Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall j Trykk deretter F5, eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall j Trykk deretter F5, eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall j Trykk deretter F5, eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet. Hvis videoene i dette kurset ikke spilles av, må du kanskje laste ned QuickTime eller bytte til PowerPoint 2013.laste ned QuickTimebytte til PowerPoint 2013

2 561234 Kurs sammendragHelp 1/3 videoer Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall Du har kanskje brukt Autosummer til raskt å legge sammen tall i Excel.Men visste du at du også kan bruke det til å regne ut andre resultater, for eksempel gjennomsnitt?Klikk cellen til høyre for en rad eller under en kolonne.Klikk deretter pil ned ved Autosummer i kategorien Hjem, klikk Gjennomsnitt, bekreft formelen du vil ha, og trykk Enter. Når jeg dobbeltklikker i en celle, ser jeg en formel med funksjonen GJENNOMSNITT.Denne formelen er GJENNOMSNITT, A2, kolon, A5, som regner ut gjennomsnittet av radene A2 til A5.Når du regner ut gjennomsnittet av noen få celler, kan du spare tid med funksjonen GJENNOMSNITT. Når celleområdene er store, er det en nødvendighet. Hvis jeg prøver å bruke Autosummer-alternativet for Gjennomsnitt her, bruker den bare celle C5, ikke hele raden. Hvorfor? Fordi celle C4 er tom.Hvis C4 inneholdt et tall, ville C2 til C5 vært et tilstøtende celleområde som Autosummer ville gjenkjenne. Når du skal finne gjennomsnittet av verdiene i celler og celleområder som ikke er tilstøtende,skriver du inn et likhetstegn (en formel starter alltid med et likhetstegn), GJENNOMSNITT, venstreparentes, hold nede CTRL, klikk ønskede celler og celleområder, og trykk Enter.Formelen bruker funksjonen GJENNOMSNITT til å regne ut gjennomsnittet av cellene som inneholder tall, og ignorerer tomme celler og celler som inneholder tekst.Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen GJENNOMSNITT, kan du se kurssammendraget på slutten av dette kurset. Neste tema er GJENNOMSNITTHVIS Sammendrag Tilbakemelding Hjelp Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe Teksting

3 561234 Kurs sammendragHelp 2/3 videoer Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall Funksjonen GJENNOMSNITTHVIS returnerer gjennomsnittet av cellene i området som møter vilkåret du angir. La oss finne ut gjennomsnittet av salg på over USD 60 000.Skriv inn et likhetstegn, GJENNOMSNITTHVIS og venstreparentes.(I dette eksempelet skal vi evaluere og finne gjennomsnittet av det samme celleområdet, C2 til C5, i kolonnen Salg.) Skriv deretter inn et komma. Deretter skriver vi inn vilkåret som området skal evalueres etter, i anførselstegn. Jeg bruker anførselstegn slik at Excel skal tolke operatoren og regne ut riktig – i dette eksempelet, over 60 000. Ikke skriv inn ett komma i 60000. Excel vil tolke det som et skilletegn for argumentet av funksjonen, og returnere en feil. Trykk Enter. Excel legger automatisk til et avsluttende parentes i formelen.Gjennomsnittet for salg over USD 60 000 er USD 71 229La oss gå gjennom dette.Funksjonen evaluerer så hvor mange celler i Salg-kolonnen som møter vilkåret for over 60 000. Det er tre celler. Funksjonen regner deretter ut gjennomsnittet av disse cellene.Nå skal vi bruke funksjonen GJENNOMSNITTHVIS for å finne gjennomsnittet av salghvor antall bestillinger er over 50.I dette eksempelet blir et celleområde vurdert etter vilkåret, mens gjennomsnittet av et annet celleområde regnes ut. Vi skriver inn et likhetstegn, GJENNOMSNITTHVIS, venstreparentes,celleområdet vi vil vurdere (cellene B2 til B5) i # ordre-kolonnen, komma,vilkåret som området skal vurderes etter i anførselstegn (over 50), komma,celleområdet vi vil finne gjennomsnittet av (cellene C2 til C5 i Salg-kolonnen). Trykk Enter.Gjennomsnittet for salg der antall ordre er over 50 er USD 66 487.La oss gå gjennom dette også.Først vurderer funksjonen hvilke celler i B2 til B5 som møter vilkåret over 50.Tre celler møter vilkåret.Funksjonen regner så ut gjennomsnittet av cellene i Salg-kolonnen hvor vilkåret er møtt av de tilsvarende cellene i kolonne B. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen GJENNOMSNITTHVIS, kan du se kurssammendraget på slutten av dette kurset. Neste tema er vektet gjennomsnitt. Sammendrag Tilbakemelding Hjelp Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe Teksting

4 561234 Kurs sammendragHelp 3/3 videoer Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall Når du regner ut et gjennomsnitt, gis vanligvis alle tall same signifikans.Tallene legges sammen og deles deretter på antall tall.Dette vises i dette eksempelet, som returnerer et uvektet gjennomsnitt på 5.Med vektet gjennomsnitt, gis ett eller flere tall større signifikans, eller vekt.I dette eksempelet har deleksamen og avsluttende eksamen større vekt enn test 1 og 2.Vi bruker SUMMERPRODUKT og SUMMER til å finne ut vektet gjennomsnitt.Funksjonen SUMMERPRODUKT ganger resultatet av hver test med vekten og legger sammen de resulterende tallene. Jeg deler deretter resultatet av SUMPRODUKT på SUM av vekten.Dette returnerer et vektet gjennomsnitt på 80.SUMMERPRODUKT er rett og slett summen av test 1 ganger vekten, pluss deleksamenen ganger vekten og så videre. Når du skal finne vektet gjennomsnitt, deler du på totalen av vekten.Hvis vi bare hadde funnet gjennomsnittet av testresultatet, ville verdien ha vært 75,5 – en betydelig forskjell. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene SUMMERPRODUKT og SUMMER, kan du se kurssammendraget. Nå har du en ganske god oversikt over hvordan du regner ut gjennomsnitt i Excel.Men det er selvfølgelig mer å lære.Ta en titt på kurssammendraget til slutt, og utforsk Excel 2013 på egenhånd. Sammendrag Tilbakemelding Hjelp Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe Teksting

5 Hjelp Kurssammendrag Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe Kurssammendrag – Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall 561234 Bruke Autosummer til raskt å finne et gjennomsnitt Med Autosummer kan du finne gjennomsnittet av en kolonne eller rad med tall der det ikke er tomme celler. 1. Klikk en celle under kolonnen eller til høyre for raden med tallene du vil finne gjennomsnittet av. 2. På kategorien Hjem klikker du pilen ved siden av Autosummer og Gjennomsnitt og trykker deretter Enter. Finne gjennomsnittet av tall som ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne Bruk GJENNOMSNITT- eller GJENNOMSNITTHVIS- funksjonen. Begge funksjonene gir et aritmetisk gjennomsnitt ved å legge sammen en gruppe tall, og deretter dele summen på antallet tall. GJENNOMSNITT ignorerer tomme celler. GJENNOMSNITTHVIS-funksjonen gjør litt mer ved at du kan ta med en betingelse (det er HVIS-delen av funksjonen). Finne et vektet gjennomsnitt Bruk SUMMERPRODUKT- og SUMMER-funksjonen til å finne et vektet gjennomsnitt, som avhenger av vekten som er tillagt verdiene. Eksempel: En forsendelse med 10 esker blyanter koster 20 kroner per eske. Men en annen forsendelse med 40 esker koster 30 kroner per eske, fordi blyanter nå er etterspurt. Hvis du regner ut gjennomsnittskostnaden for hver forsendelse på denne måten, (20+30)/2 = 25, blir resultatet ikke nøyaktig. Regnestykket tar ikke hensyn til at det er flere esker som koster 30 kroner enn 20. Bruk denne formelen for å få det riktige gjennomsnittet (28 kr per forsendelse): =SUMMERPRODUKT(A2:A3;B2:B3)/SUMMER(B2: B3) Formelen deler totalkostnaden til de to bestillingene på totalt antall kasser: Se også •Finne gjennomsnittet av en gruppe tallFinne gjennomsnittet av en gruppe tall •GJENNOMSNITT (funksjon)GJENNOMSNITT (funksjon) •GJENNOMSNITTHVIS (funksjon)GJENNOMSNITTHVIS (funksjon) •Flere opplæringskursFlere opplæringskurs •Pakke for Office-kompatibilitetPakke for Office-kompatibilitet Sammendrag Tilbakemelding Hjelp Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14

6 Se flere kurs Hjelp Kurssammendrag Vurdering og kommentarer Takk for at du så på dette kurset. Sammendrag Tilbakemelding Hjelp 561234 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe

7 Hjelp Kurssammendrag Hjelp 561234 Sammendrag Tilbakemelding Hjelp Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNIT THVIS Sentervektet gjennomsnitt 02:2602:1403:14 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe


Laste ned ppt "Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall j Trykk deretter F5, eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google