Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte

2 Tjenestestedets navn Demensomsorg Utredning fastlege Daggrupper/dagsenter Praktisk bistand/hjemmesykepleie Trygghetsalarm Tilrettelegging i hjemmet Institusjons korttid/langtid

3 Tjenestestedets navn Råd og veiledning Tildelingskontoret i Bærum kommune tlf. 67 50 40 50/69 Seniorsentra i kommunen Spesialkonsulent Torhild Bjørge –Tar imot pårørende til samtaler og veiledning etter avtale

4 Tjenestestedets navn Spesialkonsulent Torhild Bjørge Sykepleier og veileder Har kontor i Kommunegården Kontortlf. 67 50 47 65, Mobtlf. 997 98 048 E-postadr: torhild.bjorge@baerum.kommune.no

5 Tjenestestedets navn Demenstelefon; informasjonstelefon for Bærum kommune’s innbyggere og ansatte i kommunen tlf. 47 66 55 00 åpen hverdager fra kl. 9 – 15

6 Tjenestestedets navn Tilbud til pårørende Avlastning i hjemmet Det tildeles et gitt antall timer per måned etter søknad, en avlaster kommer hjem for å gi pårørende fri. Tjenesten er gratis. Pårørendeskolen –Består av 7 kurskvelder og foregår i vårhalvåret i Kommunegården. –Ulike temaene: demenssykdommene, kommunikasjon, rettigheter og plikter, arv, testamentet og vergeordninger, tap og sorg, minnearbeid, de ulike tilbudene i kommunen

7 Tjenestestedets navn Tilbud til pårørende Samtalegrupper –Gruppene starter 25.sept og 2. okt og avsluttes til våren –Grupper både til pårørende og den syke. Sandvika og på Rykkinn Informasjon og kontakter : –Camilla B. Kachel: Kolsås seniorsenter tlf 67 15 17 00 Rykkinn seniorsenter tlf. 67 17 18 50 –Torhild Bjørge tlf. 67 50 47 65/997 98 048

8 Tjenestestedets navn Demensomsorgens ABC –To - årig studie – program for alle faggrupper, kombinerer selvstudium med refleksjon i grupper ; 85 ansatte er i gang- –Oppstart av med heldags - seminar 21. oktober Kommunikasjon med personer med demens Alle tjenestesteder i avdeling Pleie og Omsorg kan bestille undervisning fra Kvalitetsenheten lokalt på eget tjenestested. OPPLÆRINGTILBUD TIL ANSATTE

9 Tjenestestedets navn Utredning av demens Utredning av demens i kommunehelsetjenesten skal ledes av pasientens fastlege. Omsorgspersonell kan utføre deler av utredningen etter avtale med lege/ pasient/pårørende. 55 fagfolk fra hjemmesykepleie, rehabilitering og seniorsentre har fått innføring i metoder for å utrede demens Opplæring i demensutredning for fagansatte i institusjonstjenesten kommer.

10 Tjenestestedets navn Tiltak for å hindre bruk av tvang/ regulere nødvendig bruk av tvang Det er gjennomført tre halvdagskurs for ansatte i PLO Opplærings -CD på 60 min. kan bestilles, se opplæringsplanen. Det planlegges ytterligere opplæring i samarbeid med undervisningssykehjemmet Lørenskog, kommuneadvokat, kommuneoverlege og overtannlegen i Bærum.

11 Tjenestestedets navn Veien videre. Demenskoordinator Videreutvikle utredning Samhandlingsreformen. Yngre demente


Laste ned ppt "Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google