Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011

2 Fra Handlingsplanen 2012 • Søknad om driftsmidler og felles prosjektmidler fra HSØ • Arrangere Vårmøte 2012 m/årsmøte • Arrangere Høstmøte 2012 • Brukerbanken – fra pilot til stordrift • Etablering av «Instruktørforum» • Gjennomføre et omfattende kursprogram: • 16 obligatoriske kurs (Modul 1-Modul 2 og Modul 3) • 2 kurs i presentasjonsteknikk • 4 kurs i behandlingslinjer • 4 kurs i kommunal samhandling • 2 kurs for sykehusdirektører – «Brukermedvirkning som styringsverktøy» • 2 øvrige fordypningsmoduler • Etablere styringsgruppe for MBO i samarbeid med FFO og Kreftforeningen

3 Koordinatormøter  SAFO Agder, SAFO TVB, SAFO Oslo, SAFO Øst og SAFO Innlandet  Samarbeidet støttes med midler fra SAFO Sør-Øst  2 samlinger i året  Viktig arena for utveksling av erfaringer og rekruttering og formidling av brukermedvirkere

4 De obligatoriske opplæringsmodulene  Modul 1 – Introduksjon - 2 dager  Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen  Brukermedvirkning på systemnivå  Obligatorisk for alle brukerrepresentanter  Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager  Bli kjent med egen oppdragsgiver  Bli kjent med hverandre  Obligatorisk for alle Brukerutvalg  Modul 3 - Erfaringsutveksling  Erfa-møter

5 Fordypningsmodulene  Presentasjonsteknikk  Bli bedre kjent med deg selv  Tale og debatteknikk / ta ordet  Universell utforming  Prinsipper for universell utforming  Samhandlingsreformen  Behandlingslinjer  Kommunal samhandling  Mentoropplæring  Innføring i veiledningspedagogikk

6 MBO 2011 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst

7 Status opplæring Pr 20.01.2012  Gjennomført Modul 1: ca 620 personer  Gjennomført Modul 2:  Gjennomført Modul 3:170 personer MBO 2012 NAV • NAV Hedmark • NAV Aust-Agder • NAV Vest-Agder Helse • Helse Sør-Øst RHF • Akershus universitetssykehus HF • Oslo universitetssykehus HF • Sunnaas sykehus HF • Sørlandet sykehus HF • Sykehuset Innlandet • Sykehuset Telemark

8 Veien videre…. MBO 2011

9 Organisering av MBO-samarbeidet STYRINGSGRUPPEN FFO Sør-Øst SAFO Sør-Øst Kreftforeningen Andre organisasjoner Koordinator BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder Liv Thorsen MBO-PROGRAMMET Prosjektleder Tore Topp BRUKERBANK Sekretær Nina Hellesøy KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Torkel Bache Instruktørforum Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Kurs på tjenestenivåKurs på systemnivåFordypnings- moduler Organisasjon Modul 1 Modul 3

10 Pasientsikkerhet  80.000 pasienter utsettes for uønskede hendelser  15000 uforutsette varige skader  7000 uforutsette dødsfall  50% eller 40.000 pasientskader kunne ha vært unngått  7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr 560.000 ekstra liggedøgn totalt.  2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDER: Helsedirektoratet) MBO 2012

11 Et sømløst pasientforløp MBO 2011 Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Samhandling og Brukermedvirkning

12 Organisasjonenes rolle Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter – Endringsagenter – Erfaring i å leve med kroniske skader og/eller sykdommer – Brukerkompetansen i samspill med fag og erfaring – Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring – Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn – Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive – Koordinere høringer


Laste ned ppt "SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google