Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 1 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 1 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 1 Trondheim Helseklynge http://helseklyngen.no/ http://helseklyngen.no/ Prosjektleder Aslak Steinsbekk aslak.steinsbekk@ntnu.no

2 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 2 Omfattende helse og omsorgs-virksomhet •Omsetning: vel 10 milliarder –St.Olavs: 6, Tr.Kommune: 2,5, NTNU/HiST/Sintef: ca. 1,3, Næringsvirksomhet: 750 mill •Brukere: halv million –Innbyggere i Trondheim 165.000 –Innbyggere Sør-Trøndelag: 282.993 –St.Olavs er regionsykehus for 650.000 •Ansatte og studenter: 16.000 –Over 6000 studenter: 700 medisin / 4300 helse og sosial, 300 stipendiater og mange i etterutdanning –Ca 1000 skoleelever innenfor videregående skole Over 10.000 sysselsatte: 8000 i St.Olavs, 3000 i TK, 2000 innen utdanning, forskning og næringsutvikling •Næringsvirksomhet: 67 bedrifter

3 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 3 Helseklyngens historie •Intensjonsavtale underskrevet 4/11-2008 •Utredning av grunnlag for Helseklyngen ledet av Paul Hellandsvik i 2009 –7 grupper skrev en rapport på hvert sitt område •Samarbeidsavtale 1. desember 2009 •Prosjektleder ansatt fra august 2010

4 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 4 Deltagere Utdanning og forskning NTNU HiST SINTEF SiT Offentlig virksomhet St Olavs Hospital Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Næringslivet Næringsforeningen i Trondheim (inkl NHOTrøndelag) Trondheim Helseklynge Studenter Brukere

5 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 5 Mål Trondheim skal være et •attraktivt, kreativt og ledende kunnskapsmiljø •innen samhandling, innovasjon, forebygging og behandling •innenfor helse og omsorg nasjonalt og internasjonalt.

6 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 6 Oppdraget Aktivitetene skal styrke identitet, merkevare- bygging og samhandlingsarenaer innen: 1.Helse- og omsorgstjenester 2.Forebyggende og helsefremmende arbeid 3.Utdanning 4.Forskning og utvikling 5.Kunnskapsformidling til pasienter, pårørende, profesjoner, skole og innbyggere 6.Innovasjon/nyskaping/næringsutvikling som fremmer helse og omsorg 7.Campus- og byutvikling som fremmer samhandling og rekruttering

7 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 7 Sammenhengen

8 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 8 Gode, fordi •Øya: Geografisk område med uvanlig potensial –Integrert universitetssykehus, –Øya helsehus med sykehjem, legesenter og utdanning –Alle andre aktører (fra SINTEF til Næringsliv) •Virksomheter som tørr prøve nye ting –Samhandlingskjeder, Helsehus, Helsetelefon •Tradisjon for innovasjon og FoU –Nest høyeste FoU pr innbygger, –De tre forskningsutførende sektorene er like store (38% i næringslivet, institutt 30% og UH 32%) –Norgesmester på innovasjon

9 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 9 Prioritert oppgave •Nasjonalt forskningssenter for samhandling og innovasjon i helsetjenesten •Utdanningstiltak basert på samhandling og pasientforløp

10 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 10 Aktiviteter til nå Arbeid så langt fokusert på søknader •Kartlegge samhandlingsprosjekter (sendt) •Forske på Helsetelefon (sendt) •Regionalt forskningsfond: Vurdere potensialet for forskningsprosjekter innen offentlig sektor (Sendt) •Norges forskningsråd: Etablering av et miljø for helsetjenesteforskning innen habilitering- og rehabiliteringstjeneste - samhandling og brukermedvirkning (1/12-10)

11 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 11 Takk for oppmerksomheten

12 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 12 Ekstra slides

13 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 13 Forskning. Fokus •Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten •Endring av aldersammensetningen i befolkningen med en økende andel eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester •Relativt sett færre unge og arbeidende som kan utføre helse- og omsorgsoppgaver noe som medfører behov for nye løsninger innen helse- og omsorgstjenester •Helsefremmende og forebyggende arbeid for å redusere behov for helse- og omsorgstjenester

14 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 14 Utdanning. Mål •studentene skal gjennom utdanningen bli gitt en grunnleggende forståelse og motivasjon for senere å se sin yrkesutøvelse som et ledd i et behandlingsforløp •studentene skal få innsikt i og erfaring med samhandling og pasientforløp i reelle praksissituasjoner •studentene skal få innsikt i og erfaring med kliniske koblinger mellom ulike fagområder •studentene skal få forståelse av egen yrkesrolle og tverrfaglig samarbeid •studentene skal bidra til å forbedre pasientforløp

15 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 15 Visjon •Trondheim helseklynge skal danne utgangspunkt for samarbeidsprosjekt for sammen å kunne oppnå mer enn hver for seg •Kunnskapsbasert samhandling, innovasjon og forebygging for bedre helse og omsorg


Laste ned ppt "Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk 1 Trondheim Helseklynge Prosjektleder Aslak Steinsbekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google