Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune

2 Bakgrunn for samhandlingsprosjektet Nasjonale tall •Økning i nye kreft tilfeller i Norge Regionale tall •Økning av nye tilfeller i helseregion Vest

3 Bakgrunn for samhandlingsprosjektet forts… Nasjonale føringer: •Omsorgsplan 2015 •Nasjonal helseplan(2007-2010) •Nasjonalstrategi for kreftområdet 2006-2009 •Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen(2007) ( IS-15 •Regional kreftplan 2005- 2010, Helse Vest RHF •Samhandlingsreformen st melding 47. •Satse mer på helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid •Dempe vekst i bruk av sykehustjenester •Tilby rett tjeneste på rett sted til rett tid. Suksesskriterier: synes å være samlokalisering av tjenestene ”Sentralt er at kommunene vurderer om de fremtidige tjenestetilbudene,bør samles i lokalmedisinsk senter.”

4 Bakgrunn for samhandlingprosjekt fortsetter……. •Befolkningsgrunnlag for kommune er ca 60.000 •Stor vilje til samhandling mellom kommune i Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) og Helse Bergen. Lokal medisinske sentre etableres : Prosjekt ”Betre saman” - Pilot prosjekt i Fjell kommune – lokal medisinsk senter,rehab Prosjekt : - Palliativ enhet lokalisert i Askøy kommune

5 Organisering av samarbeids prosjeket. Styringsgruppen: - Region råd Vest (består av ordførere og rådmenn i kommunene og en fra ledelsen i Helse - Bergen ) Prosjektgruppen: - Anne Kjersti Drange fagsjef åpen omsorg, Askøy kommune - Liv Olsen Fagsjef institusjon, Askøy kommune -Inger Jørgensen fagutviklingsansvarlig, Askøy kommune -Ingvill Austbø, lege, Askøy kommune - Svein Fjelland spesialrådgiver, Fjell kommune -Line Barmen einhetsleier, Fjell kommune -Åse Vik kommunalsjef, Øygarden kommune -Anne Grethe Hareid einhetsleier Sund kommune -Janniche Heltne avdelingssjef ved gastroseksjon,kirurgisk klinikk -Sebastian von Hofacker overlege ved kompetansesenteret for lindrene behandling -Mona Sætre,kreftforeningen.

6 Målsettinger med samarbeidsprosjektet •Etablere et pasient tilbud i lindrende behandling for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i et tett samarbeid med Helse Bergen. •Sikre at pasienter og pårørende får et godt helhetlig tilbud med høy kvalitet og med høy kompetanse hos personale, som bidrar til økt trygghet i befolkningen. •Alle parter skal ha nytte av tilbudet: - Pasientene skal få et bedre tilbud enn i dag - liggetid i sykehus blir redusert/ hindre innleggelse - Kommunene får tilført økt kompetanse.

7 Lindende enhet lokalisert på Askøy •Pilot enhet på 4 senger( samdrift med kommunale senger) evt. utvide til 6 senger •Halvannen linje nivå •Korttids plasser( avlastning, medikament justeringer) •Lengre opphold med god symtomlindring, pleie og omsorg inntil døden •Klart definerte inntakskriterier •Pleiepersonell med videre utdanning •Sykepleiere på alle vakter •Egen fast lege, 2-3 t/pas/uke, vikarer ved fravær •Prest, sosionom, fysio. tilknyttet •Fokus på etter/ videre utdanning og av sykepl. i nettverket •Fungere som kommunalt senter for palliativ kompetanse, hospiteringsstillinger •Veiledning/rådgivning til andre f. eks hjemmetjenestene, sykehjems avd. •Bygge opp et korps av frivillige •Delta i studier i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

8 Målgruppe: •Starter med kreftpasienter evt. utvide tilbudet til å gjelde andre grupper -Uhelbredelig sykdom -Kort forventet levetid -Behov for palliative tjenester utover det en vanlig sykehjems avdeling kan tilby, men som ikke trenger et sykehus opphold. -Også yngre pasienter -Pasientene kan komme fra sykehus, hjemmet eller annen sykehjems avdeling.

9 Lindrende enhet lokalisert på Askøy forts….. Klinisk tilbud •Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle symptomer/ problem •Smertelindring/ justering av smertebehandling •Prosedyrer ved sc, iv væskebehandling, blodtranfusjoner •Kvalifisert pleie •Fysioterapi •Lab. service •Henvise til palliativ behandling på sykehus f.eks stråleterapi •Systematisk arbeid for pårørende og etterlatte

10 Lokalisering i Helsetunområdet : Kleppestø sykehjem, kommunale og private institusjonsplasser, avd. olaviken sykehus, Askøy legevakt, Fenring legesenter,Kleppestø omsorgsbolig,fysioterapitjenester,psykologtjenester, ambulanse og helseadministrasjon

11 Finansiering •Høye kostnader •Dele kostnadene •Andre løsninger (samhandlingsreformen)?

12 Veien videre •Rapport forligger høst 2010 •Politisk forankres i kommunene og ledelsen i Helse Bergen Planlegger oppstart 2012.


Laste ned ppt "Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google