Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnas Stasjon – et nettverkstiltak. Hva er Barnas Stasjon? En trygg og god arena for småbarnsfamilier. Her er foreldre og barn SAMMEN for å: –bygge sosiale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnas Stasjon – et nettverkstiltak. Hva er Barnas Stasjon? En trygg og god arena for småbarnsfamilier. Her er foreldre og barn SAMMEN for å: –bygge sosiale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnas Stasjon – et nettverkstiltak

2 Hva er Barnas Stasjon? En trygg og god arena for småbarnsfamilier. Her er foreldre og barn SAMMEN for å: –bygge sosiale nettverk –snakke, leke og få positive opplevelser –oppleve mestring og bli sett –styrke samspill mellom barn og foreldre –delta i grupper og få veiledning

3 For hvem? Alle barnefamilier med barn 0-8 år som opplever større eller mindre utfordringer som: •presset økonomi - fattigdom •ensomhet/ utvidelse av nettverk •rusrelaterte- og psykiske vansker •barneoppdragelse/ atferdsvansker •oppdragervold og integrering

4 Hvorfor Barnas Stasjon? •Jobber på en annen måte med familiene •Det offentlige har ikke god nok tilrettelegging i sitt møte med disse familiene •Familiene unndrar seg ofte hjelp fra det offentlige, er skeptisk •Familiene trenger ofte lang tid og mye omsorg for å bli trygg

5 Barnas Stasjon tilbyr: NETTVERKSOPPFØLGING •SAMMEN rundt bordet- ukentlig middag •SAMMEN om fritid- månedlig tilbud •SAMMEN på ferie- skolens ferier

6 Et nasjonalt tilbud •Barnas Stasjon Fredrikstad etabl. 2006Barnas Stasjon Fredrikstad •Barnas Stasjon Trondheimetabl. 2008Barnas Stasjon Trondheim •Barnas Stasjon Hamar etabl. 2009Barnas Stasjon Hamar •Barnas Stasjon Teie (Tønsberg) etabl. 2011Barnas Stasjon Teie •Barnas Stasjon Kristiansand etabl. 2011Barnas Stasjon Kristiansand •Barnas Stasjon Drammen etabl. 2011Barnas Stasjon Drammen •Barnas Stasjon Mossetabl. 2012 •Barnas Stasjon region vest etabl. 2013

7 Barnasstasjon.no •Ny fellesportal under utarbeidelse:

8 Bakteppe  90.000 barn har en psykisk syk forelder  70.000 barn/unge har en psykisk lidelse  74.000 barn lever i familier med lav inntekt  150.000 barn lever i hjem med rus  50.000 barn/unge følges opp av barnevernet (Folkehelserapport 2010, SSB/ EUs relative fattigdomsmål, Helse- og Omsorgsdep., SSB) Dette vil si 2-3 barn i hver skoleklasse!

9 Rapporter og utredninger • Rusmeldingen 2012 – «Se meg» • Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2008-2011) • BV-panelets rapport

10 Samarbeidspartnere • Helsestasjon • Barnehage/ skole • Home Start • Amathea • NAV • Føde- og barselavd. • Frivillige organisasjoner •Barnevern •Spesialisthelsetjenesten •Barneansvarlige •Krisesentre •Familievernkontor

11 Målsetting: For året som kommer forventer vi: •25.000 besøkende •700 middager til 14 000 gjester •9 000 deltakere på ferie- og fritidstilbud •6 000 støttesamtaler med barn og voksne

12 Fra en mamma! Alle disse store ord Om trygghet, omsorg, glede. De fantes kun i bøkene Var ei i meg til stede. Men dere viser meg så enkelt Hver gang jeg titter inn Hva disse ord i praksis Kan gjøre med ens sinn. Nå kjenner jeg med hele meg At disse store ord ikke bør forkynnes, men vises rundt et bord.

13 Kongen – en ambassadør

14 Kampanje Mål: Synliggjøre Barnas Stasjon Budskap: SAMMENTID •Sammentid – et nytt begrep •Innhold og verdier i møte med familiene

15 SAMMEN-kampanjen Offentlig rom Kommune/ Næringsliv Barnas Stasjon

16 Bakgrunn Ønske om å nå ut i det offentlige rom gjennom å skape en felles plattform og kommunikasjon for Barnas Stasjon med utgangspunkt i de gode opplevelsene, og sikre videre drift av tiltakene.

17 Mål for kampanjen •Vi skaper bevissthet og begeistring i det offentlige rom for begrepet «sammentid» •Barnas Stasjon framstår som den beste arena for nettverkstiltak med sammen- aktiviteter i fokus •Kampanjen utløser giverglede hos næringsliv og andre aktører, og bidrar til at Barnas Stasjon består.

18 Budsjett pr. stasjon SAMMEN-aktiviteter: •Middag250’ •Ferie150’ •På tur100’ •Grupper250’ SUM:700’ SAMMEN-kampanjen: • Konferanse 70’ • Profil 30’ • Materiell 40’ • Markedsføring 70’ • Administrering 90’ SUM:300’

19 Program for stasjonslederdagene 1. og 2. november 2012 Torsdag 10.30 – 13.00 Velkommen kaffe og lunsj Vidar leder oss gjennom portal, profilering og kommunikasjonsstrategi. 13.00 – 13.15 Pause 13.15 – 14.00 Forberedelser til møte med generalsekretæren og Magnar Lie. 14.00 – 16.00 Økonomisk grunnlag etter TVA midlene 16.00 – 17.00 Oppsummering 20.00 Felles middag Fredag 09.00 – 12.00 Nasjonalt felles fokus Nasjonale søknader Rapporteringer for 2012 12.00 – 14.00 Lunsj og eventuelt. 14.00 Avslutning.


Laste ned ppt "Barnas Stasjon – et nettverkstiltak. Hva er Barnas Stasjon? En trygg og god arena for småbarnsfamilier. Her er foreldre og barn SAMMEN for å: –bygge sosiale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google