Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosionomens rolle i  utredningen  oppfølgningen Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe? 1sosionomJ.Jensen okt- 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosionomens rolle i  utredningen  oppfølgningen Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe? 1sosionomJ.Jensen okt- 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosionomens rolle i  utredningen  oppfølgningen Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe? 1sosionomJ.Jensen okt- 11

2 Begrunnelsen for sosionom inn i utredningen/kartleggingen  å avdekke forhold som fra et psykososialt perspektiv taler mot transplantasjon (risikofaktorer: rusmisbruk, ekstremt ustabilt levesett, enkelte psykiske problemer m.m.)  avdekke forhold som må tilrettelegges før transplantasjon/ rehabilitering  bidra til å forebygge utilsiktede konsekvenser av langvarig sykdom 2sosionomJ.Jensen okt- 11

3 Arbeidsmetoden er å utarbeide en sosialrapport  Et standardredskap for kartlegging i alt sosialt arbeid.  faste temaer for å belyse den psykososiale situasjonen som pasienten er i  tilpasses det bruk rapporten skal ha for andre 3sosionomJ.Jensen okt- 11

4 Innholdet i sosialrapporten  Familieforhold/bakgrunn  Utdannelse/ arbeidssituasjon  Økonomi  Boligforhold  Sosialt nettverk  Dagliglivets gjøremål/egenomsorg 4sosionomJ.Jensen okt- 11

5 Innhold, forts.  Helseopplysninger med egne ord(fysisk og psykisk. Også andre familiemedlemmer)  Synet på sykdom og fremtiden  Tiltak/ informasjon  Behov for nye tiltak/ tilrettelegging  Vurdering/ konklusjon 5sosionomJ.Jensen okt- 11

6 Hva spør jeg om?  Familieforhold/ bakgrunn  fødested?  nærfamilien: partner, barn, søsken, foreldre i live, partners familie  spesielle traumer i barndommen som har betydning for dem i dag?  Utdanning/ arbeid  er i jobb? trygd?  partners arbeid og arbeidssituasjon  Økonomi  problemer? ( trenger de hjelp på kort eller lang sikt?)  har de alle stønader de bør ha? 6sosionomJ.Jensen okt- 11

7 Hva spør jeg om?  Bolig forhold  standard?  trapper/heis?  leie/eie?  hage, snømåking  trengs tilrettelegging?  Sosialt nettverk  Kontakten med famlien, venner, andre  er nettverket en ressurs eller krever det ressurser?  Dagliglivets gjøremål / egenomsorg  hva klarer de å gjøre/hva klarer de ikke ( mestring)  savn  administrering av medisiner m.m.  trenger de hjelp, hvem hjelper 7sosionomJ.Jensen okt- 11

8 Hva spør jeg om forts.  snakker og leser de norsk  rusmidler  Helseopplysninger med egen ord  dagens helse  symptomer  helsehistorie  erfaringer om mestring/håndtering  psykisk helse  partners helse 8sosionomJ.Jensen okt- 11

9 Hva spør jeg om, forts.  Synet på sykdommen og fremtiden  hva tenker pas. om transplantasjon/ rehabilitering  hvordan ser familien på det  hvem er informert,(også venner, barn som pårørende)  har pas. tillit til helsevesenet ( engstelse,jfr. tidligere erfaring)  har det vært snakk om familiedonor  tiltak og informasjon  nyreskole?  har de tiltak fra kommunen  informasjon om rettigheter  barn som pårørende  er pasienten fornøyd med informasjonen de har fått 9sosionomJ.Jensen okt- 11

10 Oppsummering/ konklusjon  Trengs det ytterligere tiltak nå, i forbindelse med operasjonen eller rehabiliteringen  for pasienten  for familien  fysisk tilrettlegging hjemme  arbeidssituasjonen  må pasienten følges opp fra sosionom med tanke på dette fremover  konklusjon  Ligger forholdene til rette  hvis ikke, hva må/kan gjøres/trengs  hvem har ansvaret for evt. tiltak 10sosionomJ.Jensen okt- 11

11 Oppsummering/konklusjon…  Har de fått nok informasjon  Har familien fått nok informasjon?  Føler de seg ivaretatt  Har de fått informasjon om evt. rettigheter og om mulige økonomiske konsekvenser av sykdomsperioden 11sosionomJ.Jensen okt- 11

12 Pasientens bekymringer. Hva påvirker bekymringene? Bl.a. :  symptombildet  alder og familieforpliktelser  livssyn og legning  informasjonen som blir gitt  tilgangen på oppfølgning  tillit vs. mistillit  økonomi, støtten i nettverk  Summen av den totale livssituasjonen 12sosionomJ.Jensen okt- 11

13 Pasientens bekymringer FØR transplantasjonen  Kan jeg få transplantasjon, komme på listen?  Hvor lang tid vil det ta?  Hvor syk vil jeg bli, kan jeg fortsette å jobbe?  Må jeg i dialyse,bivirkninger av dialysen, mister jeg frihet? 13sosionomJ.Jensen okt- 11

14 Bekymringer før transplantasjonen  Økonomiske konsekvenser  Hvilke rettigheter har jeg?  Kan jeg komme tilbake til jobben jeg hadde?  Belastninger for familien? 14sosionomJ.Jensen okt- 11

15 bekymringer… hvis donor  konsekvenser for donors helse  konsekvenser/reaksjoner hvis det blir mislykket 15sosionomJ.Jensen okt- 11

16 Pasientenes bekymring ETTER transplantasjonen  Hvordan vil jeg fungere?  Kan jeg jobbe full tid?  Må jeg finne meg en annen jobb?  Hvor lenge kan jeg regne med at nyren vil fungere?  Bivirkninger av medisiner  Rollefordeling i familien 16sosionomJ.Jensen okt- 11

17 Tanker fra en sosionom  helhetlig tenkning  informasjon*/ også pårørendetilbud/sjekke at info er forstått/hva med tolk?  oppfordre pasienten til å stille spørsmål  sykepleier/ lege har øye/øre for forhold utenom det medisinske  ikke redd for spørre pasienten om andre forhold/behov  Bruke andre yrkesgrupper i forløpet fordi de fleste er langvarig syke og mye kan endre seg underveis.  Ha et klima der det er lov å bruke hverandre. 17sosionomJ.Jensen okt- 11


Laste ned ppt "Sosionomens rolle i  utredningen  oppfølgningen Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe? 1sosionomJ.Jensen okt- 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google