Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ettervern og samarbeid Petter Holm Helse- og sosialombud / Pasientombud i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ettervern og samarbeid Petter Holm Helse- og sosialombud / Pasientombud i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ettervern og samarbeid Petter Holm Helse- og sosialombud / Pasientombud i Oslo

2 Kort om HS ombudet Pasientombud i hvert fylke Helse- og sosialombud i Oslo Pasientombud og Eldreombud – NAV-ombud? 12 000 henvendelser – 3000 i Oslo Brukerens rettssikkerhet og interesser Styrke kvaliteten i tjenesten Fri og uavhengig stilling Veileder – megler - konfliktløser

3 Ettervern – etter hva? Tilbud til barn og unge mellom 18 og 23 år Søk i lov- og forskriftsbasen Utgått ord – utgått praksis? Fra konfeksjon til målsøm Individuell plan Introduksjonsloven §6 Sosialtjenesteloven § 4-3a Psykisk helsevernloven § 4-1 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 Kommunehelsetjenestelovens § 6-2a Pasientrettighetsloven § 2-5

4 Forskrift om individuell plan § 2 Formålet med utarbeidelsen av en individuell plan er: a.å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren, b.å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov, c.å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

5 Individuell plan – hvor svikter det? Helsetilsynets gjennomgang av 114 norske kommuner og bydeler Ungdom mellom 18 og 23 103 kommuner/bydeler viste avvik Avvik = lovbrudd! Konklusjon: Norske kommuner svikter ungdommer som trenger et koordinert tilbud frå helse-sosial og skoletjenesten

6 Vår erfaring Stort behov for koordinering og samarbeid Stort behov for informasjon og medvirkning Individuell plan er godt ettervern! Få barnevernsaker – 31 saker i 2008 Vi ønsker oss flere henvendelser og saker


Laste ned ppt "Ettervern og samarbeid Petter Holm Helse- og sosialombud / Pasientombud i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google