Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIPS Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIPS Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIPS Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter

2

3

4 HIPS SIN HISTORIE • Startet i 1988 som DPS senter. Fylkeskommunen hadde driftsansvar fram til høsten 2001. • Deretter overtok 5 kommuner Aure, Tustna, Rindal, Surnadal og Halsa ansvaret gjennom å etablere et interkommunalt selskap. • I 2004 trakk Aure, Tustna og Rindal seg ut av selskapet. • Etter den tid har Surnadal og Halsa kommune overtatt eierskapet med 50% hver • HIPS har siden den tid vært langtids /korttidsboliger for personer med rus/psykiske utfordringer.

5 O RGANISASJON Selskapsavtale Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom Representantskapet. Representantskapet består av ordførerne og Rådmenn i de respektive kommunene. Styret har 4 stemmeberettige, 2 repr. fra Surnadal kommune og 2 repr. fra Halsa kommune Tillitsvalgt fra HIPS og daglig leder deltar i styremøtene Administrasjon, daglig leder.

6 HMS HIPS har vært IA - bedrift siden 2004 Bedriftshelsetjeneste fra Midtnorsk HMS- senter fra 2010. Det arbeides jevnt med kvalitetsarbeid for å sikre våre tjenester.

7 TILBUD • 8 faste boliger • 4 boliger for korttidsleie/ overgangsbolig • Rulleringsopphold (faste uker gjennom året) • Dagtilbud / aktivitetspakker Mangfoldet i beboergruppa er stort. Vi har fokus på at respekt for hverandre og vår forskjellighet er viktig for å ha en god heim. Medansvar og tydelige rammer er også sentralt. For enkelte beboere er HIPS et pusterom for å få neste steg på plass.

8 S AMARBEIDSPARTNERE Står i et tett samarbeid med NAV/kommuner, Helseforetak Psykiatrisk poliklinikk avd. Halsa ligger i samme bygg. (Psykolog, psykiater, sosionom,psykiatrisk spl. Leger/helsearbeidere og nettverket til beboere LarMidt Grønn omsorg- ”Inn på tunet” Støttekontakter Pårørende

9 G RUNNPAKKE – OPPHOLD VED HIPS Døgnprisen innbefatter: Oppfølging av den enkelte person ut fra et gjennomsnittlig bistandsbehov beregnet til 3,0 eller mindre etter IPLOS. Individuelt inntil 1,85 time pr. døgn I tillegg foregår mange aktiviteter i grupper noe som styrker ressursen til den enkelte gjennom dagen. • Medisinsk oppfølging i samarbeid med fastlege, LarMidt • Organisering av aktiviteter inkl. diverse utgifter. • Bo-veiledning: • Samtaler/ individuell oppfølging • Nødvendig dokumentering/ oppfølging av individuell plan • IPLOS- registrering gjøres i løpet av de tre første ukene etter avtale med kommune. Samarbeidsmøter Administrative utgifter Renhold

10 A KTIVITET Vi starter dagene med felles møter og planlegger dagen sammen med beboerne. Ulike aktiviteter, boveiledning, samtaler individuelt tilrettelagt for den enkelte og i grupper. Egen bil og båt til turer o a.. Eget trimrom i underetg. Flott natur, unike turmuligheter

11 P ERSONALET • Personalet består av sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom,vernepleier og assistenter • De fleste har lang erfaring i psykiatrien. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid. • 3 av personalet har etterutdanning innenfor rus og psykiatri / Seprep. • Vi har ønsketurnus, men den er fastlagt hver 3 helg. De fleste går dag, kveld og natt.

12 Ø KONOMI Døgnpris for opphold Beboerne betaler en døgnpris på kost og dekker selv sine medisiner. Budsjett på ca. 10 mill. HIPS har ingen økonomisk støtte fra kommuner eller det offentlige, men finansierer driften ut fra salg av plasser på HIPS. Mottar årlig enkelte gaver som går til aktiviteter for beboerne

13 LIGGEDØGN

14 U TFORDRINGER En bygningsmessig utfordring. Behov for leiligheter og en skjermet enhet. Vi har kontinuerlig fokus på kvalitetssikring av våre tjenester. Få fortsette å være en god arbeidsplass med rom for utvikling. Opprettholde en trygg og god økonomi for å gi trygghet for beboere og ansatte.


Laste ned ppt "HIPS Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google