Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMBULANT MILJØTERAPEUTISK TEAM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMBULANT MILJØTERAPEUTISK TEAM"— Utskrift av presentasjonen:

1 AMBULANT MILJØTERAPEUTISK TEAM
Enhet for ungdom, Elverum Sykehuset Innlandet Tron Dæhli, enhetsleder Marianne Nergård, AMT Gry Lerbakk, AMT Kari B. Hole, tidl. AMT vi har vnasbkabdsdihe

2 INNHOLD Presentere Ambulant Miljøterapeutisk Team Elverum
Kort om organiseringen Kort om vår grunnlagstenkning Nærhetsetikk Etisk refleksjon

3 AMT - organisering Kort historikk Tanker om videre utvikling av AMT

4 ENHET FOR UNGDOM, ELVERUM
ORGANISERING Avdelingssjef Enhetsleder BUP DØGNAVDELING ENHET FOR UNGDOM, ELVERUM Avdelingsleder DØGNENHET 7 plasser FAGSTAB Koordinator AMT 3 terapeuter

5 INNTAK Eget inntaksmøte Inntaksområdet er Hedmark og Oppland
Henvisningene kommer i hovedsak fra Bup poliklinikker AMT er ment som et supplement til poliklinikkene AMT disponerer ikke egne plasser på døgnavdelingen Målgruppa er ungdom 12 – 18 ÅR

6 GRUNNLAGSDOKUMENT AMT er i stadig utvikling
I denne prosessen er det utarbeidet et Grunnlagsdokument for AMT. Dette Grunnlagsdokumentet er i hovedsak et dokument fundert på praksiserfaringer

7 Hvilken grunnlagstenkning ligger til grunn for vårt arbeid med ungdom og deres familier?
Visjon Menneskesyn Vitenskapssyn Etikk Brukermedvirkning

8 Visjon Alle pasienter og deres pårørende skal behandles med respekt og innlevelse (iht. lov om pasientrettigheter) Pasienten skal møtes med forståelse for egen situasjon og selv medvirke til sin egen utvikling

9 Menneskesyn Vi har en erkjennelse om at jeg med mine tanker og reaksjoner, vil prege samspillet med andre mennesker Dette krever en bevisst holdning av oss som fagpersoner Menneskesyn og fagideologi vil da være styrende for hvordan vi møter, forstår og behandler de mennesker vi skal behandle

10 Menneskesyn AMT representerer et humanistisk og helhetlig menneskesyn.
- mennesket er fritt, selvstendig og ansvarlig og er i stand til å ta egne valg - mennesket har en egenverdi, er grunnleggende godt, har rett til liv og trygghet - rett til respekt for egen integritet,verdighet, identitet og har rettigheter

11 Vitenskapssyn Oppnå en kritisk distanse til egne handlinger
Vinne innsikt i egne og andres normer og verdier Utvide fortolkningsrammene for mulig forståelser av en situasjon og utvide handlingsrepertoaret tilsvarende

12 Etikk ”Etikk omhandler ideologier, verdier, normer,
holdninger og handlinger. Profesjonsetikk for helse og sosialarbeidere gir grunnlag for handling og begrunnede verdivalg i yrkesutøvelsen” (Yrkesetiske retningslinjer for barnev.ped,sosionomer,vernepleiere.) * Nærhetsetikk

13 Brukermedvirkning Brukermedvirkning - ideologi menneskesyn
Dette innebærer at vi ser på brukeren av et system som - den personen som har den beste innsikten i sin situasjon - har rett til å bestemme over eget liv

14 Helhet og fleksibilitet
Samarbeids- partnere Familie Ungdom Fritid Skole

15 Hjemmet som arbeidsarena - noen etiske refleksjoner
Mål Yrkesetiske retningslinjer Nærhetsetikk Drøftingstemaer

16 Nærhetsetikken Levinas, Løgstrup / Vetlesen, Jodalen
Forholdet mellom et ”jeg” og et ”du” i sentrum Som menneske blant mennesker kommuniserer vi med mer enn ord Det kommuniserte er ikke bare det som kommuniseres, men også den som kommuniserer ”Den etiske fordring”: selvutlevering – makt Paternalisme

17 På hvilken måte kan vi bli særlig utfordret når hjemmet
Drøftingstema På hvilken måte kan vi bli særlig utfordret når hjemmet er behandlingsarena?

18 Ta gjerne kontakt…. Sykehuset Innlandet HF Enhet for ungdom Elverum
Ambulant Miljøterapeutisk Team Fjeldmoravn. 106 2406 ELVERUM Telefon: Mobil:


Laste ned ppt "AMBULANT MILJØTERAPEUTISK TEAM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google