Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det Store Spranget En modellutprøving ved Habiliteringssenteret Sykehuset i Vestfold HF Arendal 21.09.12 Aina Sander Spesialpedagog Familieterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det Store Spranget En modellutprøving ved Habiliteringssenteret Sykehuset i Vestfold HF Arendal 21.09.12 Aina Sander Spesialpedagog Familieterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det Store Spranget En modellutprøving ved Habiliteringssenteret Sykehuset i Vestfold HF Arendal 21.09.12 Aina Sander Spesialpedagog Familieterapeut

2 Habilitering  "Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet."  Habilitering i kommunen  Habilitering i spesialisthelsetjenesten  Planlagt  Tidsavgrenset  Klare mål  Tverrfaglig innsats  Nødvendig  Brukermedvirkning  Livsløpsperspektiv

3 Bakgrunn  Cp-pilot (CP-UNG) –  Forskning ved Reidun Jahnsen om trettbarhet hos voksne med cp.  Vår erfaring i voksenhab: Unge voksne med cp strever. Hvorfor?  Lite forskning på unge voksne med cp, særlig personer med lett cp. Oppdrag for oss?

4 Ungdomstiden  Nøkkelperiode  Prediktor for voksenliv  Ungdom globalt

5 Ungdomstiden  Nøkkelperiode  Prediktor for voksenliv  Ungdom globalt

6 Ungdomshelse  Helsedeterminanter  Helse og utdanning  Utdanning som ekskluderer?

7 Prosjekt Fokus på overgang fra barn til voksen (”transition”) Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 22 år, fra Vestfold og Telemark Lett cp - GMFCS I-II Eksklusjonskriterier: Psykisk utviklingshemning

8 Metode  CP-pilot  Innsamling av materiale  Bearbeiding av innsamlet materiale fra forskning, kongresser og studieopphold.  Vurdering av CP-piloten mot ny kunnskap.  Oppstart av ny modell: endring av praksis i klinisk arbeid ved Habiliteringssenteret på basis av ny kunnskap.  Nye retningslinjer • Evaluering av programmet.

9  Hva ville vi vite? -hvordan de har det -hva de kan tenke seg framover  Hva er viktig? -er planene realistiske? -gjennomføringsevne -støtte i nettverk Metode videre

10 Og til slutt…. • Posterpresentasjon om prosjektet ved NNDR kongress(Nordic Network on Disability Research) i Reykjavik, mai 2011. • Sluttrapport til Helsedirektoratet, levert 1. september 2011. • Artikkel skal sendes bl.a. til Scandinavian Journal of Disability Research.

11 Implementering  Klienter overføres fra barnehab., høsten 10.klasse.  Totalt 22 klienter.  Involverte faggrupper: nevropsykolog, nevrolog, spesialpedagog, ergoterapeut.  Generell fokus på ”transition”, med bred tilnærming.

12 Praktisk gjennomføring  Ungdom og foresatte innkalles til første samtale.  Nevropsykologisk utredning med tilbakemelding, nevrologisk undersøkelse.  Tilbud om ergoterapeutvurdering (AMPS) og fysioterapeutvurdering.  Oppsummerende samtale.  Kontakt med skolen og samarbeidspartnerne.

13 Brukermedvirkning Tilbakemeldinger fra ungdommene:  Interessert i her og nå – ikke flere år fremover.  Mindre om motorikk og fysiske konsekvenser  Mer om skole  Mer om førerkort  Foreldrekompetanse

14 Nevropsykologiske funn Få av ungdommene ga uttrykk for klare kognitive vansker. Ingen hadde kunnskap om sammenhengen mellom cp og kognisjon. • Ca. 50% viser redusert prosesseringstempo for både visuell og verbal informasjon. • Ca. 75% viser vansker med visuokonstruksjon. • Mer vanlig med perseptuelle vansker enn språklige vansker – særlig ved nylæring og delt oppmerksomhet.

15 Generelle funn  Ungdommene, foresatte og skolen kan generelt lite om cp. Ingen kunnskap om kognitive konsekvenser.  Eventuell tilrettelegging har kun vært knyttet til motorikk.  Kognitiv funksjon påvirker sosial deltagelse.  Nesten alle strever med økt trettbarhet uten å forstå hvorfor.

16 Erfaringer så langt • Indikasjoner på økt livskvalitet for ungdommene. De føler seg sett. • Gode tilbakemeldinger fra foreldre og skolen. Foreldre føler seg forstått. Lærere får økt kunnskap. • Praktisk informasjon om cp (her og nå) er nyttig – mange har aldri snakket om sin tilstand. • Liten innsats – stor effekt. • Alle ungdommer med lett cp bør utredes nevropsykologisk, med tilbakemelding. • Fleksibilitet fra Habilitering mht tid og sted gjør at vi kommer i posisjon.

17 Konklusjon • Overføringsverdi til andre målgrupper. • Viktig med fokus på ungdom som egen pasientgruppe. • Viktig med tidlige forberedelser til ”transition”. • Tidlig overføring fra barn til voksen - nyttig for både ungdom og foreldre.  Selvstendiggjøring og løsriving  Planlegging for fremtiden

18 Veien videre - nye tanker • Mørketall? Tilbud bør også gis til personer som ikke er knyttet til Habiliteringstjenesten. • Ungdomshelse som eget fagfelt. Behov for ungdomsklinikk! • Flere målgrupper kan ha nytte av målrettet transition- arbeid. • Ønskelig med etablering av transition-nettverk. • Tverretatlig samarbeid er essensielt, i tråd med samhandlingsreformen.

19 http://www. lancet.com/series/adolescent-health2012


Laste ned ppt "Det Store Spranget En modellutprøving ved Habiliteringssenteret Sykehuset i Vestfold HF Arendal 21.09.12 Aina Sander Spesialpedagog Familieterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google