Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim Helseklynge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim Helseklynge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim Helseklynge http://helseklyngen.no/
Prosjektleder Aslak Steinsbekk Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

2 Omfattende helse og omsorgs-virksomhet
Omsetning: vel 10 milliarder St.Olavs: 6, Tr.Kommune: 2,5, NTNU/HiST/Sintef: ca. 1,3, Næringsvirksomhet: 750 mill Brukere: halv million Innbyggere i Trondheim Innbyggere Sør-Trøndelag: St.Olavs er regionsykehus for Ansatte og studenter: Over 6000 studenter: 700 medisin / 4300 helse og sosial, 300 stipendiater og mange i etterutdanning Ca 1000 skoleelever innenfor videregående skole Over sysselsatte: 8000 i St.Olavs, 3000 i TK, 2000 innen utdanning, forskning og næringsutvikling Næringsvirksomhet: 67 bedrifter Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

3 Helseklyngens historie
Intensjonsavtale underskrevet 4/ Utredning av grunnlag for Helseklyngen ledet av Paul Hellandsvik i 2009 7 grupper skrev en rapport på hvert sitt område Samarbeidsavtale 1. desember 2009 Prosjektleder ansatt fra august 2010 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

4 Trondheim Helseklynge
Deltagere Trondheim Helseklynge Utdanning og forskning NTNU HiST SINTEF SiT Studenter Offentlig virksomhet St Olavs Hospital Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Næringslivet Næringsforeningen i Trondheim (inkl NHOTrøndelag) Brukere Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

5 Mål Trondheim skal være et
attraktivt, kreativt og ledende kunnskapsmiljø innen samhandling, innovasjon, forebygging og behandling innenfor helse og omsorg nasjonalt og internasjonalt. Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

6 Oppdraget Aktivitetene skal styrke identitet, merkevare-bygging og samhandlingsarenaer innen: Helse- og omsorgstjenester Forebyggende og helsefremmende arbeid Utdanning Forskning og utvikling Kunnskapsformidling til pasienter, pårørende, profesjoner, skole og innbyggere Innovasjon/nyskaping/næringsutvikling som fremmer helse og omsorg Campus- og byutvikling som fremmer samhandling og rekruttering Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

7 Sammenhengen Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

8 Gode, fordi Øya: Geografisk område med uvanlig potensial
Integrert universitetssykehus, Øya helsehus med sykehjem, legesenter og utdanning Alle andre aktører (fra SINTEF til Næringsliv) Virksomheter som tørr prøve nye ting Samhandlingskjeder, Helsehus, Helsetelefon Tradisjon for innovasjon og FoU Nest høyeste FoU pr innbygger, De tre forskningsutførende sektorene er like store (38% i næringslivet, institutt 30% og UH 32%) Norgesmester på innovasjon Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

9 Prioritert oppgave Nasjonalt forskningssenter for samhandling og innovasjon i helsetjenesten Utdanningstiltak basert på samhandling og pasientforløp Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

10 Aktiviteter til nå Arbeid så langt fokusert på søknader
Kartlegge samhandlingsprosjekter (sendt) Forske på Helsetelefon (sendt) Regionalt forskningsfond: Vurdere potensialet for forskningsprosjekter innen offentlig sektor (Sendt) Norges forskningsråd: Etablering av et miljø for helsetjenesteforskning innen habilitering- og rehabiliteringstjeneste - samhandling og brukermedvirkning (1/12-10) Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

11 Takk for oppmerksomheten
Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

12 Ekstra slides Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

13 Forskning. Fokus Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten
Endring av aldersammensetningen i befolkningen med en økende andel eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester Relativt sett færre unge og arbeidende som kan utføre helse- og omsorgsoppgaver noe som medfører behov for nye løsninger innen helse- og omsorgstjenester Helsefremmende og forebyggende arbeid for å redusere behov for helse- og omsorgstjenester Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

14 Utdanning. Mål studentene skal gjennom utdanningen bli gitt en grunnleggende forståelse og motivasjon for senere å se sin yrkesutøvelse som et ledd i et behandlingsforløp studentene skal få innsikt i og erfaring med samhandling og pasientforløp i reelle praksissituasjoner studentene skal få innsikt i og erfaring med kliniske koblinger mellom ulike fagområder studentene skal få forståelse av egen yrkesrolle og tverrfaglig samarbeid studentene skal bidra til å forbedre pasientforløp Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk

15 Visjon Trondheim helseklynge skal danne utgangspunkt for samarbeidsprosjekt for sammen å kunne oppnå mer enn hver for seg Kunnskapsbasert samhandling, innovasjon og forebygging for bedre helse og omsorg Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk


Laste ned ppt "Trondheim Helseklynge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google