Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen? Sigrid Aketun, ergoterapeut ved GERIA og Almas hus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen? Sigrid Aketun, ergoterapeut ved GERIA og Almas hus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen? Sigrid Aketun, ergoterapeut ved GERIA og Almas hus

2 Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter Almas hus – velferdsteknologisk senter Sigrid Aketun, Ergoterapeut Nett-adresser: geria.no og almashus.no

3 Almas hus, en kunnskapstjeneste ved Geriatrisk ressurssenter Leiligheten inneholder: •Demensvennlig utforming •Aktuell velferdsteknologi •Flere leverandører •Simulere problemstillinger •Individuell tilnærming Tjenesten består av: •Demonstrasjons og opplæringsarena •Nettverksarbeid i Oslo og nasjonalt •Arena for dialog/ produkt utvikling •Nettside med ”Hva kan hjelpe?” •Deltar i forskning Samarbeider med: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

4 Velferdsteknologi og Hvor trykker skoen? •Et RFF forprosjekt i 2011: –Almas hus- hvordan kan hjelpemidler og velferdsteknologi være en del av en helhetlig omsorgstjeneste for personer med demens •I samarbeid med –Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, SINTEF Teknologi og samfunn og IFI - Institutt for informatikk –Oslo Medtech •Rapporten Hvor trykker skoen? presenterer resultater fra forprosjektet

5 Prosjektets målsetning –Få kunnskap om behov –Få oversikt over løsninger som finnes, fungerer og brukes –Identifisere problemer og barrierer –Få kunnskap om hva som må styrkes og utvikles mht kompetanseutvikling og samhandling knyttet til velferdsteknologi og demens

6 Definisjon av velferdsteknologi •Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, som styrker den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til tros for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte for pårørende og bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon (NOU 2011:11, kap7 s 99)

7 Metode •Litteraturoversikt –Søk i ulike databaser •Fokusgruppeintervjuer –26 personer •Individuelle intervjuer –7 personer

8 Resultater fra litteraturoversikten •Kunnskap om effekten av teknologisk assistanse for personer med demens er begrenset (Kunnskapssenteret 2011) •Tilrettelegging ved hjelp av teknologi må gjøres individuelt (Rosenborg 2009, Lancioni 2010, Holthe 2012 mfl) •Lite kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes (Lancioni 2010, kunnskapssenteret 2011)

9 Erfaringer fra intervju med pårørende og fagpersoner •Liten kunnskap om hva velferdsteknologi kan være og om hvilken nytte det kan gi •Pårørende går lenge uten hjelp og vegrer seg når hjelp tilbys •Både brukere og fagpersoner mangler informasjon om muligheter som finnes •Rutiner og samarbeid i hjelpemiddelformidlingen synes uklar og oppleves treg

10 Konklusjon •Stort behov både for kunnskap –om praktisk tilrettelegging av hverdagen for personer med demens –om gode modeller for kunnskaps- og kompetanseoverføring til hhv fagpersoner i demensomsorgen, til personene med demens og til pårørende og til næringslivet.

11 Almas hus •fra ALMA permen til Almas hus •Et velferdsteknologisk senter med visning- og simuleringsleilighet •I tilknytning til et ressurssenter og bemannet med fagpersoner

12 Visjon for Almas hus •”Døråpner” til bruk av velferdsteknologi •Ta på og se i funksjon • Individualisert tilnærming

13 Målgrupper • P ersoner med demens og deres pårørende •Helsepersonell •Beslutningstagere

14 Innhold •Demensvennlig fysisk miljø •Varsling –Smarthus installasjon –Trådløse løsninger •Hjelpemidler

15 Eksempler på aktivitet • Besøkspakker • Kurs og seminarer • Forskningsprosjekter • Arena for dialog mellom brukere, forskere, utviklere, leverandører og andre •Nettverk for visningsmiljøer • Nettside

16 Velkommen tilbake til Almas hus


Laste ned ppt "Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen? Sigrid Aketun, ergoterapeut ved GERIA og Almas hus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google