Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Villa Fredrikke – sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Villa Fredrikke – sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Villa Fredrikke – sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

2 Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus • Et aktivitets- og informasjonstilbud for personer med demens i tidlig fase og pårørende til personer med demens i Drammen kommune • Særlig tilrettelagt tilbud til yngre personer med demens (under 65 år) • Et åpent lavterskeltilbud skapt i samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Sanitetsforening. • Fokus på å skape gode øyeblikk gjennom aktivitet, informasjon og sosialt felleskap med andre i samme situasjon.

3

4 Aktivitet skaper gode øyeblikk Vi koser oss ute i naturen så ofte vi kan

5 God mat i godt lag. Vi ønsker å gi matopplevelser med det lille ekstra

6 Velvære Det er godt å la seg skjemme bort Et avbrekk i hverdagen for gjester og pårørende

7 Kultur Vi ønsker å besøke de flotte kulturtilbudene i vår nærhet.

8 ”Det er godt å ha et sted hvor man hører til – et sted hvor noen venter på deg ” (Bruker av Villa Fredrikke)

9 Pårørendetilbud ved Villa Fredrikke • Mulighet for deltakelse i aktiviteter • Et pusterom i hverdagen når ektefellen er på villaen • Åpen dag for pårørende hver onsdag • Samtale-/selvhjelpsgruppe annenhver onsdag • Samtalegruppe for ektefeller til yngre personer med demens • Pårørendeskole

10 Evaluering av pårørendetilbudet Metode: • Kvalitativ studie ved fokusgruppeintervju gjort i 2012 • Gjennomført av FoU-enheten i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Sør • Resultater publisert i Dovepress Medical • Av 100 pårørende deltok 10 personer i studien • En anerkjent svakhet at så få pårørende dannet informasjonsgrunnlaget, men fokusgruppeintervjuene ga et rikt datamateriale l

11 Evaluering av pårørendetilbudet Funn: • De pårørende var godt fornøyd med tilbudet • De som sto i jobb opplevde at de hadde det bedre på jobb når de visste at deres ektefelle/ foreldre var ivaretatt og deltok på meningsfulle aktiviteter. • En trygghet å vite at noen er der for å svare på spørsmål og være en støtte videre i sykdommen. • Viktigheten av det sosiale fellesskapet med andre pårørende • Positive endringer hos personen med demens • Måten de ble møtt av ansatte, ble sett og bekreftet var avgjørende for trivsel.

12

13 Behovet for frivillighet i demensomsorgen. • Rundt 70.000 personer er rammet av demens i Norge i dag. Tallet vil nær dobles frem mot 2040. • Et økt behov for frivillige hender i det offentlige de neste tiårene – også i demensomsorgen. • En av regjeringens hovedstrategier for å bedre demensomsorgen i årene som kommer er å styrke samarbeidet med frivillige. (Demensplan 2015) • Det arbeides med en nasjonal strategi med fokus på tiltak for å rekruttere og beholde frivillige (Meld. St. 29 Morgendagens omsorg)

14 Frivilligheten ved Villa Fredrikke • 16 aktive frivillige (ca 1,5 årsverk) • Tidligere ansatte i helsesektoren og andre med særlig interesse for fagfeltet. • De frivillige arbeider side om side med de ansatte. • En stabil gruppe som uttrykker at de trives og som ønsker å engasjere seg flere ganger i uken (2-4 frivillige hver dag) • Frivilligheten ved Villa Fredrikke er ikke en erstatning for ansatte – men et viktig supplement.

15

16 Rekruttering • Samarbeid med andre frivilliginstanser • Medieoppslag • Kampanje • Jungeltelegrafen

17

18 Opplæring • Obligatorisk demenskurs • Veiledning fra ansatte • Mulighet til å delta på interne foredrag • Opplæringsprogrammet ”Demensomsorgens ABC”ble åpnet for våre frivillige.

19 Ivaretaking • Faste månedlige samlinger • En fast kontaktperson • Tilbakemeldinger på utførte oppgaver • Viktigheten av å bli sett som enkeltmenneske • Fokus på å bygge en trygg sosial gruppe • Vi ansatte må engasjere oss i de frivillige!

20 Hva er viktig for de frivillige? • Frivilligheten er forankret hos de ansatte • Ansatte viser dem tillit og lar dem bruke sin kompetanse • De blir sett for det arbeidet de gjør – og får konstruktive tilbakemeldinger • Tydelige oppgaver • Fleksibilitet • Å bli kjent med brukerne • Å få bekreftet at de gjør en Forskjell • Å få kunnskap nok til å føle seg trygg i rollen

21 De frivillige som viktige medarbeidere • Forståelsen av at Villa Fredrikke ikke ville vært det samme uten frivillige • Noen arrangementer ville vært vanskelig å gjennomføre • Den frivillige som individuell tilrettelegger • Med frivillige på villaen er det flere som SER enkeltmennesket • Den gode samtalen • Vi må aldri undervurdere verdien av møtet mellom mennesker

22 Utfordringer • HVEM er den frivillige på Villa Fredrikke? • Å sikre en klar rollefordeling mellom de frivillige og de ansatte • Tilgang til informasjon • Forståelsen av at frivillighet ikke er gratis arbeidskraft • Behov for å sette av ressurser til å ivareta de frivillige

23 - Jeg gleder meg til hver dag jeg skal hit. Grunnen til dette er den gode atmosfæren, og den måten alle – både brukerne og vi frivillige –blir ivaretatt av de ansatte.

24 Jeg vil være frivillig fordi jeg får brukt omsorgen min – for den har jeg i meg! Jeg har mer å gi, og jeg har ikke tenkt å legge inn årene enda.

25 Det er hyggelig å være til nytte, og jeg har overskudd og tid. Man gir noe av seg selv – og får dobbelt tilbake.

26


Laste ned ppt "Villa Fredrikke – sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google