Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Implementering av et evidensbasert familietilbud Erfaringer fra Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Implementering av et evidensbasert familietilbud Erfaringer fra Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Implementering av et evidensbasert familietilbud Erfaringer fra Østfold

2 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Forankring • Nasjonale faglige retningslinjer • Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose • Prosedyrer

3 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer

4

5

6

7 Forarbeid Vekke interesse • TIPS-teamet har bistått med oppstart av enfam.gr på nesten alle DPS og flere seksjoner – Se effekt – Se hvor mye arbeid som kreves opp mot gevinst

8 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer TIPS nettverk Østfold TIPS teamet TIPS nettverkskontakter Fagutviklings- Rådgivere/ konsulenter Nettverk av Sosialfaglige Rådgivere Vg skole Nettverk av Helsesøstere Vg skole Gruppeledere Psykoedukativt familiearbeid Centrus

9 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Starten på lokal familieskole i Østfold • Nettverksmøte for gruppeledere i psykoedukativt/kunnskapsbasert familiesamarbeid mars 2013 Tema – Nasjonale faglige retningslinjer • Samhandlingsreformen • Nysyke og kontinuitet i behandling/oppfølging DPS Moss og DPS Halden/Sarpsborg

10 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Vi startet med DPS som tok initiativ • DPS Moss • Tilhørende kommuner – Moss – Rygge – Råde – Våler UTFORDRING: At flere er borte flere dager i strekk fra jobben  Tilpasset lokal familieskole

11 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Programmet To uker  2+2+2 dager – 2 dager: krise- og alliansesamtaler, aktiv lytting, tilbakefallstegn, kartlegging av belastninger, psykose og kognitiv svikt og rollespill – 2 dager: enfamiliegrupper, problemløsning, undervisning av pasienter og pårørende, rollespill – 2 dager: storgruppe/ffg, evalueringsinstrumenter og tilfredshetsmåling, rollespill

12 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Hva har økt? • Oppstartshjelp • Oppfølging • Oppfriskningskurs

13 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Veiledning i PE familiearbeid FOR ALLE i SØ Veiledning Og Nettverkssamling På Veum Hver 3.mnd Veil A1 1gang/mnd Veil A4 1gang/mnd Veil DPS Halden 1gang/mnd Veil DPS Edwin Ruud 1gang/mnd DPS MOSS MED ALLE KOMMUNER Veiledning Og Nettverkssamling Hver 3.mnd Veil Moss kommune 1gang/mnd Inger Unni DPS Moss Veil Rygge kommune 1gang/mnd Veil Våler kommune 1gang/mnd Veil Råde kommune 1gang/mnd

14 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Implementeringsjobben i kommunene • DPS (v/fagutv.konsulent som er fam.arb.kontakt) – Møter med seksjonsleder DPS – Møter med avdelingssjef DPS Nord – Møter med seksjonsledernivå alle kommuner • Moss, Rygge, Råde og Våler

15 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Forankring i kommunene • Inn i opplæringsplaner i kommunene • Forpliktelse til å fullføre hele kurset • Forpliktelse til å tilby familieintervensjon – Starte opp enfam.gr • Inn i alle tjeneste-kontorene i kommunene – Alle tjenestekontorene måtte få informasjon

16 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Forpliktelser DPS • Familieskolen skal være forankret i DPS • Tilby gratis lokaler og servering • Sette av folk som kan bistå i gjennomføringen av kurset – Undervisning – Rollespill – OBS: TIPS nettverket • Starte opp og drive fam.arb sammen med kommunen samt bistå kommunen i oppstart av egne grupper • Veilede kommunene 1 gang i mnd

17 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Forpliktelser TIPS-team • Holde nettverkssamlinger med veiledning hver 3.mnd på DPS der alle kommunene skal delta • Holde oppfriskningskurs • Bistå DPS å holde kurs i basiskunnskap – Psykose – Kognitive vansker – Med mer

18 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer

19

20

21 Resultat • Implementering handler ikke om antall kurs, antall møter med ledelsen eller fornøyde kursdeltakere • Det betyr å lage systemer som ivaretar at det blir en del av driften/tilbudet/virket

22 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Resultat 1 mnd etter avsluttet lokal familieskole • Råde: Kunne ikke delta på kurset denne gang pga omstrukturering av kommunen • Rygge: 1 enfam.gr startet opp. Godt i gang • Våler: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid • Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid • DPS Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid

23 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Veien videre: • Familieintervensjonen er solid lokalt forankret med forpliktelser, kunnskapsoppbygging, veiledning og oppstartshjelp • Bruke denne metoden i de andre DPS og BUP – Neste; DPS Halden/Sarpsborg februar og mars 2014. 30 deltakere er påmeldt – DPS Fredrikstad: startet ledermøter og forankring/forpliktelser kommunene. Fam.skole høst 2014 – DPS Moss ønsker ny lokal familieskole høsten 2014 i samarbeid med DPS Edwin Ruud

24 TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Takk for meg! inger.stolan.hymer@so-hf.no


Laste ned ppt "TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer Implementering av et evidensbasert familietilbud Erfaringer fra Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google