Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL

2 2 millioner tonn CO2 ekvivalenter pr år Klimagass-utslipp fra Norge totalt

3 ENKL-planen må tilfredsstille disse krav Stortinget * Klimaforliket * Kutte 16 MtCO 2 e/år (fra 59 til 43 MtCO 2 e/år utenom skog) Regjeringen * 30% kutt av CO 2 i 2020 * Kutte ytterligere 8 MtCO 2 e/år ved kvotekjøp – fra 43 til 35 MtCO 2 e/år EU * Klima * Energieffektivisering * Fornybar energi * 20 % lavere utslipp - i forhold til * 20 % høyere energieffektivitet - i forhold til business as usual (”BAU”) * 20 % andel fornybar energi – av samlet energibruk EU * Fornybar transport. * 10 % fornybar energi i transporten

4 Energikilder og energibruk Norge 2005

5 ENKL-planens 5 klimatiltak NrTiltak Endring i klimautslipp MtCO 2 e/år Endring i bruk av fornybar strøm TWh-el/år Endring i bruk av fornybar varme TWh-varme/år Endring i bruk av biodrivstoff TWh-varme/år 1Utfase all oljefyring Elektrifisere en femtedel av personbilparken Elektrifisere en fjerdedel av offshore- virksomheten Gjennomføre karbonfangst og lagring på 6 store industrielle punktutslipp Akselerere energi- effektiviseringen i bygg og industri SUM Samlet virkning av ENKL-planen i

6 ENKL-planens 5 klimatiltak – kutter 16 MtCO 2 e/år BAU 2020 ENKL Fase ut oljefyring – 3,2 Elektrifisere sokkelen – 3,9 53,9 58,7 43 Elektrifisere bilparken – 2,9 Energieffektivisering – 1,7 CCS på 6 industripunkter – 4,1 EU 2020 Regjeringen 2020 Inkl kvotehandel Klimaforliket Basis: Samlede utslipp fra norsk territorium 2005 = 53,9 MtCO 2 e/år MtCO 2 e pr år

7 ENKL-planens tiltak 6: Bygge ut 2 TWh-el/år for kraftbalanse BAU 2020 ENKL Klimakorreksjon + 2 Gasskraft + 3 Øvrig utbygging i BAU + 10 Basis Gjennomsnittsproduksjon 2005 = 122 TWh-el/år TWh-el pr år Bygge ut for kraftbalanse + 2

8 ENKL-planens tiltak 7: Produsere 3 TWh-fornybar varme pr år TWh-varme pr år Biomasse, avfall og varmepumpe +5, BAU 2020 ENKL 18,9 23,4 26,3 Energieffektivisering - 3 Basis: Produksjon av fornybar varme 2005 = 18,9 TWh-varme/år

9 ENKL-planens tiltak 8: Produsere tonn/år sertifisert biodrivstoff TWh-varme pr år Annen generasjons biodrivstoff BAU 2020 ENKL 0, Import + 3

10 ENKL-planens tiltak 9: Bygge ut 12 TWh-el/år for eksport BAU 2020 ENKL Klimakorreksjon + 2 Gasskraft + 3 Øvrig utbygging i BAU + 10 Bygge ut for kraftbalanse + 2 Basis Gjennomsnittsproduksjon 2005 = 122 TWh-el/år TWh-el pr år Eksport for å nå 76 % fornybar ENKL 1 - 9

11 NrTiltak Endring i bruk av fornybar strøm TWh-el/år Endring i bruk av fornybar varme TWh-varme/år Endring i bruk av biodriv-stoff TWh-varme/år Endring i BAU fra 2005 til Bygge ut 2 TWh-el/år fornybar strøm for å nå kraftbalanse i Norge i Produsere 3 TWh- varme/år fra varmepumper, biomasse og avfall +3 8 Produsere tonn/år sertifisert biodrivstoff Bygge ut 12 TWh-el/år fornybar strøm for eksport – dersom man vil nå 76 % fornybarandel i Krever kabler & nett +12 SUM Endring fra 2005 til 2020 med ENKL-planen ENKL-planens 4 energitiltak

12 Tiltak Foreslått Virkemiddel Estimert kost for staten mill kr pr år 1Utfase all oljefyringVrakpant 200 2Elektrifisere en femtedel av personbilparken Støtte ved anskaffelse Elektrifisere en fjerdedel av offshorevirksomheten Påbud Støtte Gjennomføre karbonfangst og lagring på 6 store industrielle punktutslipp Påbud Støtte Akselerere energieffektiviseringen i bygg og industri Påbud 0 Sum ENKL-planens 5 klimatiltak~ ENKL-planens virkemidler og årlig kostnad over Statsbudsjettet – ut over BAU – for klimatiltakene

13 Tiltak Foreslått Virkemiddel Estimert kost for staten mill kr pr år Bygge ut 2 TWh-el/år fornybar strøm - for å nå kraftbalanse i Norge i 2020 Nett Sertifikatsystem Økt nettleie (Faktisk kost 450) Produsere 3 TWh-varme/år fra varmepumper, biomasse og avfall Støtte 600 Produsere tonn/år sertifisert biodrivstoff Støtte 400 Bygge ut 12 TWh-el/år fornybar strøm for eksport – dersom man vil nå 76 % fornybarandel i Vil kreve kabler og nett. Avtale med importland (Evt. eksportstøtte ~ 3 000) 0 Sum ENKL-planens 4 energitiltak~ SUM ENKL-planens tiltak 1-9~ ENKL-planens virkemidler og årlig kostnad over Statsbudsjettet – ut over BAU

14 ENKL-planens tiltak 1 -9 tilfredsstiller alle krav Stortinget *Klimaforliket OK, kutter fra 59 til 43 MtCO 2 e pr år, uten å ta med effekten av skog Regjeringen *30 % kutt av CO 2 i 2020 OK, reduserer videre fra 43 til 35 ved 8 MtCO 2 e pr år kvotekjøp EU * Klima * Energieffektivisering * Fornybar energi OK, kutter 16 MtCO 2 e pr år hjemme pluss 3 MtCO 2 e pr år kvotekjøp OK, fordi Norges energibruk forventes vokse 20 % langsommere enn Norges BNP OK, selv om målet avhenger av forhandling med EU. Maksimalt nivå 76 % kan nås med mer vann og vind. EU * Fornybar transport OK, med plugg-inn biler og biodrivstoff – hvorav halvparten importeres

15 Source: Slettbak, Viken Skog, 2008

16 Produksjon og forbruk av strøm i Norge historie 1990 – 2008 og BAU til 2020 Forbruk i BAU 2020

17 For mer informasjon, se

18 ENKL-planen: Hovedbudskapet •Norge og EU har etablert en rekke målsettinger for klimautslipp og energisystem for Norge i •Man kan oppfylle alle disse ved ENKL-planens 9 tiltak. •ENKL-planens 5 klimatiltak er å 1) fase ut all oljefyring, 2) elektrifisere 20 % av personbilparken, 3) elektrifisere 25 % av sokkelen, 4) installere CO2- håndtering på 6 industrielle punktutslipp, og 5) intensivere ENØK-arbeidet. •ENKL-planens 4 energitiltak er å 1) øke produksjonen av vann- og vind kraft med 2 TWh-el/år, for å nå kraftbalanse, 2) øke produksjonen av fornybar varme med 3 TWh-varme/år, i hovedsak med varmepumper, biomasse og avfall, 3) produsere tonn/år biodrivstoff i Norge og importere like mye, og 4) øke produksjonen av vann- og vind kraft med ytterligere 12 TWh-el/år, i hovedsak for eksport, •ENKL-planen kan lettest settes ut i livet gjennom statlige påbud og støtte, og er å anse som et supplement til eventuell tilleggseffekt av kvoteprisen •Den samlede kostnaden over statsbudsjettet vil være rundt 7 mrd kr pr år, altså rundt 1 % av statsbudsjettet og kr pr innbygger pr år.


Laste ned ppt "Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google