Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiverket Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv! Virksomhet Oppfølging i samarbeide med, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiverket Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv! Virksomhet Oppfølging i samarbeide med, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiverket Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv!
Virksomhet Oppfølging i samarbeide med, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm Helse og sosialsektoren Kultursektoren Frivillig sektor

2 Virksomhet oppfølging Aktivitetstilbud
Energiverket i Sentrum Målgruppe: ROP Bålplassen Målgruppe: ROP under 40 år. Kontaktsenteret Målgruppe: Voksne med psykiske lidelser Huset i Vågsbygd -Kulturhuset Målgruppe: Psykiske lidelser Treffpunktet i Randesund Aktivitetshuset i Løkkeveien Driftes i samarb. med DPS Målgruppe: Brukere med psykose lidelser som ikke kan benytte ordinære tilbud.

3 Bakgrunn og historikk Opptrappingsplanen for psykisk helse
Vedtak i H/S styret Store endringer i kommunen og tilbudet i 2. linje tjenesten. ”H/S styret ber administrasjonen sammen med brukerorganisasjonene utarbeide en plan for et nytt aktivitetssenter som primært henvender seg til ungdom. Med bakgrunn i dette ble en arbeidsgruppe nedsatt. Målsettingen med arbeidet var følgende: Evaluere de ressursene enheten bruker på dag/akt. tilbud for å se om dette samsvarer med behovet til målgruppen. Etablere et nytt aktivitetstilbud med kafe og fokus på gruppeaktiviteter. Et overordnet mål skal være rehabilitering. Vurdere og konkludere med hvordan aktivitetstilbudet i enheten skal organiseres. Tilbudet og organiseringen skal samsvare med fremtiden behov!

4 Utfordringer vi skulle løse i prosjektarbeidet:
Prøve å tenke uten begrensninger Endringer i brukergruppa. Etablere et aktivitetstilbud med hovedfokus på unge mennesker. Hvordan rekruttere unge mennesker til aktivitetstilbudet? Samhandlingsreformen og økt fokus på forebygging. Mennesker med ROP lidelser dør langt tidligere en resten av befolkningen. Fokusere på helsefremmende tilbud. Etablere et forpliktende samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Etablere et forpliktende samarbeide med frivillige organisasjoner. Utvikle nye aktiviteter og nye tilbud. Etablering av styringsgruppe

5 Energiverket – faglig fundament
Forpliktende samarbeide med Virksomhet oppfølging, Fritidsetaten og frivillige organisasjoner. Kontorplasser i lokalene til samarbeidspartnere. Utlån av lokalene til frivillige organisasjoner. Energiverket har en aktiv rolle i forhold til alle samarbeidspartnere. Tangenområdet blir et aktivitetskvartal i byen. Vi vil prege en ny bydel i utviklingen. Bruke nærområdet aktivt. Aktivitetene foregår i grupper. Utvidet målgruppe – Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. ROP Påstand: Psykiske lidelser og rusproblematikk er ofte komplekse og sammensatte og må sees i sammenheng med den enkeltes erfaringer og egne tolkninger. Referansegrupper (ekspertgrupper) Gir råd i forhold til målgruppe, aktiviteter, miljøregler, lokaler og aktiviteter. Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan (punkt 4.6) sosialt fellesskap. ”Tiltak for rusmiddelavhengige må kunne håndtere rusepisoder på en forutsigbar måte”

6 Facebook: Energiverket - Kristiansand

7 Kjerneverdiene er Glede, aktivitet og felleskap
Fokus på ressurser og handling ikke sykdom og behandling! Lav terskel og fleksibilitet. Lav terskel – høy kvalitet Klare regler i forhold til utfordrende atferd. Fra bruker til deltaker eller gjest.

8 Energiverket - Målsetting
Energiverket er for deg som vil komme deg litt videre, har noen mål eller vil noe! Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv! Energiverket skal bidra til at den enkelte skal kunne redusere rusmisbruk, bedre psykisk helse, etablere nettverk, stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i aktiviteter og et sosial fellesskap. Hovedmålgruppa skal ha en tett og målrettet oppfølging inn i aktivitetstilbudet. En overordnet målsetting med aktivitetstilbudet er rehabilitering/ habilitering. Dette innebærer ikke at den enkelte skal være rusfri eller i aktiv behandling.

9 Hvorfor aktivitet i gruppe?
Du blir en del av et nettverk. Du må samhandle med andre. Du opplever støtte og anerkjennelse fra andre Trygt og forutsigbart Du får en fast kontaktperson Du har et mål med å være med i gruppa Noen savner deg dersom du ikke kommer Samtaler og dialogene i gruppene er ofte viktigere enn aktiviteten.

10 Hvordan skape en god start for nye gjester eller deltakere?
Samarbeide Motivasjon Kartlegging Fra lavterskel til høyterskel? Hvem gjør hva de første ukene? Hva gjør deg glad, hva vil du oppnå? Klargjøre hus og miljøregler Hva skal vi gjøre dersom alt går galt?

11 Glede, aktivitet og fellesskap
Ny organisering Energiverket Glede, aktivitet og fellesskap Kontaktsenteret -Et godt sted å være. Kafe Påfyll -Påfyll av mer en kaffe. Bålplassen -Hvorfor være inne når alt håp er ute!

12 Aktiviteter – tre nivåer
Aktiviteter som er åpne for absolutt alle. Deltakelse gjennom påmelding og oversikt over hvem som kommer. Lukkede grupper. Tildeles plass etter kartlegging med konkret målsetting. Grupper for unge under 40 år. Tett og målrettet oppfølging.

13 Bålplassen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Åpen dag på Bålplassen
Kl Kafe Påfyll Kl 10 – 14 Høstturgruppe Arbeidsforberedende tiltak 11 – 13. 1. onsdag i mnd. Medisinsk Yoga Kontaktsenteret Kl Lunsj kl 12 Musikkaktiviteter Kl Yoga Kl. 11 – 12 Fashion 12 – 15 På Treffpunktet kl 08 – 14.30 Kl. 13. K.l Kafè Påfyll kl. 15 – 18.30 Kl Påfyll av mer en kaffe. Kl 12 – Ekspress - trening Grønn glede Kl. 12 – 15.30 Hagearbeid, planter, vedlikehold og god mat. Kl. 10 – 14. Kaffepraten kl. 11 – 14 Arrangeres av A-larm Infi Kl Badegruppa «To tag» Team Preikestolen Kl Åpent treningsrom kl 12 – 14. Kl.Quigong Kl Angstringen kl. 18 Info Angstringen Kl. 18 Mindfulness Kl 14. Torsdagskveld på Tangen Kl. 17 – 19 Aktivitetsgruppe for deg under 40 år Kl. 10 – 14 Aquaenergi Kl. 12 – 13 i Aquarama. Åpen ettermiddag Kl – 18.30 Musikk Kl. 13 – 15. Pårørendekurs / pårørendekafè Kl 18 – 21 Kondisbox kl. 19 Lavterskel psykologen Se egen oversikt over datoer.

14 Energiverket presenterer:
Team Preikestolen 2014. Preikestolen er et fjellplatå på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland. Det er en fantastisk utsikt over Lysefjorden og heiene fra platået. Turen starter ved Preikestolhytta og det er 3,8 km inn til platået. Energiverket og høstturgruppa ved Bålplassen arrangerer turen 2.–4. juni. Du som vil delta blir med i Team Preikestolen, og denne gruppa møtes fire fredager etter påske for å planlegge og trene til turen. Målsettingen med gruppa er å skape et godt team, trene sammen og gi alle en god naturopplevelse. Team Preikestolen er en mulighet for alle uavhengig av form eller om du tidligere har vært på fjelltur. Fredagstreningene går i rolig tempo i litt ulendt terreng. Deltakere fra Bålplassen er ledsagere til de som trenger det for å kunne gjennomføre turen. Vi garanterer en god mestringsfølelse og opplevelse når vi står sammen på platået! Hjemturen er med ferje gjennom Lysefjorden og inn til Lysebotn. Videre går returen over Brokke og ned til Setesdal. I løpet av to dager opplever gruppa en mangfoldig og variert natur. Praktisk informasjon: Kostnadene er ca 1500,- pr deltaker. Dette dekker transport, to overnattinger og festmiddag. (Dersom gruppa vil det, er det muligheter for å tjene inn noen penger via produksjon av knekkebrød ol.) Avreise fra Energiverket kl. 10 mandag 2. juni. Overnatting i enkle 2 eller 4-sengsrom i Preikestolhytta. Dagstur til Platået onsdag 3. juni med festmiddag i Fjellstua kl 20. Det er 13 ledige plasser til denne gruppa. Det er ikke tillat med alkohol eller andre rusmidler i gruppa eller under turen. Mangler du turtøy, sekk el. har Energiverket en del til utlån. Gruppesamlinger: Team Preikestolen møtes til planlegging og treningsturer på Energiverket fredag 25.april, fredag 9.mai, fredag 16.mai og fredag 23.mai. Vi starter kl 10. og avslutter ca. kl 14. Kontaktpersoner: Tore og Leif Roar

15 GRØNN GLEDE: AKTIVITET- FELLESKAP- VEKST
NY GRUPPE NY GRUPPE NY GRUPPE NY GRUPPE NY GRUPPE Starter 8. mai kl 12- ca på Kontaktsenteret, Lømslandsvei 9. GRØNN GLEDE: AKTIVITET- FELLESKAP- VEKST Bli med på planting i veksthus og nyetablering av gammel hage. Vi skal male, hamre, så, plante, mure, le, dyrke grønnsaker og få hagen til å blomstre. Vi deler oss i tre grupper: Kjøkken, vekst og vedlikehold Er dette noe for deg? Ta kontakt med Annelise på mobilnummer

16 Torsdagkveld på Tangen
Kl på Energiverket Energiverket, Aktiv Fritid og Fritidsetaten Øst ønsker velkommen til et ukentlig møtested for deg som er fra år med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Torsdagskveld på Tangen starter opp 16. januar. Siste gang før sommeren blir 19. juni. Oppmøtested: Energiverket kl Vi bruker nærmiljøet når været tillater uteaktiviteter. Det kan være spasertur, frisbeegolf, boccia, kubb eller andre utespill. Når vi er utendørs tar vi med oss mat. De dagene vi blir innendørs lager vi et hyggelig og enkelt måltid sammen. Dette er i utgangspunktet et gratistilbud. Det kan bli egenandel dersom vi drar på lengre turer. Vi sender ut sms i forkant til dere som melder interesse for Torsdagskveld på Tangen. Gul gruppe: Krever påmelding

17

18 Ut på tur – aldri sur! Turer i samarbeide med Fritidsetaten Vintertur til Hovden 1 – 4 april Antistigma tur til Italia i april Sykkeltur til Skallerup klit Team Prekestolen i juni. Treningsturer som forberedelser. Kreative dager på Randøya i slutten av juni. Telemarkstur i slutten av august.

19 Under planlegging Aktiviteter i samarbeid med Frisklivssentralen, Aktiv Fritid og God start i arbeidslivet. Folkehelseperspektiv. Hvor kommer deltakerne fra: Oppfølgingstjenesten RUPO ARA Målrettet aktiviteter til unge under 30 DPS år. Nav sosialtjeneste. Flyktninghelsetjenesten Likemannstjeneste i samarbeid med Psykisk helseteam A-larm. EBT Bofellesskap Kultursektoren Way Back Kriminalomsorgen Aktiv Fritid Frivillige organisasjoner Og ikke minst andre deltakere.

20 Kulturprogram Kafe Påfyll, våren 2014.
Informasjon av Anna, Leif Roar og Viraj om turer som arrangeres av Fritidsetaten og Energiverket. Tips til dagsturer i sommer mottas samtidig  29.4 I regi av Mental Helse. Foredrag av Dagfinn Haarr: Tema angst og rus. Klokken 18. OBS klokkeslett OBS 6.5 « Kunsten å leke på ramme alvor» ved kunstner, Anne Birgitte Hermansen. 13.5 Reisebrev fra Uganda. Linda Straumsnes forteller fra sitt 3 måneders opphold i Uganda. I regi av Child Mission Uganda 20.5 Quiss 27.5 « Informasjon og samtale om endringer i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Hvordan kan vi påvirke fremtidens behandlingstilbud?» Ved Lise Kristiansen, Mental Helse. 3.6 Musikk, sang, folkedans og knask . Gled dere  10.6 Den tradisjonelle hagefesten hos Lise og Per. Musikk, grilling av pølser, vafler og blomsterduft. Avreise fra Energiverket kl 16. Vi står for transporten. Kafe påfyll har ettermiddags stengt på tirsdager fra 10. juni. Vi starter med ettermiddagsåpent igjen, tirsdag den 19.8 kl 15 med grilltallerken og Quiss. Energiverket Aktivitetshus Tangen 11 Tlf –

21 Oversikt 2012 121 Deltakere er kartlagt ved Energiverket og Bålplassen. Av de kartlagte er andelen under 40 år 78%. Kjønnsfordelingen er 58% menn og 42% kvinner. Ikke registrerte deltakere utgjør en gruppe på ca. 50 personer. Pårørende kurs og Pårørendekafè har gitt tilbud til 55 pårørende. 45% av deltakerne oppgir at de har utfordringer knyttet til ROP lidelser. 41% av deltakerne oppgir at de har utfordringer knyttet til psykisk helse. 7% oppgir rusproblematikk som er utfordring. 7 % oppgir andre utfordringer.

22

23

24

25

26 Å leve med Kurs i mestring i å leve nær personer med psykiske lidelser og rusproblematikk Er du glad i, bekymret for eller pårørende til en person som strever med en psykisk lidelse eller rus? På vegne av helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune arrangerer Energiverket i samarbeid med Mental Helse mestringskurs for pårørende. Pårørende kan være venner, kjærester, kolleger, søsken, foreldre eller besteforeldre. Målet med mestringskurset er at pårørende lettere skal forstå og lære å forholde seg til psykiske lidelser og rusproblematikk. Kurset går over tre onsdagskvelder og holdes i lokalene til Energiverket på Tangen 11 i Kristiansand. Temaer: - Hva er psykisk lidelse og rusproblematikk? - Hvordan mestre utfordringer og belastninger for pårørende? - Juridiske emner og lovverk. Pårørende i møte med hjelpeapparatet. - Egenerfaring som pårørende Kurset er gratis og består av undervisning og samtaler basert på egenerfaring.. Kaffe, te og litt å spise blir servert i pausen. Energiverket tilrettelegger aktiviteter for mennesker med psykisk lidelser og rusproblemer. Vi tror på muligheter og fokuserer på ressurser og mestring. Våre kjerneverdier er glede, aktivitet og fellesskap. Du finner mer informasjon om oss på Kursansvarlige: Lise Kristiansen og Helge Sølvberg har lang erfaring i å jobbe for og med pårørende til mennesker som har psykiske lidelser og rusproblematikk. Lise med egenerfaring som pårørende og som medlem i Mental Helse og Helge som mangeårig psykologspesialist og forfatter. Fra Energiverket deltar psyk.sykepleier Anne Lise Rutledal og avd.leder Leif Roar Kalleberg

27

28 Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute
Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute? Bålplassen er på en bosetningsplass fra 1640 I Randesund. Her har ansatte og deltakere sammen bygget opp et samlingssted med fokus på friluftsliv og naturopplevelser. Muligheter for et mangfold av aktiviteter som f.eks pil og bue, øksekasting, lage mat over bål, bake i stein ovn, tømmer arbeid, motorsagkurs og turløyper. Det er nærhet til sjøen med flotte fiske og bademuligheter. Rundt bålet er det et godt miljø og gode samtaler. Friluftsgruppa møtes hver fredag og går hvert halvår på en ukes tur. Om høsten i Setedalsheiene og på seinvinteren over Hardangervidda. Bålplassen bli brukt av mange ulike grupper og kan lånes ut etter avtale.

29 Bålplassen i Randesund

30 Svartnut Montering av ovn i koia (1640)

31 E n e r g i v e r k e t Trivselsregler for kafe Påfyll og Energiverket Her er du enten gjest i kafeen eller deltaker i aktiviteter. Trivselsreglene er til for at alle skal oppleve Energiverket som et trygt og inkluderende sted å være. Alle som benytter seg av tilbudene har ansvaret for å skape et trygt og godt miljø. Her kan du kjøpe rimelig og god hjemmelagd mat. Egen mat og drikke nytes ikke i kafeen. I gangen på utsiden av treningsrommet er det låsbare skap som alle kan benytte. Fint hvis du henger jakka på et av stativene.   Personalet kan be enkelte gjester eller deltakere om å forlate Energiverket dersom trivselsreglene ikke blir fulgt. Eks. på dette kan være: synlig ruspåvirket eller forstyrrende og utfordrende atferd. Ber vi noen om å forlate lokalet er de velkommen igjen neste dag.   Energiverket ønsker alle en fin, aktiv og inspirerende dag!       Vedtatt av Styringsgruppa for Energiverket      


Laste ned ppt "Energiverket Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv! Virksomhet Oppfølging i samarbeide med, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google