Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MDG – nasjonal skoleringssamling 18. Og 19. juni 2011 Klima- og miljøpolitikk i lokalsamfunn Antonio B.S. Poléo 1. kandidat til Fylkestinget Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MDG – nasjonal skoleringssamling 18. Og 19. juni 2011 Klima- og miljøpolitikk i lokalsamfunn Antonio B.S. Poléo 1. kandidat til Fylkestinget Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 MDG – nasjonal skoleringssamling 18. Og 19. juni 2011 Klima- og miljøpolitikk i lokalsamfunn Antonio B.S. Poléo 1. kandidat til Fylkestinget Hedmark

2 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver:

3 Redde kloden.

4 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt.

5 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt. Største truslene:

6 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt. Største truslene: Overbefolkning.

7 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt. Største truslene: Overbefolkning. Global oppvarming.

8 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt. Største truslene: Overbefolkning. Global oppvarming. Tap av biologisk mangfold.

9 Miljøpolitikk – viktigste oppgaver: Redde kloden. Sikre livsgrunnlaget vårt. Største truslene: Tap av biologisk mangfold. Global oppvarming. Overbefolkning.

10 Tap av biologisk mangfold

11 Livet på jorda har eksistert i omtrent 3,6 milliarder år. Vi antar at 99 % av alle arter som har eksistert, også har blitt utryddet i løpet av denne tiden.

12 Tap av biologisk mangfold Livet på jorda har eksistert i omtrent 3,6 milliarder år. Vi antar at 99 % av alle arter som har eksistert, også har blitt utryddet i løpet av denne tiden. Hva er da problemet?

13 Tap av biologisk mangfold Livet på jorda har eksistert i omtrent 3,6 milliarder år. Vi antar at 99 % av alle arter som har eksistert, også har blitt utryddet i løpet av denne tiden. Hva er da problemet? Jo - utryddelsesraten!

14 Tap av biologisk mangfold Livet på jorda har eksistert i omtrent 3,6 milliarder år. Vi antar at 99 % av alle arter som har eksistert, også har blitt utryddet i løpet av denne tiden. Hva er da problemet? Jo - utryddelsesraten! -hvor raskt arter utryddes, ser ut til å være høyere i vår tid enn noen gang tidligere...

15 Tap av biologisk mangfold Selv i perioden etter at en enorm asteroide traff jorden for 65 millioner år siden, da dinosaurene og en rekke samtidige arter fikk sine endelikt, antar man at utryddelsestempoet var lavere enn i dag.

16 Tap av biologisk mangfold Livet på jorda har eksistert i omtrent 3,6 milliarder år. Vi antar at 99 % av alle arter som har eksistert, også har blitt utryddet i løpet av denne tiden. Hva er da problemet? Jo - utryddelsesraten! -hvor raskt arter utryddes, ser ut til å være høyere i vår tid enn noen gang tidligere... FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden.

17 Hva er biologisk mangfold? 1 – genetisk mangfold. 2 – individmangfold. 3 – artsmangfold (diversitet og sammensetning). 4 – biotopmangfold.

18 Hva er biologisk mangfold? 1 – genetisk mangfold. 2 – individmangfold. 3 – artsmangfold (diversitet og sammensetning). 4 – biotopmangfold. Trusselen mot biotopmangfoldet er den største trusselen mot naturmangfoldet!

19 Trusselen mot naturmangfoldet Tre avgjørende faktorer som truer det biologiske mangfoldet, og som altså har en tendens til å følge i menneskets fotspor:

20 Trusselen mot naturmangfoldet 1 – Overbeskatning:

21 Trusselen mot naturmangfoldet 2 - Innførsel av fremmede arter:

22 Trusselen mot naturmangfoldet 3 - Reduksjon og fragmentering av levesteder:

23 Hvorfor skal vi ha biologisk mangfold?

24

25 Vår utvikling og eksistens har vært avhengig av et biologisk mangfold.

26 Hvorfor skal vi ha biologisk mangfold? Vår utvikling og eksistens har vært avhengig av et biologisk mangfold. Kretsløp krever mangfold.

27 Hvorfor skal vi ha biologisk mangfold? Vår utvikling og eksistens har vært avhengig av et biologisk mangfold. Kretsløp krever mangfold. Det globale økosystemet er vår biotop.

28 Hvorfor skal vi ha biologisk mangfold? Vår utvikling og eksistens har vært avhengig av et biologisk mangfold. Kretsløp krever mangfold. Det globale økosystemet er vår biotop. Mennesket er uløselig knyttet til sin biotop!

29 Global oppvarming Vi brenner 14 000 år med solskinn hver dag!

30 Hva er global oppvarming?

31 Drivhuseffekt.

32 Hva er global oppvarming? Drivhuseffekt. Først og fremst forårsaket av utslipp av CO 2 fra forbrenning av fossilt karbon.

33 Hva er global oppvarming? Drivhuseffekt. Først og fremst forårsaket av utslipp av CO 2 fra forbrenning av fossilt karbon. Kull, olje og gass.

34 Trusselen mot den globale temperaturen Siden for 30 år siden forbruker vi i dag: • 9 ganger så mye kopper og bly. • 13 ganger så mye sink. • 20 ganger så mye jern og stål. • 40 ganger så mye sement. • 180 ganger så mye elektrisk energi. • 11 ganger så mye energi totalt. • 220 ganger så mye kunstgjødsel. • 3000 ganger så mye aluminium.

35 Trusselen mot den globale temperaturen Siden for 30 år siden forbruker vi i dag: • 9 ganger så mye kopper og bly. • 13 ganger så mye sink. • 20 ganger så mye jern og stål. • 40 ganger så mye sement. • 180 ganger så mye elektrisk energi. • 11 ganger så mye energi totalt. • 220 ganger så mye kunstgjødsel. • 3000 ganger så mye aluminium.

36 Hvorfor skal vi unngå global oppvarming

37 Fordi det vil føre til en enorm endring i jordas økosystemer – over kort tid – som det er uvisst om vi mennesker kan tilpasse oss.

38 Hvorfor skal vi unngå global oppvarming Fordi det vil føre til en enorm endring i jordas økosystemer – over kort tid – som det er uvisst om vi mennesker kan tilpasse oss. Men, som det helt sikkert ikke er mulig å tilpasse seg på en slik måte at det er forenelig med tilnærmet det livet vi har i dag.

39 Hvorfor skal vi unngå global oppvarming Fordi det vil føre til en enorm endring i jordas økosystemer – over kort tid – som det er uvisst om vi mennesker kan tilpasse oss. Men, som det helt sikkert ikke er mulig å tilpasse seg på en slik måte at det er forenelig med tilnærmet det livet vi har i dag. Spørsmålet er om det nye globale kretsløpet vil være vår biotop?

40 Trusselen mot den globale temperaturen Siden for 30 år siden forbruker vi i dag: • 9 ganger så mye kopper og bly. • 13 ganger så mye sink. • 20 ganger så mye jern og stål. • 40 ganger så mye sement. • 180 ganger så mye elektrisk energi. • 11 ganger så mye energi totalt. • 220 ganger så mye kunstgjødsel. • 3000 ganger så mye aluminium. • 1,5 ganger så mange mennesker

41 Overbefolkning

42 De siste 50 årene har;

43 Overbefolkning De siste 50 årene har; Jordas befolkning blitt dobbelt så stor…

44 Overbefolkning De siste 50 årene har; Jordas befolkning blitt dobbelt så stor… …og vi har blitt åtte ganger rikere!

45 LØSNINGENE?

46 Redusert forbruk!

47 LØSNINGENE? Redusert forbruk! Først og fremst av energi – og da primært fossilt karbon!

48 LØSNINGENE? Redusert forbruk! Først og fremst av energi – og da primært fossilt karbon! Global fordeling!

49 LØSNINGENE? Redusert forbruk! Først og fremst av energi – og da primært fossilt karbon! Global fordeling!

50 Lokal klima- og miljøpolitikk Tap av biologisk mangfold. Global oppvarming. Overbefolkning.

51 Lokal klima- og miljøpolitikk Tap av biologisk mangfold. Global oppvarming.


Laste ned ppt "MDG – nasjonal skoleringssamling 18. Og 19. juni 2011 Klima- og miljøpolitikk i lokalsamfunn Antonio B.S. Poléo 1. kandidat til Fylkestinget Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google