Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESSURSTJENESTEN. Ressurstjenesten - rustiltak •18 ansatte •8 stillinger finansiert gjennom statlige midler •170 brukere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESSURSTJENESTEN. Ressurstjenesten - rustiltak •18 ansatte •8 stillinger finansiert gjennom statlige midler •170 brukere."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESSURSTJENESTEN

2 Ressurstjenesten - rustiltak •18 ansatte •8 stillinger finansiert gjennom statlige midler •170 brukere

3 •Sosialtjeneste- loven §§ 6-1, 6-2 og 6-2 a •Koordinerer behandlings- og rehabiliterings- tiltak •Støtte- og motivasjons- samtaler Oppfølging av ruskonsulent

4 Oppfølging av miljøterapeut •Oppfølging av personer fra 17 år •Støtte og motivasjonssamtal er, praktisk bistand, boveiledning, pårørende arbeid

5 Lavterskel helsetiltak •Helsestasjon RUS •Sykepleie på hjul •I samarbeid med Frelsesarmeen

6 RIM Rusrehabilitering i Molde • For LAR-R pasienter og for personer som har gjennomført rusbehandling • Er et værested og et oppfølgings- senter

7 LAR-S •Oppfølging og utdeling av medikament mandag-fredag •Deltakelse på Frelsesarmeens Jobben

8 Primærbehandlingen •Dagbehandling over 16 uker •1 års ettervern •Minnesotamodelle n

9 Vekkerklokken •Tilbakefalls- forebyggende kurs/behandling •3 timer, 1 gang pr uke •8-10 ukers varighet

10 Wraparound •Nettverksmetodikk •Målgruppen er ungdom mellom 17 og 23 år

11 PRIM •Arbeidstilbud for personer som benytter RIM •Flest LAR-R pasienter som benytter tilbudet •Mandag, onsdag og fredag

12 Ungdom i praksis •Arbeidstiltak for ungdom mellom 17 og 23 år •NAV Molde tildeler plasser •4 dager i uken

13 Psykolog •Utredning og kartlegging •Samtaleterapi •Behandlingsansva rlig

14 NADA •Øreakupunktur •Mot abstinens- plager m.m.

15 Småhus •10 småhus •Forbeholdt personer som har vanskelig for å bo i ordinære utleieboliger

16 Forandringsgruppen •Motivasjonsgruppe •For personer som ønsker å gjøre en endring i forhold til sin rusavhengighet •Fredager

17

18 Bruk av tvang ved rusmiddelavhengighet •Lov om sosiale tjenester § 6-2 •Plikt til å vurdere bekymringsmelding fra pårørende og gi tilbakemelding om at saken er utredet. •Sosialtjenesteloven regulerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for bruk av tvang og retningslinjer for saksgang. •brosjyre: Bruk av tvang ved rusmiddelavhengighet)

19 •§ 6-2 a Gravide rusmiddelavhengige •En lovpålagt oppgave å forhindre eller redusere skader på barnet som følge av mors rusmiddelinntak. •Frivillige hjelpetiltak! Urinprøver og oppfølging. Frivillig innleggelse. •Dersom tiltak etter § 6-1 ikke tilstrekkelig skal en fortløpende vurdere tiltak etter § 6 -2 a, tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke.

20 Individuell plan •Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. •Frivillig •Skal være en funksjonell plan, et redskap. •Sampro


Laste ned ppt "RESSURSTJENESTEN. Ressurstjenesten - rustiltak •18 ansatte •8 stillinger finansiert gjennom statlige midler •170 brukere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google