Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass for mestring Erfaring med ektefellesamling Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass for mestring Erfaring med ektefellesamling Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass for mestring Erfaring med ektefellesamling Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as

2 Møteplass for mestring • Helgesamling for pasienter med demens som er under 65 år og en pårørende • Ikke har deltatt før • Som en del av pårørende - satsningen i følge Demensplan 2015 • 7 samlinger på landsbasis i 2013 • Arrangeres som et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen • Det faglige arbeidet utførers av lokale arbeidsgrupper

3 Mål for samlingen • Gi deltakerne kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon ved at de får – Kunnskap om sykdommen – Økt forståelse for sykdommen – Mulighet til felles refleksjon om utfordringer knyttet til åpenhet – Kunnskap om hjelpeapparatet, herunder hjelpemidler – Utveksle erfaringer – Oppleve økt mestring av livssituasjonen

4 Arbeidsgruppe i Nord Norge • Hilde Fryberg Eilertsen, sykepleier og demenskoordinator, Tromsø kommune • Bodil Skaar Olsen, ergoterapeut og avdelingsleder NKS Kløveråsen • Fredrik Pedersen, psykologspesialist,UNN • Hilde Risvoll, spesialist i nevrologi, NKS Kløveråsen • Roy Samuelsen Frivillig, Leder Demensforeningen i Tromsø, • Frode Vikhals Fagermo, Daglig leder for Fylkeskontoret Nordland Troms og Finnmark Nasjonslforeningen for folkehelsa

5

6

7

8 Ufordringer • Rekruttering • Gjennomføring

9 Rekruttering • 2012: – 8 pasienter • 6 fra Troms • 3 fra Nordland • 2013 – 9 pasienter alle fra Nordland – Rekruttert fra NKS Kløveråsen poliklinikk • 2014? – 10 pasienter rekruttert likt fra Nordland Troms og Finnmark

10 Yngre personer med demens • I Norge har ca 60.00-70.000 mennesker demens diagnose • 1200-1500 av disse er under 65 år • 2000-3000 personer under 65 år (Aldring og helse) • Antallet er økende • 100-200 personer under 65 år får demens diagnose i Norge hvert år • I følge internasjonale studier er prevalensen av demens i aldersgruppa 45-65 år 90-120/100.000 • Prevalens mellom 45-64 år: 98.0 per 100 000 • Per 1.10.2011 470 000 personer i Nord Norge • 460 yngre personer med demens i Nord Norge • I Nordland burde det være ca 235 personer under 65 med demens

11 De 9 som var med i år • Alder mellom 54 og 59 år • 4 kvinner og 5 menn • MMSE varierte fra 9 og oppover • RDRS 2 fra 54 og bedre • Alle var hjemmeboende • Ekstra utfordringer: – Gangvansker – Språkvansker • Fra – Rana – Fauske – Bodø – Sortland – Vågan – Vestvågøy

12 • De som ikke møter er mest sannsynlig de som trenger det mest

13 Utfordringer vedrørende gjennomføring • Ikke alle med demens har innsikt i at de har en slik sykdom til en hver tid • De som har innsikt har sjelden oversikt i hvor stor grad sviktende gjør seg gjeldene eller hvordan dette påvirker pårørende • Samtaler om vanskelige tema – Svikter – Familiære/ekteskapelige vansker • Pårørende har mye frustrasjon, sorg og sinne

14 Utfordringer vedrørende gjennomføring • Det er ulikt funksjonsnivå i gruppen med demens sykdom • Også de pårørende er forskjellige – Noen ganske store psykiske vansker • Noen pårørende sa at de ønsket at vi skulle fortelle deres partnere i plenum hvor tungt de hadde det og alle frustrasjonene det kan gi å leve med en partner som har demens • Sosiale utfordringer

15 Evaluering gjort i samtalegruppen for personer med demens • Flere syntes det var godt å møte andre i samme situasjon • Noen traff likemenn de ønsket å delta på aktiviteter i hverdagen med – 2+2 begynner trolig på samme dagtilbud • Flere ønsket å bli medlemmer i demensforeninger etter samlingen • Flere sa at det hadde vært inspirerende å bli oppfordret til å ta bilder i løpet av samlingen – ca 450 bilder ble levert inn til oss for utstilling

16 Samtalegruppen for pårørende • Tiden gikk fort i gruppa • Behov for mer tid • De pårørende hadde i mange tilfeller like erfaringer • Noen ga uttrykk for at de syntes det å leve med person med demens var lettere enn andre gjorde – Dette var ikke relatert til i hvor langt demens sykdommen var kommet – Flere kvinnelige samboere/ektefeller ga uttrykk for frustrasjon • Hvordan partner/foreldre hadde endret seg og hvordan det såret pårørende • Da gruppen i en periode ble delt, kom de litt mer stille pårørende mer til ordet, og det ble en meget følelsesladet og fin samtale • Minst to av de pårørende holder kontakt i ettertid

17 Gjennomførte aktiviteter • Bålkos for pasientene • Sangstund med pasientene med tilpassende sanger • Sangstund under middag for alle deltagere • 2 separate spaserturer • Felles tur til museum/husflidsutsalg • Fotoutstilling • Variert underholding med fokus på humor

18 Tanker om samlingen • Samlingen var en berikelse for oss som helsepersonell • Selv om vi fra Kløveråsen kjente alle pasienten fra før, var det lærerikt å være sammen med pasientene i 3 hele døgn • Det går an å snakke om vanskelige tema • Pårørende har større behov å for å dele sine erfaringer med andre i samme situasjon enn de har mulighet til i hverdagen • Pasientene får støtte av å møte andre i samme situasjon • Det at det var mye aktivitet ga pasientene et løft • Pårørende fikk se pasienten mestre mer enn de hadde trodd

19 Forbedringer • Mer tid • Flere frivillige?

20 Takk for oppmerksomheten! rih@kloverasen.no


Laste ned ppt "Møteplass for mestring Erfaring med ektefellesamling Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google