Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør RHF

2 Agder: Kommuner og barnebefolkning
Agder samlet: 30 kommuner og en barne- og ungdomsbefolkning på rundt (folketall ca ) Aust-Agder: kommuner og en barne- og ungdomsbefolkning på rundt (folketall ca ) Vest-Agder: kommuner og en barne- og ungdomsbefolkning på rundt (folketall ca )

3

4 Intern organisering ved HABU Arendal

5 Intern organisering ved HABU Kristiansand

6 HABUs målgrupper Alle barn og unge (x < 18 år) som har behov for spesialisert habilitering på grunn av medfødte eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom. Antatt å utgjøre mellom 2-2,5% av barnepopulasjonen. 2,5% tilsvarer rundt 1650 barn og unge på Agder. Omfatter også barn som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

7 Basis- og spesialiserte tjenester
Kommunene har ansvar for alle basistjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for den type tjenester som krever en slik grad av spesialisering at det ikke er hensiktsmessig å legge dem inn under det kommunale ansvaret. Tjenestene skal være et supplement til de kommunale basistjenestene.

8 Ansvar og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
Nødvendige undersøkelser og utredninger, samt ulike former for oppfølgingstiltak. En bred tverrfaglig funksjonskartlegging og målrettet spesialisert habilitering. Opptrening av funksjon og ferdighetstrening som krever kompetanse, metodikk og infrastruktur på et spesialisert nivå. Intensiv trening.

9 Ansvar og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
Tilrettelagt opplæring i forhold til å øke brukernes forståelse og mestring av egen situasjon. Råd og veiledning til kommunene rundt enkeltbrukere. Initiere Individuell Plan (IP) for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Sørge for generell kompetansestyrking av ansatte i kommunene. Koordinerende enhet.

10 Overordnede føringer for tjenesteytingen
Brukermedvirkning i planleggingen, utformingen, utprøvingen og evalueringen av tilbudet. I en for brukeren meningsfylt sammenheng. Samordnet, tverrfaglig og planmessig. Ambulant – i eller nærmest brukernes vante miljø.

11 Totalt antall barn med tilbud 2004

12 Aldersfordeling til totalt antall barn som hadde tilbud i løpet av 2004 for HABU (A + K)

13 Aldersfordeling for 1. gangshenviste barn, ved henvisning, i 2004

14 Virksomhetsresultat HABU-K (Kristiansand)

15 Virksomhetsresultat HABU-A (Arendal)

16 HABU Kristiansand Aldersfordeling ved mottatt henvisning i 2004
Henvisninger ekskl. rehenvisninger: 116 barn/unge

17 Aldersfordeling barn m/tilbud HABU-K
Aldersmessig fordeling ved årets slutt Antall barn med tilbud: 563 barn/unge Kjønnsfordeling Kvinne: 206 Mann: 357

18 HABU & Familiehuset

19 Familiehuset HABU Kristiansand
Familiehuset har 2 Familieleiligheter i 1. etasje og 4 Familierom i 2. etasje Familieleilighet 1 har 4 sengeplasser + barneseng Familieleilighet 2 har 6 sengeplasser + barneseng Familierommene har 3 sengeplasser + tilgang til barneseng

20 Fakta om Familiehuset Brukere er: HABU-familier
Pårørende/pasienter fra nyfødtposten Pårørende/pasienter fra barneposten Pårørende/pasienter fra BUA/BUP Vikarer v/Sørlandet sykehus HF

21 Totalt antall overnattingsdøgn/brukere fordelt på seksjoner/poster:
Aktivitetstall Familiehuset 2004 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des SUM Antall overnattingsdøgn barneposten 35 49 21 12 130 74 78 62 461 Antall overnattingsdøgn nyfødtposten 203 216 155 156 34 15 151 50 137 113 46 221 1497 Antall overnattingsdøgn HABU 9 41 86 43 105 84 16 503 Antall overnattingsdøgn annet 10 8 1 6 2 3 Sum overnattingsdøgn: 213 268 246 269 114 72 284 235 223 209 2507 Ant. HABU-familier som bruker Familiehuset: 4 7 5 17 71 Antall brukere/pårørende/pasienter fra HABU 32 13 24 51 200 Antall brukere/pårørende fra barneposten 20 19 101 Antall brukere/pårørende fra nyfødtposten 14 144 Antall andre brukere 30 Sum antall brukere/pårørende/pasienter i Familiehuset: 31 59 63 33 38 69 45 475

22 Overnattingsdøgn i Familiehuset fordelt på måneder


Laste ned ppt "Helse Sør RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google