Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte

2 Tjenestestedets navn Demensomsorg Utredning fastlege Daggrupper/dagsenter Praktisk bistand/hjemmesykepleie Trygghetsalarm Tilrettelegging i hjemmet Institusjons korttid/langtid

3 Tjenestestedets navn Råd og veiledning Tildelingskontoret i Bærum kommune tlf /69 Seniorsentra i kommunen Spesialkonsulent Torhild Bjørge –Tar imot pårørende til samtaler og veiledning etter avtale

4 Tjenestestedets navn Spesialkonsulent Torhild Bjørge Sykepleier og veileder Har kontor i Kommunegården Kontortlf , Mobtlf E-postadr:

5 Tjenestestedets navn Demenstelefon; informasjonstelefon for Bærum kommune’s innbyggere og ansatte i kommunen tlf åpen hverdager fra kl. 9 – 15

6 Tjenestestedets navn Tilbud til pårørende Avlastning i hjemmet Det tildeles et gitt antall timer per måned etter søknad, en avlaster kommer hjem for å gi pårørende fri. Tjenesten er gratis. Pårørendeskolen –Består av 7 kurskvelder og foregår i vårhalvåret i Kommunegården. –Ulike temaene: demenssykdommene, kommunikasjon, rettigheter og plikter, arv, testamentet og vergeordninger, tap og sorg, minnearbeid, de ulike tilbudene i kommunen

7 Tjenestestedets navn Tilbud til pårørende Samtalegrupper –Gruppene starter 25.sept og 2. okt og avsluttes til våren –Grupper både til pårørende og den syke. Sandvika og på Rykkinn Informasjon og kontakter : –Camilla B. Kachel: Kolsås seniorsenter tlf Rykkinn seniorsenter tlf –Torhild Bjørge tlf /

8 Tjenestestedets navn Demensomsorgens ABC –To - årig studie – program for alle faggrupper, kombinerer selvstudium med refleksjon i grupper ; 85 ansatte er i gang- –Oppstart av med heldags - seminar 21. oktober Kommunikasjon med personer med demens Alle tjenestesteder i avdeling Pleie og Omsorg kan bestille undervisning fra Kvalitetsenheten lokalt på eget tjenestested. OPPLÆRINGTILBUD TIL ANSATTE

9 Tjenestestedets navn Utredning av demens Utredning av demens i kommunehelsetjenesten skal ledes av pasientens fastlege. Omsorgspersonell kan utføre deler av utredningen etter avtale med lege/ pasient/pårørende. 55 fagfolk fra hjemmesykepleie, rehabilitering og seniorsentre har fått innføring i metoder for å utrede demens Opplæring i demensutredning for fagansatte i institusjonstjenesten kommer.

10 Tjenestestedets navn Tiltak for å hindre bruk av tvang/ regulere nødvendig bruk av tvang Det er gjennomført tre halvdagskurs for ansatte i PLO Opplærings -CD på 60 min. kan bestilles, se opplæringsplanen. Det planlegges ytterligere opplæring i samarbeid med undervisningssykehjemmet Lørenskog, kommuneadvokat, kommuneoverlege og overtannlegen i Bærum.

11 Tjenestestedets navn Veien videre. Demenskoordinator Videreutvikle utredning Samhandlingsreformen. Yngre demente


Download ppt "Tjenestestedets navn Demens omsorg Bærum kommune Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google