Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermøte 2007 Stavanger Forum. Risikovurdering ved bruk av CHESS Brukermøte Chemtox Norge AS Stavanger, 22. mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermøte 2007 Stavanger Forum. Risikovurdering ved bruk av CHESS Brukermøte Chemtox Norge AS Stavanger, 22. mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermøte 2007 Stavanger Forum

2 Risikovurdering ved bruk av CHESS Brukermøte Chemtox Norge AS Stavanger, 22. mai 2007

3 www.mdec.no Risikovurdering • Fokus på aktiviteter og prosesser • Hva kan gå galt? – ”worst case” – uønskede hendelser • ulykker • kjemikalieeksponeringer • utslipp til miljøet • Hvordan kan vi hindre at noe går galt? • Hvordan kan vi redusere konsekvensene dersom noe går galt?

4 Risiko • Sikkerhet generelt: • Skade forårsaket av uønsket hendelse • ”Risiko”=”Frekvens” x ”Konsekvens” • Helsefarlige kjemikalier • Skade forårsaket av kjemikalieeksponering • ”Risiko” = ”Eksponering” x ”Farekategori” = ”Sannsynlighet for skade” x ”Alvorlighet av skade”

5 Risikovurdering (Grovanalyse) 1.Kartlegge bruken av kjemikalier 2.Vurdere risikoen ved bruken av kjemikaliene på de enkelte lokasjonene 3.Evaluere risikoen i forhold til akseptkriterier 4.Handlingsplan med risikoreduserende tiltak Risikovurdere bruken av helsefarlige kjemikalier ved bruk av CHESS

6 www.mdec.no 1.Kartlegge bruken av kjemikalier • Oppdater alle lokasjonene i administrasjonsmodulen

7 2.Vurdere risikoen ved bruken av kjemikaliene på de enkelte lokasjonene • Farekategori • kjemikaliets iboende egenskaper • risikosetninger • CHESS innhenter R-setningene fra HMS-databladet • gir verdi fra 1 til 5 • Eksponeringskategori • verdi fra 1 til 5 avh. av • mengde og fase (gass, væske, aerosol, pulver, fast) for kjemikaliet • hyppighet og total tid for eksponering • ventilasjon og verneutstyr • ”Worst case ” – velg den aktivitet/prosess som kan gi høyest eksponering

8 Eksempel på beregning av eksponeringskategori E = E (fase/mengde) x 0,5(E (hyppighet) + E (tid) ) x E (ventilasjon/VU) • Eksponeringskategorien kan være avhengig av type skadeeffekt • akutte effekter – mengde pr. eksponering viktigst • ofte terskelverdier • langtidseffekter – ofte totale mengder viktigst • Vurder alle beregningene og bruk også sunn fornuft • endringer i eksponeringsklasse skal begrunnes

9 Eksponeringsfaktor for fase og mengde Produktets fase og mengdeE ( fase/mengde ) Gass/aerosol/spray/pulvertåke konsentrert eller tett tåke forekommer i mindre grad 6363 Væske/ fint pulver kg eller fare for hudkontakt g mg 421421 Fast stoff/pellets/grease kg eller fare for hudkontakt g mg 2 1 0,5 Eksempel: Vasking av utstyr i organisk løsemiddel gir faktor 4

10 Eksponeringsfaktor for hyppighet EksponeringsfrekvensE (hyppighet) >3 ganger per dag10 1 – 3 ganger per dag6 ~1 gang per uke3 ~1 gang per måned1 Eksempel: Utstyr vaskes 2 ganger pr. dag gir faktor 6

11 Eksponeringsfaktor for tid EksponeringsvarighetE (tid) 3 – 12 timer6 0,5 – 3 timer3 < 0,5 timer1 Eksempel: Utstyr vaskes 1 time hver gang gir faktor 3

12 Eksponeringsfaktor for ventilasjon og verneutstyr System Ventilasjon:A = 0,1 eller 2 Verneutstyr: B = 0 – 0,5 eller 1 E (vent./VU) A = 0,1 10 Helt åpent systemA + B = 2,0-2,5 4 A + B = 3 1 A + B < 1 4 Halvåpent system A + B = 1,1-1,5 1 A + B =3 0,1 Lukket system med A + B ≤ 2,5 1 mindre lekkasjer A + B = 3 0,1 Helt lukket system 0,1 Eksempel: Utstyr vaskes i åpent kar i rom med mekanisk ventilasjon (A = 2). Det brukes punktavsug, men ikke åndedrettsvern (B = 0,5). Gir faktor 4.

13 Eksponeringskategori E 5> 120 460 – 120 330 – 60 25 – 30 10 – 5 E = E (fase/mende) x 0,5(E (hyppighet) + E (tid) ) x E (vent/VU) Eksempel: Vasking av utstyr i organisk løsemiddel (E (fase/mende) = 4) 2 ganger pr. dag (E (hyppighet) = 6), 1 time hver gang (E (tid) = 3) med god ventilasjon (punktavsug)(E (vent/VU) = 4): E = 4 x 0,5(3 + 6) x 4 = 72gir eksponeringskategori 4

14 14 3. Evaluere risikoen i forhold til akseptkriterier Eksponering 12345 Fare 5 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 6 6 5 5 8 8 9 10 12 15 16 20 25

15 4.Handlingsplan med risikoreduserende tiltak • Tiltak mot bruk av kjemikalier med størst risiko prioriteres først • rød sone har ikke akseptabel risiko • tiltak skal gjennomføres • i gul sone vurderes resursbruken for gjennomføring av tiltak mot nytteverdien • grønn sone har akseptabel risiko • Redusere eksponering • mengde • tid / frekvens • ventilasjon / verneutstyr • buk av åndedrettsvern vil redusere eksponeringskategori fra 4 til 2 • + halvåpent system vil redusere eksponeringskategori til 1 • Redusere farekategori • substitusjon Eksponering 12345 Fare 5 4 3 2 1


Laste ned ppt "Brukermøte 2007 Stavanger Forum. Risikovurdering ved bruk av CHESS Brukermøte Chemtox Norge AS Stavanger, 22. mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google