Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT og Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT og Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT og Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner.

2 Bakgrunn og historikk •Opptrappingsplanen for psykisk helse •Vedtak i H/S styret ”H/S styret ber administrasjonen sammen med brukerorganisasjonene utarbeide en plan for et nytt aktivitetssenter som primært henvender seg til ungdom. Med bakgrunn i dette ble en arbeidsgruppe nedsatt. Målsettingen med arbeidet var følgende:  Evaluere de ressursene enheten bruker på dag/akt. tilbud for å se om dette samsvarer med behovet til målgruppen.  Etablere et nytt aktivitetstilbud med kafe og fokus på gruppeaktiviteter. Et overordnet mål skal være rehabilitering.  Vurdere og konkludere med hvordan aktivitetstilbudet i enheten skal organiseres. Tilbudet og organiseringen skal samsvare med fremtiden behov!

3 Faglig fundament  Behov for økt kompetanse når det gjelder etablering av aktivitetstilbud for ROP brukere. Med bakgrunn i dette fikk vi tildelt midler til en 3.årig prosjektstilling fra H/S direktoratet. Prosjektstillingen har følgende målsettinger: 1. Arbeide individrettet mot personer som trenger særskilt tilrettelegging for å nå sine målsettinger med å bruke aktivitetssenteret. 2. Bidra til fagutvikling på tvers av de ulike aktivitetssentre og enheter  Kjerneverdiene er Glede, aktivitet og felleskap  Fokus på ressurser og handling ikke sykdom og behandling!  Lav terskel og fleksibilitet  Klare regler i forhold til utfordrende atferd.

4 Facebook: Energiverket - Kristiansand

5 EnergiVerket – faglig fundament  Forpliktende samarbeide med Sofot, Kultursektoren og frivillige organisasjoner.  Tangenområdet blir et aktivitetskvartal i byen.  Utvidet målgruppe – Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. ROP  Påstand: Psykiske lidelser og rusproblematikk er ofte komplekse og sammensatte og må sees i sammenheng med den enkeltes erfaringer og egne tolkninger.  Referansegrupper (ekspertgrupper) Gir råd i forhold til målgruppe, aktiviteter, miljøregler, lokaler og aktiviteter.  Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune  Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 -2012 (punkt 4.6) Det er i planprosessen holdt frem at muligheter for arbeid og kvalifiserende tiltak er noe av det mest virkningsfulle og nødvendige når det gjelder å skape gode muligheter for rehabilitering. Meningsfulle fritidsaktiviteter er også sentrale, særlig når det gjelder å etablere rusfrie nettverk og sosialt fellesskap. ”Tiltak for rusmiddelavhengige må kunne håndtere rusepisoder på en forutsigbar måte”

6 Aktiviteter – tre nivåer Lavterskel. Åpent for alle Kafe Påfyll – Kontaktsenteret Kulturaktiviteter, gnisten Deltakelse gjennom påmelding og oversikt over hvem som kommer. Bevegelsesgrupper, musikk, turgruppe, bålplassen. Lukkede grupper. Tildeles plass etter kartlegging med konkret målsetting.

7 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Kontaktsenteret Kl 10 -14.30 Lunsj kl 12 Bålplassen Kl 11 - 14 Kafe Påfyll Kl 10 - 14 Bålplassen Kafe Påfyll Kl 10 - 14 Musikkaktiviteter Kl 10 -14 Individuell veiledning i forhold til trening og friluftsliv kl 12 - 13 Kjøkkengruppe Kl. 12 -15.30 Kontaktsenteret kl 08 – 14.30 Friluftsgruppe Kl 11 - 14 Kafe Påfyll Kl 15 -19 Verkstedgruppe Kl 12 - 15 Jentegruppe Kl. 12 -15 Kafe Påfyll Kl. 10 – 14. Qigong Kl 11.30 – 12.15 Påfyll av mer en kaffe kl 17 -kulturprogram Gnisten Lette, lekende og gøye aktiviteter Kl 12 - 13 Yoga Kl 12.30 – 13.15 1. tirsdagen i mnd er Påfyll stengt på ettermiddagen. Da arrangeres det dagsturer med avreise kl. 10. Kondis og styrketrening Kl. 14 - 15 Kontaktsenteret Åpen ettermiddag Kl. 13.30 – 18.30 -middag kl 16.30 Damenes aften Kl 16.30 - 19 Familieklubben 17 – 18.30

8 Energiverket - Målsetting  Energiverket skal bidra til at den enkelte skal kunne redusere rusmisbruk, minske psykiske symptomer, etablere nettverk, stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i aktiviteter og et sosial fellesskap.  En overordnet målsetting med aktivitetstilbudet er rehabilitering/ habilitering. Dette innebærer ikke at den enkelte skal være rusfri eller i aktiv behandling.  Til grunn for deltakelse i tilbudet skal det ligge et ønske om å redusere rusmisbruk, minske psykiske symptomer, utvide nettverk, eller gi dagen et positivt innehold. Dette vil være faktorer som vil øke muligheten for rehabilitering / habilitering.

9

10 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Kafe Påfyll 10 - 14 Tur til Bålplassen 10.30 Kafe Påfyll 10 - 14 Bålplassen Kontaktsenteret 10 – 14.30 Lunsj kl. 12 Musikk aktiviteter 11 - 14 Verkstedgruppe 12 - 15 Matglede 12 - 15 Kontaktsenteret 08 – 14.30 FriluftgruppeQuigong 14 – 15.15 Individuell veiledning I trening 12 - 13 Girl power 12 - 15 Kafe Påfyll 10 - 14 Magedans 11 - 12 Kafe Påfyll 15 – 19 Siste tirsdag i mnd. er Påfyll stengt på ettermiddagen. Da arrangeres det ulike dagsturer. Se egen oversikt Gnisten 13 – 14. Bevegelse, lek og koordinasjon. 11 – 13 Egentrening Etter avtale med treningsansvarlig. Yoga 12.15 - 13.30 Påfyll av mer en kaffe 16.30 Psykisk helseteam Drop in 12.30 – 14. Oddetallsuker Helt Macho Aktivitetsgruppe for gutter. Annenhver uke 16 - 19 Kondis & Styrke 14 - 15 Kontaktsenteret Åpen ettermiddag Kl. 13.30 – 18.30. Familieklubben 17 – 18.30 www.familieklubben.no

11 Ny organisering Energiverket KontaktsenteretKafe PåfyllBålplassen

12 Aktiviteter Pippi Langstrømpe – Det har jeg ikke prøvd før så det kommer jeg sikkert til å klare!  Det er en målsetting i kommunen at akt.tilbudene skal ha ulike profiler og være kommunedekkende.  Hovedfokus på EnergiVerket vil være friluftsliv, fysisk aktivitet, bevegelse, data, kjøkken og verksted. Aktivitetene skal være meningsfylte og gi en opplevelse av mestring.  Eget gruppetilbud for jenter. Planlegges en videreføring av ”Helt Macho”.  Etablere grupper hvor målet er å utvikle sosiale ferdigheter eller økt mestring.  Tilbud i regi av psykisk helseteam  Bruker som medforsker i samarbeide med ROM og UIA.  Kafè Påfyll – sosial lekeplass – kulturaktiviteter  Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner.  Under utvikling; aktiviteter med dyr, likemannsarbeide, selvhjelpsgrupper

13 Hvorfor aktivitet i gruppe?  Du blir en del av et nettverk.  Du må samhandle med andre.  Du opplever støtte og anerkjennelse fra andre  Trygt og forutsigbart  Du får en fast kontaktperson  Du har et mål med å være med i gruppa  Noen savner deg dersom du ikke kommer

14 Hvordan skape en god start for nye gjester eller brukere? •Samarbeide •Motivasjon •Kartlegging •Fra lavterskel til høyterskel? •Hvem gjør hva de første ukene? •Hva gjør deg glad, hva vil du oppnå? •Klargjøre hus og miljøregler •Hva skal vi gjøre dersom alt går galt?

15


Laste ned ppt "Energverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT og Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google