Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTSLIG AKTIVITET BLANT ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE Nordlandsprosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse ved en videregående skole i Nordland Nordlandsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTSLIG AKTIVITET BLANT ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE Nordlandsprosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse ved en videregående skole i Nordland Nordlandsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTSLIG AKTIVITET BLANT ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE Nordlandsprosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse ved en videregående skole i Nordland Nordlandsprosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse ved en videregående skole i Nordland

2 Fakta Spørreundersøkelse i mai 2003 238 elever deltok, 152 jenter/86 gutter Elever fra studieretningene: Idrett, helse/sosial, bygg/tømrer, tegning/form/ farge og musikk/dans/drama Spørsmål om: –Idrettslig aktivitet i fritida –Idrettslig aktivitet i skoletida –Litt om røykevaner

3 Bakgrunn Sammenlikne elevene ved de ulike studieretningene og deres forhold til organisert og uorganisert idrettslig aktivitet. Uttalelser: Elevene ved ”helse- og sosialfag” har et negativt forhold til skolens gymtimer, mange vanerøykere. Stemte dette? Klasseskille blant ungdom: –A-laget: De som deltar veldig mye i organisert og uorganisert aktivitet idrettslig –C-laget: Voksende gruppe passive unge uten overskudd til å trene eller anstrenge seg fysisk. De opplever ikke gleden og samholdet som idretten kan gi –B-laget: Økende frafall………….

4 Organisert trening i fritida (% fra hver studieretning)

5 Ant.dager med org.trening/uka (antall elever)

6 Uorganisert trening i fritida   40 av de 238 elevene som trente i et idrettslag, drev i tillegg 3 dager/uka med egenorganisert trening   51 av de 238 elevene som ikke deltok i organisert trening, drev heller ikke med egenorganisert aktivitet i fritida

7 Grunner for å trene

8 Deltakelse i gym på skolen i %

9 Årsaker til at jeg ikke deltar i gym Har ikke overskudd Synes det skal være opp til hver enkelt Liker ikke å gjøre det lærerne bestemmer Har dårlig kondis

10 Påstander om kroppsøving ”Jeg liker kroppsøving” –Idrett: 90% helt enig –MDD: 75% helt enig –BT, TFF, HS: ca. 50% helt enig ”Det er mange i klassen som ikke liker kroppsøving” –BT, TFF, HS: 70-80% helt enig eller litt enig ??? Det fleste elevene uansett studieretning var fornøyd med læreren og innholdet gymtimen

11 Hvis jeg fikk velge innhold i gym Idrett • Trent mer spesifikk min idrett • Styrketrening • Jeg ville skifte ofte mellom • de ulike aktivitetene. • Koordinasjon, basisøvelser, • Mer lek og moro • Lengre gymtimer og mer friluftsliv friluftsliv Bygg/tømrer, tegning/form/farg • Styrke • Ballspill; volley,fotball,basket Musikk/dans/drama • Mer lek. Ballspill er og gøy • Aerobic, sykling • Basistrening • Mindre ballspill • Mer variasjon

12 Hvis jeg fikk velge innhold i gym Helse- og sosialfag • Gym er noe dritt…. • Har viktigere ting å gjøre ! • Trener privat. Gidder ikke å bli tvunget på skolen til ting jeg ikke vil. skolen til ting jeg ikke vil. • Lage små turneringer/tester slik at man kan øve seg på skolen til å bli bedre. kan øve seg på skolen til å bli bedre. • Lære å bli tøffere, eks. rugby • Mer ballspill; fotball, kanonball, volley, • innebandy • Linedancs, jazzballett, aerobic • Mer uteaktiviteter; - ut å gå

13 Røyker du i dag? - %

14 Ønsker du å slutte å røyke? 60-70% av de som røykte ønsket å slutte

15 Påstand: Helse/sosial er ”verst”, stemmer det? Fritida: 75% fra HS trener ikke organisert i fritida. ”Verst” var TFF og BT med 82% 21% trener overhodet ikke i fritida. ”Verst” var TFF med 37,5%, 35% av HS elevene trener ikke Skolen: 19% fra HS deltar ikke i gymtimen. Her var studieretningens uttalelser om kroppsøving veldig udelt; noen positive og andre meget negative. Tobakk: 56% fra HS er vanerøykere. De var ”verst”.

16 Endre ungdommens livsstil Aktiv Oppvekst, Nordlandsprosjektet vil stimulere flere unge til å endre livsstil til en mer aktiv hverdag. flere naturopplevelser glede og samhold med andre gjennom idrett skolen er et viktig satsingsområde


Laste ned ppt "IDRETTSLIG AKTIVITET BLANT ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE Nordlandsprosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse ved en videregående skole i Nordland Nordlandsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google