Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av et evidensbasert familietilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av et evidensbasert familietilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av et evidensbasert familietilbud
Erfaringer fra Østfold

2 Forankring Nasjonale faglige retningslinjer
Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Prosedyrer

3

4

5

6

7 Forarbeid Vekke interesse
TIPS-teamet har bistått med oppstart av enfam.gr på nesten alle DPS og flere seksjoner Se effekt Se hvor mye arbeid som kreves opp mot gevinst

8 TIPS nettverk Østfold TIPS Gruppeledere nettverkskontakter
Psykoedukativt familiearbeid TIPS teamet Fagutviklings- Rådgivere/ konsulenter Centrus Nettverk av Helsesøstere Vg skole Nettverk av Sosialfaglige Rådgivere Vg skole

9 Starten på lokal familieskole i Østfold
Nettverksmøte for gruppeledere i psykoedukativt/kunnskapsbasert familiesamarbeid mars 2013 Tema Nasjonale faglige retningslinjer Samhandlingsreformen Nysyke og kontinuitet i behandling/oppfølging DPS Moss og DPS Halden/Sarpsborg

10 Vi startet med DPS som tok initiativ
DPS Moss Tilhørende kommuner Moss Rygge Råde Våler UTFORDRING: At flere er borte flere dager i strekk fra jobben  Tilpasset lokal familieskole

11 Programmet To uker  2+2+2 dager
2 dager: krise- og alliansesamtaler, aktiv lytting, tilbakefallstegn, kartlegging av belastninger, psykose og kognitiv svikt og rollespill 2 dager: enfamiliegrupper, problemløsning, undervisning av pasienter og pårørende, rollespill 2 dager: storgruppe/ffg, evalueringsinstrumenter og tilfredshetsmåling, rollespill

12 Hva har økt? Oppstartshjelp Oppfølging Oppfriskningskurs

13 Veiledning i PE familiearbeid
FOR ALLE i SØ Veiledning Og Nettverkssamling På Veum Hver 3.mnd DPS MOSS MED ALLE KOMMUNER Veiledning Og Nettverkssamling Hver 3.mnd Veil DPS Edwin Ruud 1gang/mnd Veil DPS Halden 1gang/mnd Veil Råde kommune 1gang/mnd Veil Moss kommune 1gang/mnd Veil A1 1gang/mnd Veil A4 1gang/mnd Veil Rygge kommune 1gang/mnd Veil Våler kommune 1gang/mnd Inger Unni DPS Moss

14 Implementeringsjobben i kommunene
DPS (v/fagutv.konsulent som er fam.arb.kontakt) Møter med seksjonsleder DPS Møter med avdelingssjef DPS Nord Møter med seksjonsledernivå alle kommuner Moss, Rygge, Råde og Våler

15 Forankring i kommunene
Inn i opplæringsplaner i kommunene Forpliktelse til å fullføre hele kurset Forpliktelse til å tilby familieintervensjon Starte opp enfam.gr Inn i alle tjeneste-kontorene i kommunene Alle tjenestekontorene måtte få informasjon

16 Forpliktelser DPS Familieskolen skal være forankret i DPS
Tilby gratis lokaler og servering Sette av folk som kan bistå i gjennomføringen av kurset Undervisning Rollespill OBS: TIPS nettverket Starte opp og drive fam.arb sammen med kommunen samt bistå kommunen i oppstart av egne grupper Veilede kommunene 1 gang i mnd

17 Forpliktelser TIPS-team
Holde nettverkssamlinger med veiledning hver 3.mnd på DPS der alle kommunene skal delta Holde oppfriskningskurs Bistå DPS å holde kurs i basiskunnskap Psykose Kognitive vansker Med mer

18

19

20

21 Resultat Implementering handler ikke om antall kurs, antall møter med ledelsen eller fornøyde kursdeltakere Det betyr å lage systemer som ivaretar at det blir en del av driften/tilbudet/virket

22 Resultat 1 mnd etter avsluttet lokal familieskole
Råde: Kunne ikke delta på kurset denne gang pga omstrukturering av kommunen Rygge: 1 enfam.gr startet opp. Godt i gang Våler: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid DPS Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid

23 Veien videre: Familieintervensjonen er solid lokalt forankret med forpliktelser, kunnskapsoppbygging, veiledning og oppstartshjelp Bruke denne metoden i de andre DPS og BUP Neste; DPS Halden/Sarpsborg februar og mars deltakere er påmeldt DPS Fredrikstad: startet ledermøter og forankring/forpliktelser kommunene. Fam.skole høst 2014 DPS Moss ønsker ny lokal familieskole høsten 2014 i samarbeid med DPS Edwin Ruud

24 Takk for meg!


Laste ned ppt "Implementering av et evidensbasert familietilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google