06.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Kloakk som ressurs Fra kloakk til drivstoff Fjernvarme fra renset avløpsvann Ole Jakob Johansen Ph.D VAV 10.06.2013 1

2 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Klimagassutslipp og mål for Oslo • Totale CO2 utslipp i Oslo: 1.150.000 tonn/år • CO2 utslipp fra transportsektoren utgjør 50-80 % av de totale utslipp • Årlige helse og miljøkostnader er ca 8 milliarder pr år • Målsetning • CO2 utslippene skal halveres innen 2030 • Fossilt brensel til oppvarming skal fases ut innen 2020

3 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avløpsvann en ressurs Fakta Bekkelaget Energi til fjernvarme

4 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten CO2 utslipp fra alternativ bruk av biogass fra BRA 4 Electricity : 0,1 ton CO 2 / MWh Diesel : 0,26 ton CO 2 / MWh

5 Fra kloakk til drivstoff Innløp Utløp Biologisk kjemisk rensing forbehandling Råtnetanker Biogass oppgraderingsanlegg BiogassCO2 Avvanning Slam til jordbruk Filter Biometan forsedimenteringEttersedimentering 5

6 Source: AGA-Linde 62 64 66 240 1100 2000

7 DieselBiometanReduksjon % NOxg/km8.11.978 Sotg/km0.30.00598 CO 2 kg/km2.60100 StøydBA11110092 Eksosutslipp og støy fra tyngre kjøretøy

8 BusserPersonbiler Kloakkslam150 – 2006 000 Matavfall200-2508 000 SUM350 - 45014 000 Oslo: 500 000 p.e. 10 – 12 million Nm3 biometan Potensial for biogassbusser i Oslo

9 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Lønnsomhet Investering 37,4 mill kr Drift, vedlikehold og kap.kostn 5,6 mill kr/år Solgt biometan 2012: 1,99 mill l dieselekv. Salgssum: 3,30 kr/l x 1,99 = 6,67 mill kr Netto inntekt biogass: 1,1 mill kr 9

10 •Biogass fra kloakk er det mest bærekraftige og miljøvennlige drivstoff som finnes •Biogass er en strategisk energikilde som kan bidra betydelig for å nå Oslos ambisiøse mål om å redusere luftforurensninger og klimagassutslipp • Drivstoffet produseres og forbrukes lokalt •Som drivstoff er biogass billigere enn bensin og diesel •Biogass fra Bekkelaget gjør det mulig å produsere så mye energi at anlegget er blitt en netto energiprodusent •I dag drives 39 busser og 100 tyngre kjøretøyer med drivstoff fra Bekkelaget •Produksjonen drives med økonomisk overskudd til tross for meget lave enhetskostnader på levert gass Konklusjon, biometan 10

11 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

12 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

13 Fjernvarme i Oslo Energikilder og utslipp (2012) GWh%Tonn CO2/årTonn CO2/MWh Restavfall8304892080,11 Pellets13 12510,02 Bioolje5635630,10 Varmepumper140855380,03 EL-kjeler53631589380,11 Olje513145510,29 LNG644160390,25 Sum17151001078490,63 BRA2501150000,02 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

14 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Energibalanse og reduksjon i klima utslipp på BRA Totalt CO 2 utslipp i Oslo er 1 150 000 tonn/år

15

16 Klimagassutslipp, 150 GWh fra renset avløp •Reduksjon i klimagassutslipp, ref olje 45 000 tonn CO2/år •45 000 t/år tilsvarer utslipp fra ca 18 000 personbiler med kjørelengde 15 000 km/år •Totale CO2 utslipp i Oslo 1 150 000 tonn CO2/år •Målsetting 50% ned innen 2030 •45 000 tonn CO2 utgjør 45 x 100 = 8% av målsetningen mmmmmmmmmm 1150/2 16


Laste ned ppt "Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Kloakk som ressurs Fra kloakk til drivstoff Fjernvarme fra renset avløpsvann Ole Jakob Johansen Ph.D VAV 10.06.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google