Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75%, og kommunen 25% av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75%, og kommunen 25% av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75%, og kommunen 25% av lønnen i 3-4 år og intensjonen er at kommunen viderefører stillingen etter at Kreftforeningens satsing er over. Drammen kommune har nå ca 65.000 innbygger. I følge Wilson-Horn i Kreftforeningen er det rundt 400 personer som årlig rammes av kreft og 1.500 som har eller har hatt kreft. Under behandling er kreftpasienter i kontakt med leger, sykepleiere og annet helsepersonell, men når de blir skrevet ut og er tilbake i eget hjem, er det mange som opplever at de står alene med sykdommen. Bakgrunn for stillingen

2 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinator overordnede funksjons og ansvarsområde er å koordinere tjenester til beste for kreftpasienter og deres pårørende i samarbeid med de øvrige tjenester i Drammen kommune og mot spesialisthelsetjenesten. Det overordnede mål er å bidra til økt trygghet og livskvalitet for kreftpasienter og deres familie. Hensikt og mål

3 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune  Kreftkoordinator er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter og deres familie i kommunen. • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. • Kreftkoordinator skal sammen med utviklingsenheten bidra til kompetanseheving innen kreftomsorg. • Etablere nettverk med spesialisthelsetjenesten, fastlege, LMS, frivillige organisasjoner, ressurssykepleiere i kommunen og Vardesenteret. • I tillegg skal kreftkoordinator delta i interkommunalt nettverk (kreftkoordinatorene og ressurssykepleienettverket i Vestre Viken HF ) Hensikt og mål

4 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftforeningens mål ved å bevilge penger til Kreftkoordinatorstillingene er å etablere et godt koordinert tilbud på pasientens hjemsted til rett tid fra de riktige personene og instansene. For kreftpasienter og familien skal en kreftkoordinator bidra til å skape sammenheng og helhet, noe som kan øke tryggheten og livskvaliteten. Mangelfulle tilpassede tjenester, dobbeltarbeid, lite flyt og uklare ansvarsforhold er kostnadskrevende over tid. Erfaring med Kreftkoordinators arbeid kan også ha overføringsverdi for andre brukere og grupper i kommunen. Forventet nytte

5 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune • Kreftpasienter og deres familie i en tidlig fase av sykdommen, og hvor prognosen er at de skal bli friske etter operasjon eller annen behandling. • Kreftpasienter og deres familie som er i en livsforlengende fase av sykdommen hvor prognose er at de ikke skal bli friske, men leve med sykdommen. Målgruppe

6 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinator har vært i stillingen siden medio september 2012. Erfaringene så langt viser at målene for Kreftkoordinator betinger et tett samarbeid med svært mange instanser. Dette innebærer en helhetlig tilnærming for å sikre at alle bidrar mot samme mål. Det anbefales derfor at Drammen Kommune utarbeider en Kreftplan for kommunen Vurdering

7 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Interne • Ressurssykepleienettverket i kommunen • Lederne for hjemmetjenestedistriktene • FoU – enheten • Fysioterapeuter • Sosionomer • Ergoterapeuter • Hjelpemiddelsentralen • Lindrende enhet ved Drammen Helsehus • Frisklivssenteret • Kontor for tjenestetildeling • Forebyggende team • Villa Fredrikke • Trivselskoordinator Drammen Helsehus • Drammen Frivillig sentral • Senter for oppvekst Samarbeidspartnere Eksterne • Kreftforeningen • Vardesenteret • Fastlegene i Drammen kommune • Spesialisthelsetjenesten ( Vestre Viken HF/DNR/SiV ) • Lærings og Mestringssenteret ( LMS ved Vestre Viken HF ) • Pasientorganisasjoner (Brystkreftforeningen, Prostataforeningen ) • Frivillige organisasjoner • NAV • Kreftkoordinatorene i Vestre Vikens opptaksområde • Drammen Fysioterapi • Livshjelpssenteret ved Lovisenberg sykehus • Pasientombudet i Buskerud • Barnas stasjon • Rehabiliteringsinstitusjoner

8 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune I løpet av perioden september 2012 til ut mai 2013 har det vært kontakt med 90 pasienter, av disse har kun 24 hjemmesykepleie Statistikk

9 Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Statistikk

10 Statistikk

11 Statistikk

12 Statistikk

13 13 Statistikk


Laste ned ppt "Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75%, og kommunen 25% av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google