Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidsperspektiver på olje og gass i nord: Hvorfor er nordområdene så viktige? Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes 27.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidsperspektiver på olje og gass i nord: Hvorfor er nordområdene så viktige? Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes 27."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidsperspektiver på olje og gass i nord: Hvorfor er nordområdene så viktige? Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes 27. mars 2009

2 2

3 3 Verden trenger olje og gass 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Kilde: IEA, World Energy Outlook 2008 Mtoe

4 4 – Trenger ekstra oljeproduksjon ”Verden trenger en energirevolusjon for å unngå klimakrise. Men også mye ekstra oljeproduksjon.” IEA-sjef Nobou Tanaka Stavanger Aftenblad 19. mars 2009

5 5 Fremtidig produksjon avhengig av nye funn Total produksjon på norsk sokkel Kilde: OD ODs forventningsbane

6 6 Omfattende rapport om olje og gass i nord Konkret •Identifiserer og rangerer fem mest interessante leteområder Ringvirkninger •Mulighet for 1000-2000 arbeidsplasser Beste kunnskap •Sammenfatter argumenter og beste kunnskap om miljø •Virksomhet er forsvarlig Bredt samarbeid •KonKraft: Norsk Industri, LO, Norges Rederiforbund og OLF

7 7 Scenarier for funn, utbygging - De fem høyest prioriterte områdene •Rangert de områder som er mest lovende, basert på tilgjengelig, geologisk informasjon 1.Nordland VI – Ribbanbassenget 2.Nordland VI – Utrøsthøgda 3.Nordland VII – nordlige del 4.Nordland VII – sentrale til sørlige del 5.Troms II

8 8 Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli? •Forutsetninger •Samlet ressurspotensial 3,4 mrd fat o.e. olje og gass •ECON Pöyry tatt utgangspunkt i utbygginger som svarer til 2 mrd fat o.e. •Antagelse om 2 store og 3 middels store funn, samt en del mindre funn •Resultat •1000-2000 permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen •Vurderinger •Havbunnsutbygginger med ilandføring fremstår som gode alternativ •Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten •Offshore vs. Ilandføring: Feltstørrelse og avstand til land •Teknologiutvikling for ilandføring av olje fra Nordland VI •Havbunnsutbygging og ilandføring krever stort ressursgrunnlag

9 9 Vet mye om seismikk •Skader ikke fiskebestandene •Unngå gyteperioder, fiske •Men kan ha en skremmeeffekt •Er en arealutfordring Utslipp av produsert vann •Ikke relevant i nord •Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett overvåking av både havbunn og vannsøyle Utbygging og arealbeslag •Sikkerhetssoner på 100 m 2 - 0,01 promille •Overfiskbare havbunnsannlegg •Dialog om plassering av innretninger Mange pågående debatter: Kunnskap foreligger

10 10 Steng ikke døren til fremtiden!


Laste ned ppt "Fremtidsperspektiver på olje og gass i nord: Hvorfor er nordområdene så viktige? Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes 27."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google